• Historia
  • Fakty z dziejów miasta i sołectw

Święto niepodległości

Niepodległą Polskę, o którą tyle walczyli i za którą cierpieli ojcowe nasi, witał Leopold Staff słowami:
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można: sobą!”

Dzień 11 listopada 1918 roku był dniem szczególnym. Oto po 123 latach niewoli i zmagań z rosyjskim, z pruskim i z austriackim zaborcą, powstało niepodległe państwo polskie. Odrodziło się dzięki wysiłkom samych Polaków, prowadzonych przez gwiazdę Kościuszki i Józefa Piłsudskiego.

Czytaj dalej

Powstańcze Dziedzice

W  końcu 1918 roku Śląsk Cieszyński wszedł w skład niepodległego państwa polskiego, powstałego po 123 latach niewoli. Polskie władanie w północnej części ziemi cieszyńskiej sięgało do Wisły, za którą w rejonie Dziedzic, Czechowic i Zabrzega były jeszcze Niemcy. Tu, za Wisłą, na Górnym Śląsku, polski lud wierzył, że i dla niego wybije godzina wolności, dlatego zdecydowanie i żywiołowo manifestował swą chęć powrotu do Macierzy.

Czytaj dalej

Wyzwolenie Czechowic i Dziedzic 28 stycznia - 11 lutego 1945 roku.

 

 

30.07.1944 r. STAWKA, czyli Kwatera Główna Armii Czerwonej, wydała dyrektywę o utworzeniu 4 Frontu Ukraińskiego, na którego czele stanął płk Iwan Pietrow (generał od 26.10.1944 r.), doświadczony oficer, który wcześniej walczył na Krymie. Na utworzeniu tego frontu zależało generałowi Koniewowi, dowódcy 1 Frontu Ukraińskiego, który obawiał się, że jego wojska nie podołają prowadzeniu równoczesnej ofensywy w kierunku południowym i zachodnim. Podczas ofensywy zimowej nowo powstały front miał zająć północne Karpaty i Pogórze Karpackie, aby następnie uderzyć na położone na lewym brzegu Olzy Zagłębie Karwińsko-Ostrawskie.

Czytaj dalej

Maniszowscy-czechowiccy kowale.

W dawnych czasach we wsi oprócz chłopów uprawiających ziemię mieszkali również ludzie wykonujący zawody nierolnicze. Wśród nich byli kowale. Obcujący z ogniem kowal nie tylko obrabiał żelazo. Ci mistrzowie młota we wsi spełniali również inne równie ważne role. Zajmowali się między innymi tzw. „medycyną stosowaną” polegającą na wyrywaniu bolących zębów, przypalaniu ropiejących ran. Często doradzali mieszkańcom wsi w sprawach majątkowych, urzędowych, czy też osobistych. Wynikało to stąd, że często jako nieliczni we wsi umieli czytać i pisać.

Czytaj dalej

Ocalić od zapomnienia

Wrzesień, jak co roku budzi bolesne wspomnienia, przypomina o największej i najkrwawszej z dotychczasowych wojen, skłania do głębokich refleksji. W tym roku mija 70 lat od wybuchu II wojny światowej, jakże bolesnych dla naszego narodu wydarzeń. Odchodzą od nas bezpośredni świadkowie tamtych dni, ofiary hitlerowskiej machiny zagłady. W pamięci ludzi zacierają się powoli, nie tylko koszmarne sceny z rozstrzeliwań ludności cywilnej, eksterminacji więźniów w obozach zagłady, ale także bohaterskie postawy i czyny wielu Polaków. Byli wśród nich czechowiccy i dziedziccy harcerze. Ta kilkunastoletnia młodzież spod znaku lilijki, przed którą otwierało się życie, wierna harcerskiej przysiędze, stanęła do obrony Ojczyzny. O tych faktach nie wolno zapomnieć, tym bardziej, że wiele bohaterskich czynów zaczyna ginąć w mrokach niepamięci.

Czytaj dalej

Zamierzenia obronne Czechowic-Dziedzic i ich realizacja w 1939 r.

Czechowice i Dziedzice zostały objęte obroną GO (Grupa Obronna) – „Bielsko” dowodzonej przez gen. bryg. Mieczysława Borutę - Spiechowicza w składzie 21 DPG (Dywizji Piechoty Górskiej) gen. bryg. Józefa Rudolfa Kustronia oraz 6 DP (Dywizja Piechoty) gen. bryg. Bernarda Monda. Odcinek tej obrony liczył 35 km długości - miedzy pasami Rybnik - Oświęcim i Istebna - Andrychów.

Czytaj dalej

Kamienica Felixa

Na terenie czechowickiego przysiółka Zabiele, w pobliżu stacji kolejowej Czechowice Południowe stoi budynek, który mieszkańcy nazywają kamienicą Felixa. Dom dawniej posiadał numer 371, jego obecny adres to ul. Dworcowa 15. Ta piętrowa kamienica została zbudowana w 1901 roku. Jej właścicielem był pochodzący z Bestwiny żyd Barnard Felix. W 1903 roku mieszcząca się tam gospoda z destylatornią likierów została wpisana do rejestru handlowego c. k. Sądu Obwodowego w Cieszynie. Od 1915 roku gospodę zaczęła prowadzić pochodząca z Krakowa Rosa Glaser. W 1917 roku znalazła się ona w spisie gospód czechowickich mających prawo sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Czytaj dalej

Jubileusz szkoły na Lipowcu

110 lat TrójkiJUBILEUSZ SZKOŁY NA LIPOWCU
CZYLI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM J. SŁOWACKIEGO
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
 
Mija 110 rok od kiedy funkcjonuje ta placówka oświatowa. W życiu szkoły to szmat czasu. W ciągu tych lat „przewinęło” się przez nią tysiące uczniów, setki nauczycieli oraz pracowników obsługi. Byli tacy, którzy szkole spędzili krótki czas, czasem kilka miesięcy lub lat, ale inni związali z nią całe swe zawodowe życie. Każdy z nich pamięta lata w niej spędzone i wyraża się o niej z wielką sympatią. Dla większości były to najpiękniejsze lata życia, kiedy mogli realizować swoje marzenia. Z okazji jubileuszu warto przypomnieć fakty z dziejów szkoły, te znane i te mniej znane. 

Czytaj dalej

  • 1
  • 2