Jubileusz 75-lecia mieszanego chóru kościelnego działającego przy parafii św. Katarzyny (1934-2009)

Pieśń od zawsze była obecna w życiu człowieka. Śpiewano w domu na różnych uroczystościach rodzinnych jak: wesela, urodziny, chrzciny. Festyny, zabawy, wycieczki, przedstawienia, lokalne uroczystości również dawały okazję do wspólnego śpiewania. Chóralny śpiew rozbrzmiewał w kościele.

W okresie gdy Polska nie istniała, a jej ziemie znalazły się w granicach obcych państw, pieśń stała się orężem w walce o wolność. Już w niepodległej Polsce była wyrazem miłości do odzyskanej Ojczyzny. W numerze 12 z 1922 roku pisma „Śpiewak Śląski” tak oto określano nową rolę pieśni:
„Teraz nie budzić już ducha polskiego mamy, ale nieść ludowi ideały nasze, ukochanie piękna i pieśni, wpływać na uszlachetnienie ludu i młodzieży.”

Historia śpiewactwa na Śląsku Cieszyńskim jest związana z najpiękniejszymi dążeniami narodowymi i tradycją regionu. W II połowie XIX wieku śpiewnikiem i modlitewnikiem dla ludu śląskiego stał się KANCJONAŁ ks. Antoniego Janusza. Dzieło jego życia nosiło tytuł: „Praca codzienna i całożywotna każdego chrześcijanina katolickiego albo książka modlitewna i kancjonał dla katolików z różnych książek modlitewnych i śpiewników zebrana”.

Ks. Antoni Janusz urodził się 19 września 1820 roku w Czechowicach na Liszkach w rodzinie zarządcy majątku hrabiego Renarda. Wraz z całą rodziną chodził do odległego kościoła parafii św. Katarzyny, jedynej świątyni istniejącej w ówczesnych Czechowicach. Przez wiele lat był proboszczem w Zebrzydowicach. Zmarł w 1861 roku, a jego śmierć wywołała poruszenie na całym Śląsku Cieszyńskim. W gazecie „Gwiazdka Cieszyńska” napisano: „Wzbudził lud nasz katolicki od dawna przez nieprzyjaźń czasów na duchu uśpiony”.

Pieśń łączyła, uczyła miłości do Ojczyzny i wszystkich ludzi, pomagała w życiu, wywoływała wszystkie odcienie uczuć. Spełniała również ważną rolę integracyjną. Wielu ówczesnych księży rozumiało rolę pieśni w życiu narodowym i religijnym, dlatego też udzielali wsparcia organizatorom chórów kościelnych. To właśnie chóry były najbardziej masową formą tworzenia kultury muzycznej.

W 1934 roku przy parafii św. Katarzyny w Czechowicach został zawiązany chór mieszany. Jego powstanie nie trafiło w muzyczną pustkę, gdyż od 1932 roku działał przy Szkole Publicznej Powszechnej I chór mieszany I Koła Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego. Założycielem i dyrygentem chóru kościelnego był Józef Borgieł, członek działającego w parafii Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Męskiej. Bazą powstającego chóru stali się członkowie czyli druhowie tego stowarzyszenia. W księdze protokołów stowarzyszenia, w sprawozdaniu z zebrania druhów 4 lutego 1934 roku zapisano:
„Ksiądz patron (ks. Marian Majewski) prosił, że o ile powstanie wkrótce chór, by pilnie uczęszczali na próby śpiewu i spieszyli z ochotą około rozwoju jego, a druh Józef Borgieł oświadczył, że o ile praca ta pójdzie wytrwale to on z ochotnem sercem przyczyni się do rozwoju chóru.”

O powstaniu chóru informuje zapis dokonany w księdze protokołów w dniu 30 grudnia 1934 roku, a będący sprawozdaniem z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Męskiej. W części protokołu zawierającego sprawozdanie z całorocznej działalności stowarzyszenia, w punkcie powstanie chóru, zapisano dzień 15 luty. W pozostałej części protokołu dzień 18 luty pojawia się jako dzień powstania chóru. Dziś już trudno dociec, która z tych dat jest prawdziwa. Do chóru wstąpiły także dziewczęta, członkinie działającej w parafii Kongregacji Mariańskiej. W protokole w zebrania stowarzyszenia z 5 marca 1934 roku zapisano:
„Ksiądz patron Marian Majewski zwrócił się do druhów z prośbą, ażeby tak na próbach jakoż i po próbach zachowywali się spokojnie a szczególnie wobec dziewczyn.”

 

Pierwszy występ chóru miał miejsce 18 marca 1934 roku w miejscowym kościele w czasie uroczystości ku czci św. Józefa, patrona młodzieży. W księdze protokołów stowarzyszenia, w marcu 1934 roku napisano:
„W niedzielę rano wyruszyła młodzież ze sztandarami na ranne nabożeństwo, które odprawił ks. dziekan protektor Stowarzyszenia Jan Barabasz, a w czasie nabożeństwa kościelny chór po raz pierwszy przy dźwiękach organu pod przewodnictwem druha Józefa Borgła odśpiewał udanie kilka pieśni.”

 

Chór liczył ponad 50 członków i śpiewał różne pieśni kościelne i narodowe. Uświetniał swymi występami uroczystości kościelne, imprezy organizowane przez Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, Męskiej, uroczyste akademie itd. Z czasem występom chóru towarzyszyła orkiestra.
 
75leciechoru_01.jpg
Członkowie chóru na fotografii z 1934 roku.
I rząd (leżą): Pająk Ferdynand, Mańdok Władysław
II rząd (siedzą od lewej): Gazda Anna, Malec Natalia, Stokłosa Anna, Kurczyk Amalia, Borgieł Stanisław, Ks. Majewski Marian, Borgieł Józef, Siwiec, Świder Jan, Mańdok Maria, Moś Helena, Wojciechowska Jadwiga.
III rząd (stoją od lewej): Malec Alojzy, Grygierczyk Aniela, Nycz Aniela, Chyla Alojzja, Beczała Maria, Bartoszek Amalia, Borgieł Anna, Szypuła Anna, Herczek Stefania, Niemczyk Stefania, Sikora Stefania, Janusz Rozalia, Mola Józef, Gazda Antoni.
IV rząd (stoją od lewej): Borgieł Franciszek, Janusz Ludwik, Wojciechowski Edward, Cwajna Stefania, Kopeć Franciszek, Przemyk Franciszek, Herczek Wiktor, Staniek Edward, Szweda Józef, Siwiec Karol, Kurczyk Ludwik, Szpoczek Rudolf, Bodek, Hałas Ludwik, Kiecza Karol.
V rząd (stoją od lewej): Mańdok Antoni, Wanot Antoni, Janusz Stanisław, Bartoszek Stefan, Hałas Franciszek, Szweda Ludwik, Szczotka Antoni, Feilhauer Franciszek, Haczek Jan, Zuber Rudolf, Cwajna Ignacy.
 
Jako że rolę opiekuna chóru pełniło SMPM, to w jego księdze protokołów odnotowano wszystkie jego występy od momentu powstania aż do 1938 roku. W latach 1937-1938 tych informacji jest bardzo mało, a w 1939 roku jest ich brak. Powodem tego stanu rzeczy nie było zaprzestanie występów przez chór, ale fakt, że od 1937 roku jego opiekunem była Akcja Katolicka (protokół z 21 lutego 1937 roku).
 
Występy chóru 1934-1938 (zachowano oryginalną pisownię).

1934 rok
- 15 luty – Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej urządziło pierwszą próbę nowo założonego chóru z p. Borgłem Józefem.
- 18 marca – Stowarzyszenie obchodziło święto św. Józefa patrona młodzieży i podczas nabożeństwa chór odśpiewał kilka pieśni; po nabożeństwie odbyło się uroczyste zebranie, a wieczorem zostało odegrane przedstawienie.
- 15 kwietnia – Delegacja ze sztandarem brała udział na zakończenie roku Jubileuszowego, a chór odśpiewał kilka pieśni.
- 21 maj – Chór kościelny śpiewał podczas nabożeństwa w św. Kongregacji Marjańskiej.
- 17 czerwiec – Stowarzyszenie obchodziło uroczystość św. Alojzego, chór śpiewał podczas rannego nabożeństwa.
- 24 czerwiec – Chór przy SMP urządził wycieczkę do Jaworza, tam brał czynny udział w nabożeństwie, a później dalszy ciąg wycieczki w góry.
- 5 sierpień – Delegacja ze sztandarem i zarazem chór wystąpił w uroczystym nabożeństwie odpustowym w kościele parafialnym i także wzięło udział przy poświęceniu sztandaru KSMŻ w Międzyrzeczu.
- 1 wrzesień – Delegacja ze sztandarem i zarazem nasz chór kościelny występował przy ślubie członka honorowego p. Borgła Józefa.
- 28 październik – Stowarzyszenie obchodziło uroczystość Chrystusa Króla z wystąpieniem chóru, a wieczorem odbyło się przedstawienie.
- 11 listopad – Delegacja wzięła udział w święto narodowe 11 listopada z wystąpieniem chóru kościelnego.
- 18 listopad – KSMM obchodziło święto św. Stanisława Kostki z występem chóru, a wieczorem odbyło się przedstawienie.
- 25 listopad – Chór występował w święto św. Cecylii.
- 25 grudzień – Chór kościelny występował na Pasterce i na głównem nabożeństwie wraz z orkiestrą.
- 26 grudzień – Chór brał udział w uroczystości Opłatkowej u p. Danelowej.

1935 rok
- 1 styczeń – Chór występował na sumie wraz z orkiestrą.
- 17 marzec – KSMM obchodziło święto św. Józefa z występem chóru kościelnego na rannem nabożeństwie.
- 14 kwiecień – Chór kościelny śpiewał pasję.
- 21 kwiecień – Chór kościelny odśpiewał na scenie kilka pieśni.
- 22 kwiecień- KSMM brało udział w święconem, na którem chór kościelny odśpiewał kilka pieśni.
- 28 kwiecień – Chór kościelny odśpiewał kilka pieśni z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego.
- 3 maj – Stowarzyszenie w liczbie 30 druhów brało gremialny udział w uroczystości konstytucyjnej, a chór kościelny odśpiewał kilka pieśni.
- 13 maj – Na próbie chóru kościelnego uczczono śmierć śp. Marszałka J. Piłsudskiego chwilą milczenia.
- 15 maj – Z okazji imienin ks. dziekana Jana Barabasza chór kościelny odśpiewał 2 pieśni, a następnie delegacje Związków Katolickich złożyły mu życzenia.
- 20 czerwiec – Stowarzyszenie brało udział z sztandarem na sumie i w procesji do 4 ołtarzy, a chór kościelny z orkiestrą odśpiewał kilka pieśni.
- 4 sierpień – Chór kościelny wraz z orkiestrą odśpiewał kilka pieśni.
- 18 sierpień – Chór kościelny w liczbie 14 osób urządził wycieczkę na Klimczok.
- 20 październik – Chór kościelny występował na kiermaszu u p. Danelowej.
- 27 październik – Z okazji święta Chrystusa Króla chór występował na sumie wraz z orkiestrą, a wieczorem u p. Danelowej na akademji chór odśpiewał kilka pieśni.
- 3 listopad – Chór kościelny występował o 9tej z okazji poświęcenia sztandaru Ligi Morskiej i Kolonialnej.
- 17 listopad – KSMM obchodziło święto św. Stanisława Kostki z występem chóru na rannem nabożeństwie.
- 20 listopad – Odbył się pogrzeb ś.p. druha Janusza Ludwika. Na pogrzebie chór odśpiewał mszę żałobną.
- 25 grudzień – Chór kościelny odśpiewał na pasterce i na sumie z orkiestrą kilka pieśni.

1936 rok
- 6 styczeń – Chór kościelny występował na sumie wraz z orkiestrą.
- 9 luty – Chór kościelny występował na ślubie E. Szarówny.
- 16 luty – Stowarzyszenie wraz z chórem urządziło zabawę karnawałową u p. J. Bartoszka.
- 5 kwiecień – Chór kościelny odśpiewał pasję.
- 12 kwiecień – chór wraz z orkiestrą odśpiewał kilka pieśni.
- 3 maj – Delegacja ze sztandarem brała udział w pochodzie, a chór kościelny na 9tej wraz z orkiestrą odśpiewał kilka pieśni.
- 15 maj – Stowarzyszenie złożyło życzenia przed dzień imienin ks. i dziekana Janusza Barabasza, a chór kościelny odśpiewał pieśni.
- 11 czerwiec – Chór kościelny odśpiewał kilka pieśni na sumie jak również przy 4 ołtarzach.
- 9 sierpień – Delegacja ze sztandarem brała udział na mszy św. i procesji z okazji odpustu a chór kościelny odśpiewał z orkiestrą kilka pieśni.
- 15 sierpień – Delegacja ze sztandarem brała udział w pochodzie i na mszy św. z okazji poświęcenia sztandaru KSMŻ oddział Czechowice, a chór kościelny odśpiewał kilka pieśni.
- 25 październik – Chór kościelny o 1/2 11 wraz z orkiestrą odśpiewał kilka pieśni, a wieczorem w sali p. A. Danelowej ku czci Chrystusa Króla.
- 15 listopad – Stowarzyszenie obchodziło św. młodzieży ku czci św. Stanisława Kostki zakończone uroczystą akademią u p. Sołgi. Chór występował na sumie i na akademii z orkiestrą.
- 25 grudzień – Chór kościelny odśpiewał na pasterce i na sumie z orkiestrą kilka pieśni.

1937 rok
- 1 styczeń – Chór kościelny pod kier. Borgła Józefa odśpiewał kolędy w kościele.
- 6 styczeń – Chór kościelny pod kierunkiem p. Borgła J. odśpiewał w klasztorze OO. Jezuitów kilka kolęd na sumie.
- 28 marzec – Chór kościelny odśpiewał z orkiestrą kilka pieśni w kościele.
- 16 maj – Chór kościelny z orkiestrą śpiewał w kościele.
- 27 maj – Chór kościelny odśpiewał kilka pieśni na sumie i przy 4 ołtarzach.

1938 rok
- listopad – podczas mszy rannej śpiewał chór kościelny, a kazanie o życiu św. St. Kostki wygłosił ks. kanonik Barabasz Jan.

Chór cieszył się szczególną opieką ówczesnego proboszcza ks. Jana Barabasza.
 
75leciechoru_02.jpg
Rok 1931. Proboszcz ks. Jan Barabasz (siedzi w środku) wśród dzieci na Lipowcu.
 
Ks. Jan Barabasz pochodził z Ustronia koło Cieszyna. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1898 roku w Ołomuńcu. Od 1907 roku był proboszczem w parafii św. Katarzyny, prowadził także szeroką działalność społeczną. Po wybuchu wojny, w listopadzie 1939 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu w Bielsku, za odmowę wykonania polecenia okupanta bicia w dzwony po zajęciu przez hitlerowców Warszawy. W 1940 roku zwolniony, znalazł schronienie w zakonie Sióstr Elżbietanek w Cieszynie. Ponownie aresztowany, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gusen, następnie do Dachau, gzie zmarł 21 czerwca 1941 roku.

Działalność chóru kościelnego zamarła wraz z wybuchem II wojny światowej w 1939 roku.

Krótko po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku Józef Borgieł zaczął zabiegać o reaktywację chóru. Dzięki wsparciu ówczesnego administratora parafii ks. prof. Józefa Skudrzyka osiągnął ten cel. Próby chóru rozpoczęły się w sierpniu, jego trzon stanowili przedwojenni chórzyści. Przybyło również wielu młodych ludzi, którzy na próby chóru przychodzili z odległych części parafii pokonując po kilka kilometrów. W pierwsze Święta Bożego Narodzenia po wojnie, chór w kościele odśpiewał kolędy. W następnych latach występował na wszystkich uroczystościach kościelnych, przeważnie z towarzyszeniem organów lub orkiestry. Repertuar chóru to: pieśni, kolędy, msze polskie i łacińskie. Obok utworów o treści religijnej pojawiły się pieśni o wydźwięku narodowym jak np. fragmenty oper Stanisława Moniuszki. Chór reprezentował wysoki poziom, stąd zaproszenie go do okolicznych miejscowości, gdzie swymi występami uświetniał lokalne uroczystości.
 
75leciechoru_03.jpg
Chór kościelny, 20 sierpień 1950 rok.
Siedzą w I rzędzie od lewej: Gazda Maria, Janusz Monika, Świder Józef – muzyk, ks. Pustelnik Juliusz, Borgieł Józef – dyrygent, Wilert Jadwiga, Kubala Jadwiga, Czarnecka Zofia.
Stoją w II rzędzie od lewej: Grygierczyk Emilia, Łukosz Bronisława, Kocur Anna, Moś Alfreda, Gola Irena, Kominek Maria, Wilert Maria, Kominek Helena, Zuber Maria, Kominek Natalia, Pieczka Rozalia, Kóska, Stryczek Eugenia.
Stoją w II rzędzie od lewej: Pustelnik Józef, Moś Ignacy, Grygierczyk Stanisław, Kłaptocz Stanisław, Borgieł Stanisław, Borgieł Karol, Szweda Ludwik.
Stoją w IV rzędzie od lewej: Szweda Edmunt, Chmielniak Władysław, Mańdok Antoni, Janusz Józef, Bartoszek Wiktor, Mańdok Alfred.
 
Rozwój i sukcesy chóru nie byłyby możliwe bez życzliwej opieki proboszcza ks. Juliusza Pustelnika. 
 
75leciechoru_04.jpg
Rok 1958. Proboszcz ks. Juliusz Pustelnik (siedzi z lewej strony)
wśród dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.
 
 Ks. Juliusz Pustelnik urodził się 6 marca 1911 roku w Wiśle Małej. W 1936 roku w Katowicach przyjął święcenia kapłańskie i przez kolejne lata pełnił posługę duszpasterską w parafiach śląskich. W czasie wojny, więzień obozów koncentracyjnych: Dachau, Gusen, Mauthausen. Parafię św. Katarzyny objął w 1947 roku i kierował nią do momentu przejścia na emeryturę w 1976 roku. Zmarł 1 maja 1995 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym.

Rozkwit chóru ma miejsce w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. Okres późniejszy to powolne ograniczanie jego działalności. Przyczynami tego zjawiska było między innymi: odchodzenie starszych chórzystów, którzy nie byli w stanie podołać obowiązkom; odpływ młodych, których bardziej interesowała nowoczesna muzyka; nieprzychylna postawa władz, które prowadziły systematyczną ateizację społeczeństwa. Kończy swą pracę chórem jego założyciel i wieloletni dyrygent Józef Borgieł.
 
75leciechoru_05.jpg
Józef Borgieł, założyciel
i wieloletni dyrygent chóru.
 
Józef Borgieł był rodowitym czechowiczaniniem. Urodził się w 1910 roku w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkół pracował w instytucji państwowej Poczta Polska. Miał w życiu dwie pasje: muzykę oraz grę na organach i w obydwu się spełnił. W 1934 roku przy parafii św. Katarzyny założył chór i był jego dyrygentem (z okupacyjną przerwą). Wiele lat był organistą w kościele pw. św. Katarzyny. Zmarł w 1982 roku.

Działalność chóru ponownie rozkwita dzięki proboszczowi ks. Rudolfowi Jezierskiemu. Za jego staraniem w 1979 roku dyrygentem chóru zostaje pochodzący z Zabrza Makoszowy Marcin Wilczek. Niestety, po niespełna trzech latach ze względów rodzinnych rezygnuje z prowadzenia chóru.
 
75leciechoru_06.jpg
Ks. kanonik Rudolf Jezierski.
 
Ks. Rudolf Jezierski urodził się w 1938 roku w Starych Tarnowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach w 1962 roku. Od 1976 roku był proboszczem parafii św. Katarzyny. Zmarł w 2007 roku i został pochowany w rodzinnej miejscowości.

W 1982 roku dyrygentką zostaje Krystyna Borgieł, nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 3, a następnie dyrektorka Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3. Pod jej batutą chór koncertuje w kraju i zagranicą, systematycznie wzbogaca swój repertuar.
 
75leciechoru_07.jpg
Dyrygentka chóru Krystyna Borgieł wśród chórzystów.
 
Krystyna Borgieł kierowała chórem do 2007 roku. Jej następczynią została Dorota Pollak, która pracowała z chórem od lipca 2007 roku do stycznia 2008 roku.

Członkowie chóru w latach 1995 – 2008
 
Maria Chmielniak
Maria Janusz
Anna Herczek
Helena Bartoszek
Maria Łukosz
Wanda Szypuła
Jadwiga Skrbeńska
Maria Biernot
Maria Wizner
Małgorzata Janusz
Maria Kłoda
Anna Kominek
Alicja Jachnik
Joanna Gogol
Danuta Kuboszek
Małgorzata Moś
Małgorzata Kuboszek
Barbara Stanclik
Helena Sikora
Bronisława Kurczyk
Maria Herczek
Jadwiga Paluch
Bernadeta Kwartnik
Janina Bartoszek
Maria Bartoszek
Jolanta Gazda
Barbara Kominek
Joanna Kominek
Aleksandra Stanclik
Krystyna Szwajkowska
Maria Seremet
Małgorzata Franczak
Małgorzata Pniok
Maria Mojżyszek
Małgorzata Kłaptocz
Małgorzata Pasz
Krystyna Wróbe
Agnieszka Sieklińska
Genowefa Gazda
Marta Seremet
Ewa Komraus
Kinga Sieklińska
Katarzyna Kozik
Sandra Seremet
Sabina Adamiec
Alfreda Droździk
Józef Pustelnik
Franciszek Pochopień
Józef Beczała
Józef Kwiatkowski
Stanisław Borgieł
Dieter Kramer
Antoni Kwiatkowski
Jan Kuboszek
Antoni Kamiński
Jerzy Bachowski
Jan Kurczyk
Edward Szpoczek
Jan  Chrobak
Krzysztof Waloszczyk
Karol Pagieła
Stanisław Hałas
Edward Biernot
Emil Łukosz
Edward Wnętrzak
Józef Herczek
Franciszek Kominek
Jan Beczała
Józef Ryszka
Emil Kuboszek
Stanisław Wizner
Dawid Bartoszek
Szczepan Chrobak
Marcin Tatoń
 
Obecnie chórem dyryguje Agnieszka Gregorczyk, a opiekę nad nim sprawuje proboszcz Andrzej Zelek.

Ks. Andrzej Zelek urodzony 28 lutego 1961 roku w Katowicach. W latach 1980-1987 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchowym w Katowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1987 roku w Katedrze Chrystusa Króla. Od 2005 roku proboszcz parafii św. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Wcześniej pracował w parafiach:
- św. Antoniego w Chorzowie,
- NMP Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach,
- św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach,
- 29 czerwca 2001 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Katarzyny (8 grudnia 2003 - administratorem).


W roku swego jubileuszu, ten najstarszy chór mieszany w Czechowicach-Dziedzicach liczy 26 członków.

Członkowie chóru, 2009 rok.
Maria Chmielniak
Maria Janusz
Maria Biernot
Jadwiga Skrbeńska
Maria Kłoda
Alicja Jachnik
Małgorzata Janusz
Maria Wizner
Maria Bartoszek
Janina Bartoszek
Danuta Kuboszek
Małgorzata Kuboszek
Helena Sikora
Bronisława Kurczyk
Małgorzata Pniok
Maria Mojżyszek
Józef Beczała
Emil Łukosz
Stanisław Hałas
Franciszek Kominek
Dieter Kramer
Antoni Kwiatkowski
Jan Beczała
Jan Kuboszek
Edward Szpoczek
Emil Kuboszek

 
Niech słowa wiersza Marii Konopnickiej „A gdy śpiewać, to już śpiewać od serca do ucha...” będą przesłaniem dla chóru na kolejne lata jego działalności.

Barbara Pająk

Źródła:
1. Księga protokołów Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, Męskiej w Czechowicach 1932-1939. Prywatne zbiory Józefa Pustelnika.
2. Śpiewaj ludu, śpiewaj złoty. Księga jubileuszowa spiewactwa śląskiego 1910-1985, Katowice 1986. Zbiory Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach.
3. Barbara Pająk, Jedynka – najstarsza szkoła Czechowic-Dziedzic. Zarys dziejów szkoły, Czechowice-Dziedzice 2002.
4. Erwin Woźniak, Ksiądz Antoni Janusz, Czechowice-Dziedzice 1995.
5. Krystyna Borgieł, Józef Pustelnik, Franciszek Kominek, materiały różne (fotografie, spisy chórzystów, informacje o działalności chóru).