Władze

od lewej siedzą: Tadeusz Janik, Edelgarda Foltyn, Renata Nawrocka, Anna Wlazło, Leszek Zięba, Stanisław Zagól
od lewej stoją: Jan Berger, Tadeusz Bajorek, Czesław Białek, Roman Tekieli, Roman Milerski, Marek Pasierbek, Jerzy Giza.

Skład Zarządu na lata 2019-2023:
Anna Wlazło - Przewodnicząca
Renata Nawrocka - I Zastępca
Stanisław Zagól - II Zastępca
Leszek Zięba - Sekretarz
Roman Tekieli - Skarbnik
Edelgarda Foltyn
Jerzy Giza
Tadeusz Janik
Marek Pasierbek
Roman Milerski

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2013:
Jan Berger - Przewodniczący
Tadeusz Bajorek
Czesław Białek - Sekretarz