Władze

Skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic:

Od lewej, dolny rząd
Małgorzata Janusz - członek Zarządu Towarzystwa
Edelgarda Foltyn - zastępca Przewodniczącego Towarzystwa
Anna Wlazło - Skarbnik Towarzystwa
Tadeusz Bajorek - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Leszek Zięba - Sekretarz Towarzystwa
Jan Berger - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Od lewej stoją:
Roman Tekieli- członek Zarządu Towarzystwa
Jacek Cwetler - Przewodniczący Zarządu Towarzystwa
Czesław Białek - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Zbigniew Waloszczyk - członek Zarządu
Jerzy Giza - członek Zarządu
Stanisław Zagół - Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa

W skład zarządu Towarzystwa wchodzą również (nieobecni na zdjęciu):
Tadeusz Janik
Alojzy Biernot
Marek Pasierbek