Władze

Skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic:

Jacek Cwetler
dr Edelgarda Foltyn
Stanisław Zagól
Leszek Zięba
Ewa Kmiecik-Wronowicz
Czesław Białek
Alojzy Biernot
Jerzy Giza
Tadeusz Janik
Zbigniew Waloszczyk

Komisja Rewizyjna:
Jan Berger
Tadeusz Bajorek