Pieśń "Ojcowski dom"

Jej autorem jest Jan Kubisz (1848-1929) – poeta Ziemi Cieszyńskiej, pamiętnikarz, nauczyciel, działacz narodowy.

Urodził się w chłopskiej rodzinie. Uczył się w gimnazjum ewagelickim i seminarium dla nauczycieli w Cieszynie. W latach 1869-1910 był nauczycielem w Gnojniku (Zaolzie). Aktywnie uczestniczył w działalności: Czytelni Ludowej w Cieszynie, Towarzystwa Ewagelickiej Oświaty Ludowej, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Pod wpływem poezji Adama Mickiewicza, pisał utwory opiewające piękno rodzinnej ziemi, przepojone uczuciami patriotycznymi i religijnymi.
 
Jest autorem:
- pieśni „Ojcowski dom” i „Płyniesz Olzo po dolinie”,
- tomików poezji – „Niezapominajka”, „Śpiewy starego Jakuba”, „Z niwy śląskiej”,
- wspomnienia – „Pamiętnik starego nauczyciela” mającego wartość historyczną.

Pieśń „Ojcowski dom” towarzyszy zjazdom towarzystw regionalnych powiatu bielskiego.

 

„Ojcowski dom”
Ojcowski dom to istny raj,
Dar ojca niebieskiego,
Chociażbyś przeszedł cały świat,
Nie znajdziesz piękniejszego!

Tuś się dziecino pierwszy raz
Do matki uśmiechnęła;
Tuś się uczyła Boga znać,
Tuś modlić się zaczęła.

Tutaj na każdym kroku cię
Oczy ojcowskie strzegły,
Tutaj w zabawach ciągłych ci
Dni twoje młode biegły.

A gdy ci przyjdzie wynijść stąd
I odejść w świat daleki:
Ojcowski dom, dziecino miej
W pamięci twej na wieki.

 

Zgodnie z uchwałą Kapituły IV Zjazdu Towarzystw Regionalnych, który odbył się w 2008 roku w Porąbce, pieśń ta ma rozpoczynać spotkania regionalistów powiatu bielskiego. Została ona pięknie wykonana przez chór „Moniuszko” na V Zjeździe Towarzystw Regionalnych, który odbył się w październiku 2009 roku w Czechowicach-Dziedzicach.


Erwin Woźniak