Wykład Jacka Cwetlera o Księżnej Izabeli Czartoryskiej

Serdecznie zapraszam na wykład naszego kolegi Jacka Cwetlera o Księżnej Izabeli Czartoryskiej, który odbędzie się w dniu 25.02.2019 o godz. 18:30 w Piwnicy Muz.
Informacja od autora wykładu:
"Wykład o Księżnej Izabeli Czartoryskiej, jednej z najważniejszych kobiet przełomu XVIII i XIX wieku w Europie. Zapisała się w dziejach Polski jako twórczyni pierwszego na ziemiach polskich muzeum (1801r.), które stworzyła w Puławach. To z jej kolekcji pochodzi najsłynniejszy obraz w polskich muzeach "Dama z gronostajem" autorstwa Leonarda da Vinci oraz zaginiony obraz pędzla Rafaela Santi "Portret młodzieńca" Kolekcjonerka dzieł sztuki i pamiątek po polskich władcach, pisarka, memuarystka, żona, matka (m.in. ks. Adama Czartoryskiego - Hotel Lambert), kochanka, bywalczyni wszystkich europejskich dworów, podróżniczka, aż dziw , że nie powstał o niej jeszcze żaden film."

Wykład Błażeja Torańskiego

W dniu 18.02.2019 zapraszamy na ciekawy wykład Błażeja Torańskiego, który odbędzie się w Piwnicy Muz (MDK) o godz. 18:30. Auto opowie nam o swojej książce - Knebel. Cenzura w PRL-u
Notka o autorze: Błażej Torański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Działaczem NZS – Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pracował m.in. w czasopismach: Dziennik Łódzki, Wprost, Prawo i Życie, Rzeczpospolita. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przyrodni brat Teresy Torańskiej. W 2017 otrzymał Nagrodę im Janusza Kurtyki, przyznaną przez SDP za rok 2016 za publikacje na łamach pism "Odra" i "Do Rzeczy". W 2018 otrzymał nagrodę Zarządu Łódzkiego Oddziału SDP za książkę pt. "Knebel. Cenzura w PRL-u" - Książka zawiera wywiady z 21 rozmówcami: dziennikarzami, reżyserami, grafikami, kompozytorami, artystami, literatami, odsłaniającymi kulisy swoich kontaktów z cenzurą. Ujawniają mechanizmy, dzięki którym, władza potrafiła skutecznie zmusić twórców do trudnych ustępstw, a wielu nawet do współpracy.

Historia wielkiej miłości królewny Marianny.

Zapraszamy na kolejny wykład naszego kolegi - Janusza Chmielniaka, który odbędzie się 11 lutego 2019r, o godz. 16:30 - MDK Czechowice-Dziedzice, "Piwnica Muz".
Historia wielkiej miłości królewny Marianny. Opowieść o niezwykłym związku pomiędzy Marianną Orańską i Johannesem van Rossumem inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Po raz pierwszy zostaną publicznie zaprezentowane fragmenty powstającej właśnie książki "WYBACZ MARIANNO".
Kilka słów od autora wykładu:
"Pałac Marianny Orańskiej odwiedzałem wielokrotnie. Najpierw na etapach szybko postępującej destrukcji, potem w różnych fazach rekonstrukcyjnych. Miejsce to przyciągało niezrozumiałą wówczas siłą. Czułem tam coś niezwykłego, co nie przytrafia się zbyt często- nostalgię i smutek. Znałem historię pałacu od czasów budowy aż po wczesne lata powojenne. Jednak dopiero gdy poznałem fragmenty losu pierwotnej właścicielki pałacu, zrozumiałem z czym miałem do czynienia. W tych murach nadal skryta jest tajemnica. Tajemnica uczucia, które powstało wbrew całemu światu, bezwarunkowego i bezprzykładnego. Zbieg okoliczności sprawił że fragmentów tej niezwykłej historii mogłem wysłuchać. Postanowiłem wówczas uwiecznić tą opowieść. Podjąłem się próby rekonstrukcji zdarzeń, które sprawiły że Marianna Orańska i Johannes Rossum przedłożyli uczucie ponad wszystko. Marianna utraciła ogromny majątek, zyskując w zamian miłość. Johannes odnalazł miłość swojego życia, by resztę swych dni przebyć w poczuciu winy. Tak powstał fundament pod opowieść „Wybacz Marianno”. Nie jest to opowieść historyczna, choć jest oparta o historię. Nie jest to romans, choć oparty o romantyczne zdarzenia. To próba odtworzenia ludzkich emocji kiedy uczucie ogarnia każdą cząstkę ludzkiego losu. Minionych wydarzeń nie można przeżyć ponownie, można jednak przywrócić towarzyszące im emocje."  -  Janusz Chmielniak
Wstęp wyłącznie dla osób pełnoletnich! 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r w Izbie Regionalnej, Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42. Początek zebrania – przy kworum – o godz. 16:30, przy braku kworum o godz. 16:45.
Porządek Walnego Zebrania
    1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
    3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za kadencję marzec 2018 – styczeń 2019 – Przewodniczący J.Cwetler.
    4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – A.Wlazło. Przyjęcie sprawozdania finansowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
    5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.
    6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
    7. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Walne Zebranie nowego Statutu – Przewodniczący J.Cwetler.
    8. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023.
    9. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa, wybór przewodniczącego, zastępców, skarbnika, sekretarza.
    10. Propozycje działań Towarzystwa Przyjaciół na lata 2019-2023.
    11. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2019.
    12. Wolne wnioski.
    13. Zakończenie.

Wycieczka

16 lutego 2019 chętni mogą zobaczyć interesujące zakątki miasta Łodzi. Zapraszamy do Muzeum Książki Artystycznej -  to coś dla moli książkowych oraz do Muzeum Mody Polskiej, gdzie zobaczymy wystawę  "Jerzy Antkowiak - Moda Polska" to coś dla wszystkich interesujących się trendami w modzie i nie tylko; po tych wrażeniach pójdziemy na spacer po najdłuższej ulicy, czyli słynnej Piotrkowskiej, na której życie tętni prawie 24 godziny na dobę.