Konkurs historyczny pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Konkurs odbędzie się 30 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w piątek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (dawne Gimnazjum nr 1) w Czechowicach – Dziedzicach na ulicy Polnej 33.  Będzie to test wiedzy składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, obejmujący wiadomości z przesłanych do szkół informatorów związanych z 100. rocznicą utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej.

Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 25 listopada 2018 r.

Szczegóły TUTAJ

Nowa wystawa o kolei w czechowickim MDK

W holu kina Świt jest prezentowana nowa wystawa. Została przygotowana w ubiegłym roku w Ratingen przez tamtejsze Muzeum Górnośląskie (Oberschlesischen Landesmuseum ). Okazją były obchody dwóch rocznic 175 lecia: uruchomienia ruchu kolejowego w ramach działalności Towarzystwa Kolei Górnośląskiej w 1842 roku oraz Kolei Wrocławsko-(Świdnicko)-Świebodzickiej rok później. Wystawa wyjaśnia kontekst historyczny prężnego rozwoju dróg żelaznych na Śląsku, dawne towarzystwa kolejowe oraz wybrane, ważne węzły kolejowe. Wśród tych ostatnich stacja Dziedzice również znalazła swoje miejsce. Wystawa ma charakter edukacyjny, tak że serdecznie zapraszamy do odwiedzin i poszerzenia lub też uzupełnienia wiedzy. Wystawa jest dostępna w godzinach pracy kina Świt do 30 listopada. Od 1 grudnia ekspozycja będzie prezentowana w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie. Współorganizatorami wystawy jest Izba Regionalna , Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic i Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykład "Kobiety Polskie 1918"

Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na wykład Pana Jacka Cwetlera, który odbędzie się 17 grudnia 2018 roku, o godzinie 18,30, w czechowickim MDK - "Piwnica Muz", o intrygującym tytule "Kobiety Polskie 1918". Opowieść o  Polkach okresu przełomu w 1918 roku, kiedy powstawało odrodzone państwo polskie. Wspaniałe i szkoda, że w większości zapomniane. Prezent dla wszystkich współmieszkanek naszego miasta od autora wykładu z okazji  100 rocznicy nadania praw wyborczych kobietom.

Ania Wlazło

Wykład "Była Jugosławia wymarzoną wspólnotą narodów południowosłowiańskich."

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic serdecznie zaprasza na kolejny grudniowy wykład, który odbędzie się w Piwnicy Muz  w czechowickim MDK - dnia 10.12.2018, a poprowadzi go: Dr hab. Lilianna Miodońska-Rączka. Na wykład zapraszamy na godzinę 18:30. Wykład nosi tytuł - "Była Jugosławia wymarzoną wspólnotą narodów południowosłowiańskich." Dr. Lilianna opowie nam o: " ...Ostatnia dekada minionego stulecia przyniosła radykalne zmiany polityczno -społeczne w Europie. Nie ominęły one również Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, w której dotychczasowy system federacyjny okazał się niespełniającym oczekiwań pozostających w nim narodów. Co zatem sprawiło, że zrodzona w XIX w., budząca nadzieję idea zjednoczenia Słowian Południowych całkowicie zatraciła swą atrakcyjność, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu państwa i wyodrębnienia sześciu niezależnych organizmów politycznych?"

Serdecznie zapraszamy
Jacek Cwetler i Anna Wlazło

Wykład J. Chmielniaka "Zaginione światło"

W grudniu br., kolejny wykład Janusza Chmielniaka z cyklu "Zaginione światło". Tym razem autor książki "Ewolucja światła" zabierze nas do Gabinetu Osobliwości, gdzie czekają najdziwaczniejsze artefakty związane ze światłem oraz opowieści o cudownych lampach... niekoniecznie Alladyna.

Zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

W imieniu własnym oraz Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic serdecznie zapraszam na kolejne zebranie które odbędzie się:
data: 20 Listopada 2018 (wtorek)
godzina: 17:00
miejsce: Izba Regionalna przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach.
Na zebraniu będziemy omawiali sprawy bieżące.

Anna Wlazło - skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic