• Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Czechowice-Dziedzice, dnia 19.11.2023r

ZAPROSZENIE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się
w dniu 27 listopada 2023 r w Izbie
Regionalnej, Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
Początek zebrania – przy kworum – o godz. 17:00,
przy braku kworum o godz. 17:15.

Porządek Walnego Zebrania
1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
2. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Walnego Zebrania i
Protokolanta.
3. Wybory Przewodniczącego oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie.