Walne zebranie

Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, w dniu 20 marca 2018 roku, wybrano nowe władze Towarzystwa.

Nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic:

Od lewej, dolny rząd
Małgorzata Janusz - członek Zarządu Towarzystwa
Edelgarda Foltyn - zastępca Przewodniczącego Towarzystwa
Anna Wlazło - Skarbnik Towarzystwa
Tadeusz Bajorek - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Leszek Zięba - Sekretarz Towarzystwa
Jan Berger - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Od lewej stoją:
Roman Tekieli- członek Zarządu Towarzystwa
Jacek Cwetler - Przewodniczący Zarządu Towarzystwa
Czesław Białek - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Zbigniew Waloszczyk - członek Zarządu
Jerzy Giza - członek Zarządu
Stanisław Zagół - Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa
W skład zarządu Towarzystwa wchodzą również (nieobecni na zdjęciu):
Tadeusz Janik
Alojzy Biernot
Marek Pasierbek

Przyjęto sprawozdania Przewodniczącego Towarzystwa, Skarbnika Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego Przewodniczącemu, za okres 2016-2018. Jednocześnie przyjęto plan i budżet na nową kadencję Zarządu (2018-2020), podczas której Towarzystwo bedzie obchodzić 60 -lecie swojej działalności.

"Ligota dawnymi laty" Z. Nowrotek

Ukazała się kolejna pozycja, 54,  wydawana przez Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, książka autorstwa p. Zdzisława Nowrotka "Ligota dawnymi laty", która przybliża dzieje Ligoty (gmina Czechowice-Dziedzice).

Czytaj dalej

Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 20 marca 2018r w Izbie Regionalnej, Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42. Początek zebrania – przy kworum – o godz. 16:30, przy braku kworum o godz. 16:45.

Porządek Walnego Zebrania
    1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
    3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za kadencję kwiecień 2016 - luty 2018 – Przewodniczący J.Cwetler.
    4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – A.Wlazło. Przyjęcie sprawozdania finansowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
    5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.
    6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
    7. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018-2020.
    8. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa.
    9. Propozycje działań Towarzystwa Przyjaciół na lata 2018-2020.
    10. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2018.
    11. Wolne wnioski.
    12. Zakończenie.