• Izba Regionalna
  • Ze zbiorów Izby Regionalnej

Gwoździe ze spalonego zamku Wilczków

W pobliżu kościoła pw. św. Katarzyny i pałacu Kotulińskich stoją ruiny zamku Wilczków z pierwszej połowy XVI wieku. Budowla ta służyła przez 200 lat czechowickim panom. Spłonęła po raz pierwszy w czasie okrutnej wojny 30-letniej w początkach XVII wieku. Odbudowana przez właścicieli Czechowic, służyła im jeszcze kolejne sto lat, aby później przejąć funkcję spichlerza. Pożar w styczniu 1984 roku oraz celowe barbarzyńskie wyburzenie w 1987 roku zamieniło ten zamek w kupę gruzów.

Czytaj dalej

Historia Czechowic-Dziedzic w obrazach Mariana Okońskiego.

Marian Okoński (1921-1993) malarz-amator, malował pejzaże, portrety, obiekty historyczne. W zbiorach Izby Regionalnej są jego obrazy ilustrujące dzieje Czechowic-Dziedzic oraz unikatowy zbiór obrazów dokumentujących tragiczny los Polaków na „nieludzkiej ziemi”, w sowieckich łagrach.

Czytaj dalej