Kobylica

To drewniane urządzenie zwane również koniem służyło do wytwarzania drewnianych narzędzi.
 
Wytwórca siedząc na kobylicy obrabiał ośnikiem (narzędzie metalowe z rączkami) drewno. Umieszczano go w specjalnym uchwycie dociskanym siłą nóg. Drewno tkwiło nieruchomo, co umożliwiało jego lepszą obróbkę. Na kobylicy powstawały styliska do łopat, grabi, cepów oraz drobniejsze wyroby potrzebne w życiu codziennym.

Kobylica