Zastawa stołowa firmy Rosenthal (niekompletna).

Porcelanowa zastawa firmy „Rosenthal” była własnością rodziny Zipserów.

Aleksander Zipser, fabrykant bielski, zakupił majątek czechowicki w 1873 roku. Majątek był pokaźnych rozmiarów i w początkach ostatniego dziesięciolecia XIX wieku mierzył 347 ha ziemi ornej, 98 ha łąk, 11,5 ha ogrodów, 345 ha lasów, 449 ha stawów rybnych, 17,5 ha placów budowlanych. Po ojcu majątek przejął syn Leon. Zipserowie mieszkali w rokokowym pałacu (wzniesionym przez Kotulińskich) i to z niego pochodzi porcelanowa zastawa. Opuszczając pod koniec wojny pałac nie zabrali całego dobytku. Część pozostawionych rzeczy znalazła się  u miejscowej ludności. Niektóre z nich, w tym część zastawy stołowej, po latach trafiła do zbiorów Izby Regionalnej. Jest to: waza, sosjerka, dzbanek na herbatę, mlecznik, naczynie na przyprawy, trzy filiżanki i jedna podstawka.
 
Zastawa stołowa firmy „Rosenthal” (niekompletna).