Sztandar Towarzystwa Polek Koła IV Czechowice-Żebracz

Towarzystwo Polek było jednym z aktywniejszych stowarzyszeń działających na Śląsku Cieszyńskim. W latach 1928-1937 w swoich szeregach skupiało również członkinie Towarzystwa Młodych Polek, które usamodzielniło się dopiero w styczniu 1939 roku. Towarzystwo Młodych Polek na Żebraczy było jedynym kołem istniejącym na Śląsku Cieszyńskim poza kołem w Cieszynie, które działało bardzo krótko.

Towarzystwo było prosanacyjne i rekrutowało żeńską pozaszkolną młodzież według zasady: „ od wejścia do szkoły do zamążpójścia”. Organizowało imprezy kulturalno–oświatowe, turystyczne itp. O wpływy wśród młodzieży żeńskiej rywalizowało ze Związkiem Strzeleckim i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej.

Sztandar pochodzi z okresu międzywojennego. Przez cały okres okupacji hitlerowskiej (1939-1945) był przechowywany przez rodzinę Paszków z Czechowic-Żebraczy.

Prawa strona sztandaru ma kolor czerwony. Na niej umieszczono Godło Państwa i napis złotymi literami: „ Bóg-Rodzina-Ojczyzna, Towarzystwo Polek koło IV Czechowice-Żebracz”. Lewa strona sztandaru ma kolor biały. W środku znajduje się Matka Boska z dzieciątkiem i napis: „1935, Królowo Korony Polskiej Módl się za Nami, 1937”.

 

Sztandar Towarzystwa Polek Koła IV Czechowice-Żebracz