Szopa Henryk

organizator życia kulturalnego, nauczyciel, podróżnik. Urodził się 5 lipca 1944 roku w Marklowicach Górnych w powiecie cieszyńskim. W 1963 roku ukończył Szkołę Muzyczną stopnia podstawowego i licealnego w Bielsku - Białej. Kontynuował naukę na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. W latach 1965-1974 pracował jako instruktor kulturalny w Domu Kultury KWK „Silesia” w Czechowicach - Dziedzicach.  
Przez kolejne 17 lat pełnił funkcję dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach. Dodatkowo pracował jako nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Czechowicach- Dziedzicach oraz jako wykładowca na Wydziale Pedagogiki Pracy Kulturalno - Oświatowej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W tym okresie aktywnie włączył się w prace Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. W latach 1983-1987 był członkiem zarządu Towarzystwa. W kolejnej kadencji (1987-1990) został wybrany zastępcą przewodniczącego tej organizacji. Funkcję przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic pełnił w latach 1990-1992. To on doprowadził do przeniesienia zbiorów Izby Regionalnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach – Dziedzicach do pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury. Obecnie prowadzi własne biuro podróży.