Woźniak Erwin

nauczyciel historii, dyrektor szkoły, regionalista, autor licznych artykułów i książek. Urodził się 8 września 1936 roku w Bestwinie w robotniczo - chłopskiej, patriotycznej rodzinie. Ojciec Władysław był stolarzem i cieślą, pracował zawodowo w czechowickiej „szwelowni”. Matka Weronika zajmowała się wychowaniem siedmiorga dzieci i pracą w gospodarstwie. Po wybuchu wojny z Niemcami we wrześniu 1939 roku, ojciec walczył w obronie Polski na bojowym szlaku od Bielska po Tomaszów Lubelski. W okresie okupacji hitlerowskiej ojciec nie podpisał Volkslisty i dlatego rodzina została przez Niemców pozbawiona majątku i skazana na poniewierkę. 

Jeszcze w czasie trwania wojny rozpoczął naukę w polskiej klasie szkoły niemieckiej w Kaniowie. Już w wolnej Polsce kończy szkołę podstawową w Bestwinie i podejmuje naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Bielsku - Białej. Po ukończeniu liceum w 1954 roku rozpoczyna studia na Wydziale Filozoficzno - Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, które ukończył po 4 latach uzyskując tytuł magistra historii. Jako nauczyciel historii pracował w Szkole Podstawowej nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach i w Zespole Szkół „Indukta” w Bielsku - Białej. Przez wiele lat swej pracy był nauczycielem nauczycieli, czyli metodykiem przedmiotowym. Przez dziesięć lat pracował jako starszy wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku - Białej. W 1984 roku został dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 w Czechowicach - Dziedzicach, kierował nią przez cztery lata do momentu przejścia na emeryturę. W okresie pracy zawodowej pisał artykuły do prasy oświatowej („Oświata i Wychowanie”). Został nagrodzony za odczyt pedagogiczny pt. „Wykorzystanie pieśni patriotycznych na lekcjach historii”. Jest również autorem broszury „Izby Pamięci w województwie bielskim”. Erwin WoŸniak to: działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego i Ligi Ochrony Przyrody, numizmatyk, pszczelarz. Za osiągnięcia w pracy oświatowej i działalność społeczną został odznaczony między innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką LOP, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Bielskiego. Po przejściu na emeryturę poświęcił się działalności w ruchu regionalnym. Jest autorem i współautorem licznych książek i artykułów w prasie lokalnej oraz w „Kalendarzu Beskidzkim” i w „Kalendarzu Cieszyńskim”. Był inicjatorem odnowienia zabytków, upamiętnienia tablicami pamiątkowymi ludzi, wydarzeń i miejsc naszej „małej ojczyzny”. Od 1991 roku pracuje jako kustosz w Izbie Regionalnej w Czechowicach - Dziedzicach. W 1992 roku został wybrany przewodniczącym Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic, funkcję tę pełni do chwili obecnej. W 2000 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina przyznawaną corocznie wybitnym propagatorom i animatorom kultury.