Wrzoł Józef

pracownik administracji państwowej, regionalista, działacz społeczny, pszczelarz. Urodził się 10 stycznia 1928 roku w rodzinie chłopskiej jako syn Michała i Anny z domu Przybyła. Z patriotycznej rodziny Wrzołów wywodzą się wzorowi rolnicy i księża katoliccy, z których wybitną rolę odegrał ks. dr prałat Ludwik Wrzoł - rektor Seminarium Duchownego w Widnawie.

Szkołę podstawową ukończył w Zabrzegu. Dalszą jego naukę przerwała wojna. W tym czasie pracował w gospodarstwie rodziców. Po zakończeniu wojny podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Bielsku - Białej, które ukończył w 1949 roku. Po maturze podjął pracę w Śląskiej Fabryce Kabli w Czechowicach - Dziedzicach. W latach 1955-1975 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a w latach 1975-1985 w Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku - Białej. Pracując, zaocznie studiował ekonomię na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Na przełomie lat 80 - tych i 90 - tych XX wieku z jego inicjatywy powołano Społeczny Komitet Budowy Gazociągu w sołectwach: Bronów, Ligota, Zabrzeg. Przez cały czas działalności komitetu pełnił w nim funkcję głównego księgowego. W 1990 roku w pierwszych wyborach samorządowych został wybrany radnym Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach, a w następnej kadencji jako członek spoza Rady pracował w Komisji Budżetu i Finansów.

Jest doświadczonym pszczelarzem z tytułem mistrza w tym zawodzie. Przez wiele lat był prezesem koła pszczelarzy z Zabrzegu.

Będąc na emeryturze zajął się swoją pasją czyli zbieraniem materiałów o kulturze, dziejach i ludziach naszego regionu, a szczególnie o rodzinnym Zabrzegu. Dzielił się tą wiedzą z innymi, głównie poprzez pisanie książek. W jego dorobku znalazły się takie publikacje jak: „Ród Wrzołów z Zabrzega”, „Cmentarz w Zabrzegu”, „Zabrzeg i jego mieszkańcy dawniej i dziś na fotografii”, „40 lat koła pszczelarzy w Zabrzegu”, „100 lat kaplicy p.w. Narodzenia NMP w Zabrzegu”, „Ks. prałat dr Ludwik Wrzoł w służbie Bogu i Ojczyźnie”. Książki te spopularyzowały historię, kulturę, obyczaje Śląska Cieszyńskiego w całym kraju docierając do wszystkich większych bibliotek w Polsce.

Wspierał utalentowanych regionalistów z Ligoty i z Bronowa, którzy przygotowali i wydali monografię tych sołectw. Na druk książki o Ligocie przeznaczył otrzymaną w 2005 roku nagrodę Burmistrza Czechowic - Dziedzic PROMOTIO URBIS. Zachęcał do upamiętnienia wybitnych ludzi tego terenu.

Działalność Józefa Wrzoła na rzecz lokalnej społeczności, jego wkład w krzewienie miłości do małych ojczyzn i działalność literacka została doceniona poprzez mianowanie go w 1999 roku członkiem Kapituły Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina, a także w tym samym roku nominacją do tej Nagrody. Był również trzykrotnie nominowany (1998 rok, 1999 rok, 2005 rok) do prestiżowej nagrody Burmistrza Czechowic - Dziedzic PROMOTIO URBIS. W 2005 roku został laureatem tej Nagrody. Jest wybitnym działaczem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic, inicjatorem wielu jego działań w zakresie wydawniczym, ochrony zabytków, honorowania zasłużonych ludzi. W latach 1998-2008 pełnił funkcję skarbnika Towarzystwa dbając o jego finanse i dokumentowanie wydatków. W obecnej kadencji jest członkiem Komisji Rewizyjnej.

Józef Wrzoł to człowiek o nieposzlakowanej opinii, bardzo pracowity, pełen dobroci i szlachetności.