Ramza Władysław

działacz ruchu regionalnego. Urodził się 16 sierpnia 1904 roku we Frydrychowicach. Przez wiele lat pracował w Rafinerii Nafty „Czechowice”, gdzie pełnił różne funkcje partyjne i związkowe. Oddelegowany do pracy w radzie narodowej, w latach 1951-1961 pełnił funkcję sekretarza Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czechowicach - Dziedzicach. Był członkiem Koła Historycznego w Czechowicach - Dziedzicach. Do wydawnictwa pt. „Miasta polskie w tysiącleciu”, do którego członkowie Koła przygotowywali materiały o Czechowicach - Dziedzicach, opracował dane statystyczne dotyczące miasta. W 1961 roku wrócił do pracy w Rafinerii Nafty „Czechowice”. Zmarł 20 maja 1989 roku. Został pochowany na cmentarzu w Dziedzicach.