Kominek Franciszek

działacz społeczny, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 19 lipca 1948 roku w Czechowicach- Dziedzicach w rodzinie Rudolfa i Heleny z domu Iskrzycka. Rodzice utrzymywali się z pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. Naukę kontynuował w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym im. Pawła Findera w Bielsku - Białej, gdzie w 1968 roku zdał maturę, uzyskując tytuł technika - mechanika. W tym też roku podjął pracę w Fabryce Sprzętu Elektrotechnicznego „Kontakt” w Czechowicach - Dziedzicach.
W zakładzie, z 2-letnią przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej, przepracował wiele lat, aż do przejścia na emeryturę. W 1966 roku został członkiem miejscowego Koła Związku Młodzieży Wiejskiej, a w latach 1970-1972 był jego przewodniczącym. W latach 1973-1977 oraz 1988-1990 jako radny aktywnie uczestniczył w pracach Miejskiej Rady Narodowej w Czechowicach - Dziedzicach. W kadencji 1988-1990 przewodniczył Komisji Kultury, Oświaty i Sportu tejże rady. Od 1973 roku był członkiem Komitetu Osiedlowego nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach, a w latach 1978-1986 jego przewodniczącym (później nastąpiła zmiana nazwy na Rada Osiedla). Zawsze aktywnie uczestniczył we wszelkich inicjatywach, których celem było zachowanie pamięci o przeszłości miasta. Jest jednym z organizatorów Izby Regionalnej oraz członkiem – założycielem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. W latach 1983-1988 uczestniczył w pracach zarządu tego stowarzyszenia, a od 1987 roku do 1998 roku przewodniczył Komisji Rewizyjnej. Za swą pracę został wyróżniony Srebrną Odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.