Kominek Alojzy

nauczyciel, działacz spółdzielczy, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 24 czerwca 1919 roku w Czechowicach i tam ukończył Szkołę Powszechną nr 1. W czasie wojny (1939-1945) pracował na kolei w Czechowicach - Dziedzicach. Był absolwentem Państwowego Liceum Pedagogicznego w Białej Krakowskiej. Po wyzwoleniu, 29 marca 1945 roku rozpoczął pracę w Publicznej Szkole Powszechnej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach jako nauczyciel matematyki.

W 1945 roku ożenił się z Jadwigą Mola, razem wychowali troje dzieci. W szkole pracował do 31 sierpnia 1948 roku, kiedy to przeniósł się do pracy w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czechowicach - Dziedzicach. W 1959 roku otrzymał odznakę „Zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego”. W latach 60-tych XX wieku pracował w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Bielsku - Białej, a następnie w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych. Był znanym działaczem społecznym, człowiekiem energicznym, bardzo sumiennym w wykonywaniu nie tylko obowiązków zawodowych, ale również przyjętych zobowiązań społecznych. Służył mieszkańcom pracując jako radny w swej rodzinnej miejscowości. W kolejnych latach był radnym powiatowej, a następnie wojewódzkiej rady narodowej. Przez wiele lat społecznie pełnił funkcję prezesa Kółka Rolniczego w Czechowicach - Dziedzicach. Od samego początku był w grupie kilku osób, która z własnej inicjatywy przystąpiła do tworzenia Izby Regionalnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. Zabiegał o poparcie władz dla tego społecznego przedsięwzięcia. Pomagał przy tworzeniu zaplecza magazynowego i uzyskania wsparcia finansowego od zakładów pracy. Był wieloletnim członkiem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. W latach 1983-1986 przewodniczył Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. Za swą niezwykle oddaną pracę na rzecz  lokalnej społeczności został odznaczony między innymi: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 11 sierpnia 1986 roku. Został pochowany na cmentarzu przy kościele pw. św. Katarzyny w Czechowicach - Dziedzicach.