Chrobak Bolesław

działacz ruchu regionalnego. Urodził się 31 października 1921 roku w Czechowicach. Jego ojciec Andrzej był kolejarzem, matka Maria zajmowała się domem i wychowywaniem dzidivci. Ukończył 7-klasową Szkołę Powszechną w Ligocie i rozpoczął naukę zawodu stolarza w prywatnym zakładzie pana Herczka i pana Razowskiego.
W latach 50-tych XX wieku należał do Ochotniczej Straży Pożarnej pluton IV Czechowice - Podraj. Przez wiele lat był zatrudniony w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych „Befama” jako organizator turystyki i przewodnik zakładowy. Kilka lat przed przejściem na rentę (1977 rok) pracował w tym zakładzie jako dyspozytor. Będąc już rencistą podjął dodatkową pracę, w niepełnym wymiarze godzin, jako konserwator w Szkole Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. Był człowiekiem skromnym, niezwykle pracowitym. Od samego początku należał do grupy ludzi, którzy z własnej inicjatywy organizowali Izbę Regionaln ą w Szkole Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. Na początku zajmował się remontem sali lekcyjnej przeznaczonej na izbę oraz tworzeniem zaplecza magazynowego. Po przewiezieniu zbiorów, wykorzystując między innymi swe stolarskie umiejętności, podjął się renowacji uszkodzonych eksponatów. Po otwarciu Izby Regionalnej dalej służył wszelką pomocą kolejnym kustoszom. Zmarł 31 marca 1985 roku. Został pochowany na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. św. Katarzyny w Czechowicach - Dziedzicach.