Berger Jan

działacz ruchu regionalnego, urzędnik samorządowy. Urodził się 14 listopada 1945 roku w Czechowicach - Dziedzicach w rodzinie Rudolfa i Anny z domu Kominek. W latach 1952-1959 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym w Bielsku - Białej, które ukończył w 1964 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Południowych Zakładach Przemysłu Elektrotechnicznego „POLAM KONTAKT” w Czechowicach - Dziedzicach.
W zakładzie pracował niedługo, gdyż został powołany do odbycia służby wojskowej w marynarce wojennej. Po zakończeniu służby wojskowej powrócił do pracy w „POLAM KONTAKT”. W tym czasie rozpoczął studia na Politechnice Łódzkiej, kończąc je uzyskaniem dyplomu inżyniera - mechanika. Po studiach został konstruktorem w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Sprzętu Elektrotechnicznego „POLAM ELGOS”. W 1979 roku zmienia miejsce pracy. Został specjalistą jakości w OBS „ZETOM” w Katowicach. W czerwcu 1990 roku wybrano go Burmistrzem Czechowic - Dziedzic. Funkcję tę pełnił przez kilka kadencji do grudnia 2006 roku. Obecnie pracuje w Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach - Dziedzicach. Od najmłodszych lat interesował się środowiskiem, w którym się urodził i żył. Jako kilkunastoletnie dziecko zafascynowany był starym spichlerzem, pobliskim pałacem i grotą w pałacowym parku, zabudowaniami dworskimi. Jego wyobraźnię rozpalały zasłyszane od starszych ludzi opowiadania i legendy. Zawsze interesowała go historia i miał szczęście do dobrych nauczycieli tego przedmiotu. W szkole podstawowej uczył go Władysław Pająk, a w technikum prof. Gryboś. Zainteresowanie historią miejsca, w którym żył nie zgasło po osiągnięciu wieku dojrzałego. Szukał podobnych do siebie ludzi pasjonujących się przeszłością Czechowic - Dziedzic i pragnących uratować pamiątki świadczące o niej. I tak zetknął się z Antonim Mosiem i Stanisławem Niemczykiem. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w ruchu regionalnym. Jest jednym ze współorganizatorów Izby Regionalnej. Zajmował się wyposażeniem izby w potrzebne sprzęty, tworzeniem zaplecza magazynowego, przewiezieniem eksponatów z budynku Liceum Ogólnokształcącego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Jest również członkiem - założycielem Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. Przez dwie kadencje, w latach 1983-1987 był zastępcą przewodniczącego Towarzystwa. Od 1987 roku do dnia dzisiejszego, z wyjątkiem dwóch kadencji (1996-1998, 2000-2002), działa w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. Za swą pracę został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Kompetencji i Umiejętności. Wyróżniono go także odznakami za zasługi między innymi dla: łowiectwa, pożarnictwa, harcerstwa, w zwalczaniu powodzi.