Szczotka Antoni

działacz społeczny, działacz ruchu regionalnego. Urodził się 24 stycznia 1931 roku w Czechowicach. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach, podjął naukę zawodu w Bielskich Zakładach Urządzeń Mechanicznych, gdzie następnie pracował. W 1959 roku przenosi się do pracy w Zakładach Urządzeń Technicznych w Pszczynie. W 1969 roku po raz kolejny zmienia pracę i zatrudnia się w Zjednoczonych Zakładach Rowerowych Zakład nr 5 w Czechowicach - Dziedzicach. 
W 1990 roku przechodzi na emeryturę. Za osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień resortowych. W 1951 roku ożenił się z Janiną Budny i ma z nią dwoje dzieci: syna Stanisława i córkę Urszulę. Obowiązki zawodowe i rodzinne nie przeszkodziły mu w uczestniczeniu w wielu inicjatywach zmierzających nie tylko do polepszenia życia miejscowej społeczności, ale również zachowania pamięci o przeszłości. W latach 1959-1971 uczestniczył w pracach Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach. To wtedy, dzięki szerokiemu zaangażowaniu rodziców, zmodernizowano szkołę, wybudowano dwa boiska szkolne (trawiaste i asfaltowe). Za tę działalność otrzymał od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odznakę „Przyjaciel Dziecka”. Przez wiele lat był członkiem, a później przewodniczącym samorządu mieszkańców. Jest współorganizatorem Izby Regionalnej. Zbierał pamiątki, tworzył zaplecze magazynowe, starał się o wyposażenie Izby w potrzebny sprzęt. Działał również w Towarzystwie Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. Za działalność społeczną został wyróżniony między innymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego. W 1966 roku otrzymał dyplom uznania od Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Bielsku - Białej „za wkład pracy w krzewieniu kultury fizycznej i pomoc przy budowie boiska sportowego przy SP 1 w Czechowicach - Dziedzicach”. Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Kultury i Sztuki w 1980 roku wyróżnił go dyplomem „za ofiarny wkład w utworzenie Izby Regionalnej w Czechowicach – Dziedzicach”. W 1980 roku z okazji Inauguracji Roku Działalności Kulturalnej od Naczelnika Miasta i Gminy Czechowice - Dziedzice Ludwika Mikołajczyka otrzymał list z podziękowaniem za opiekę nad zabytkami i wkład pracy w powstanie Izby Regionalnej.