Pająk Barbara

nauczycielka, działaczka ruchu regionalnego. Urodziła się 1 kwietnia 1950 roku w Bielsku – Białej, ale od drugiego roku życia mieszka w Czechowicach - Dziedzicach. Pochodzi z rodziny inteligenckiej, rodzice oraz dwie siostry byli nauczycielami i pracowali w miejskich szkołach. Naukę rozpoczęła w Szkole Podstawowej nr 1 i kontynuowała ją w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej - Curie w Czechowicach - Dziedzicach. Po zdaniu matury, jako dalszy kierunek kształcenia, wybrała historię. Ukończyła Studium Nauczycielskie w Raciborzu i Wyższą Szkołę Nauczycielską w Krakowie. Tytuł magistra historii uzyskała kończąc studia na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez ponad 30 lat, aż do przejścia na emeryturę, uczyła historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach, dwa lata pracowała w miejscowym Gimnazjum nr 3. Historia to nie tylko przedmiot, którego przez lata nauczała, to również wielka życiowa pasja. Umiejętnie rozbudzała zainteresowanie uczniów historią, stąd ich sukcesy w konkursach historycznych i olimpiadach przedmiotowych. Uważając, że poznanie historii regionalnej jest ważnym elementem wychowania patriotycznego, zachęcała uczniów do gromadzenia pamiątek, z których w pracowni historycznej stworzyła kącik pamięci. Podjęła aktywną działalność w ruchu regionalnym. Jest jednym z członków-założycieli Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. W latach 1983-1992 wchodziła w skład zarządu Towarzystwa. W 2008 roku została ponownie wybrana do władz Towarzystwa Przyjaciół Czechowic - Dziedzic. Z grupą pasjonatów od podstaw tworzyła Izbę Regionalną i przez 10 lat (1980-1990), gdy jej kustoszami byli kolejno: Antoni Moś i Władysław Pająk, opiekowała się jej zbiorami. W 1980 roku otrzymała dyplom uznania od Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział Kultury i Sztuki „za ofiarny wkład w utworzenie Izby Regionalnej w Czechowicach - Dziedzicach”. Podjęła pracę badawczą nad dziejami szkoły, w której pracowała oraz rozwojem oświaty. Jest autorką książek przedstawiających dzieje oświaty w Czechowicach - Dziedzicach takich jak: „Historia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach - Dziedzicach”, „Jedynka - najstarsza szkoła Czechowic - Dziedzic”, „Z dziejów oświaty Czechowic - Dziedzic”. Przez wiele lat działała w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za pracę zawodową i na rzecz środowiska nauczycielskiego została odznaczona: Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP.