Wycieczka nauczycieli

15 października 2008 roku grupa 40 nauczycieli wzięła udział w wycieczce, której celem było zaprezentowanie zabytków Czechowic - Dziedzic. Organizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. 

 
Uczestnicy wycieczki spotkali się w Izbie Regionalnej gdzie p. Erwin Woźniak przedstawił najciekawsze eksponaty zgromadzone w naszym muzeum, nauczyciele otrzymali też propozycje tematów lekcji muzealnych, realizowanych przez członków Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Po zwiedzeniu Izby uczestniczy wycieczki autokarem udali się do najstarszych dzielnic Czechowic. Przewodnikiem była p. Barbara Pająk, która z wielkim znawstwem opowiedziała o dzielnicach Czechowic nawet tych niemal zapomnianych jak Podlarysz, Zabiele i wiele innych. Po przejechaniu przez Lipowiec, uczestnicy dotarli do Kościoła pw. św. Katarzyny gdzie gościnny ksiądz proboszcz Andrzej Zelek szeroko otwarł podwoje świątyni przed zwiedzającymi. Opowiedział też wiele ciekawych faktów z dziejów tego najcenniejszego w naszym mieście zabytku.  Następnie wszyscy skierowali się do najstarszej czechowickiej szkoły tj. Szkoły Podstawowej nr 1. Tam poznali historię szkoły, jej kolejnych budynków i kamienia granicznego stojącego obok tzw. starej szkoły. Podziwiając dynamicznie przebiegający remont Pałacu Kotulińskich i XVIII-wieczne czworaki wycieczka pojechała do Czechowic Górnych, gdzie obserwowano stare domy z wysiodkami i charakterystyczny układ łanów chłopskich. Po powrocie do centrum miasta pod przewodnictwem p. Erwina Woźniaka, trasa wycieczki przebiegała śladem najstarszych obiektów przemysłowych od Rafinerii, przez zakłady „Apollo”, Walcownię po Kopalnię „Silesia”. Ostatnim etapem wycieczki były Dziedzice. W Kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych p. Zofia Barzyk przedstawiła historię kościoła i sąsiadującej z nim szkoły. Następnie uczestnicy odwiedzili cmentarz gdzie zatrzymali się przy Mogile Poległych i Pomordowanych w I i II Wojnie Światowej. Przejechali także ulicą Legionów obok tablicy upamiętniającej wyjście ochotników do Legionów Piłsudskiego oraz zabudowania związane z dawną granicą austriacko-pruską tj. Celnicę i Starą Winiarnię.
 
Wycieczka spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy chętnie przyjęli propozycję następnej, tym razem pieszej wędrówki po centrum miasta. Odbędzie się ona na wiosnę 2009 roku. Wszyscy zgodnie podkreślali, że wiedza jaką zdobyli, zaowocuje na pewno ciekawszymi zajęciami z zakresu edukacji regionalnej.

 

Zofia Barzyk
 
 dsc_2337.jpg