Bronów

bronw.jpg Herb to promienisty trójkąt z okiem Opatrzności. Godło to przyjęto jednak dopiero w ciągu XIX wieku, gdyż najstarsza pieczęć jest jeszcze bezherbowa. Jest to pieczęć owalna, XVIII-wieczna i wyobraża napis BRA/VNE dwiema gałązkami lauru otoczony (25-23 mm). Wyciśnięta jest na dokumencie z 1835 r. Dopiero następna pieczęć, sprawiona w połowie XIX wieku, ma jako godło trójkąt promienisty i napis: + GMINA = BRONOW (29 mm), a wyciśnięta jest na dokumencie z 1888 r. Trzecia pieczęć ma ten sam trójkąt, tylko że jego promienie tworzą kolisty kręg dookoła. Napis: + GMINA = BRONÓW (38 mm).

Kolory i rysunek tego herbu mogą być takie: złoty trójkąt i promienie na tle niebieskim.