Ligota

ligota.jpg Herb jest z 4 pieczęci, z których każda nieco inne ma wyobrażenie. Najstarsza z nich sięga XVIII wieku i ma pod pięciopałkową koroną jedynie trzy litery .E.L.G. (=Ellgoth) bez żadnego więcej napisu (22 mm); znalazła się na dokumencie z 1835 r. Następna pieczęć pochodzi z 1887 r. i wyobraża koronę nad trzema kłosami, oraz nosi napis: GEMEINDE VORSTAND /ELLGOTH/ 1837 (30 mm). Wyciśnięta jest na dokumencie z 1888 r. Trzecia pieczęć pochodzi z początków XX lub z końca XIX wieku i nosi jako godło 2 skrzyżowane kłosy z sierpem, a w napisie: URZĄD GMINNY w LIGOCIE (31 mm), wystąpiła zaś na dokumentach z 1901 r. i 1907 r. Ostatnia wreszcie pieczęć jest bezherbowa, z napisem: URZĄD GMINNY w LIGOCIE (owal 22-42 mm); powstała po 1918 r.

Oddany w barwach herb może mieć: złotą koronę i kłosy a niebieskie tło.