Czechowice

czechowice.jpg Herb znany jest z 3 pieczęci o prawie jednakim wyobrażeniu. Najstarsza owalna pieczęć przedstawia sierp nad małym krzaczkiem stojący i napis wyjątkowo łaciński: SIGILLUM PAGI CZECHOWITZ (owal 30-25 mm), a wyciśnięta jest na dokumencie z 1874 r. Następna pieczęć, w końcu XIX wieku zrobiona, wyobraża już sierp nad snopkiem zboża i ma napis polski: PRZEŁOŻEŃSTWO GMINY CZECHOWICE (33 mm), a znalazła się na dokumentach z 1901, 1907 i 1931 r. Wynika z tego, że używana byłą zarówno w ostatnich latach austriackich, jak i w pierwszych polskich. Po r. 1931 sprawiono trzecią z rzędu pieczęć, z takim samym co poprzednio wyobrażeniem snopa i sierpa i z napisem: Przełożeństwo Gminy Czechowice (29 mm). Obok niej używała gmina drugiej, większej, z napisem: PRZEŁOŻEŃSTWOGMINY Czechowice (35 mm), z tym samym herbem w środku.