Dziedzice

dziedzice.jpg
Dziedzice używały pieczęci z wyobrażeniem orki, tj. dwa konie, ciągnące pług, kierowany przez rolnika. Ma ona napis: PRZEŁOŻEŃSTWO GMINNE w DZIEDZICACH (30 mm), powstała zaraz po 1918 r.

Herb ten w kolorach może mieć białe konie, złoty pług, biało ubranego wieśniaka, czarną ziemię i niebieskie tło.