"Kronika Sportu Czechowic-Dziedzic t.III"

Emil Buchta