"Szkice z dziejów Parafii Ewangelickiej w Czechowicach-Dziedzicach"

ksiazka10.jpg Stanisław Gajdzica, Andrzej Londzin

Czechowice-Dziedzice 1996

Książka ta jest pierwszą tego typu publikacją traktującą o mniejszości wyznaniowe żyjącej na terenie Czechowic-Dziedzic w przeszłości a także współcześnie.
 
Ks. Janusz Holesz w miejsce słowa wstępnego między innymi napisał:
„Przeszłość w sposób od nas niezależny w dużej mierze określa nasze dzisiaj, a też jak mawiał grecki myśliciel „jest nauką dla przyszłości”.Ten rok jest rokiem, w którym mija sto lat od odprawienia pierwszego ewangelickiego nabożeństwa na terenie Czechowic-Dziedzic po czasie kontrreformacji. Sto lat istnienia to mało i dużo zarazem. Jednak na tyle wiele, iż wolno powiedzieć- Ewangelicy, choć nieliczni wobec społeczeństwa miasta, na trwałe wpisali się w jego krajobraz swoim życiem, myślą i pracą. Przez te wszystkie lata mogliśmy doświadczać „niewyczerpanych objawów łaski Pana i Jego miłosierdzia”. Potwierdzeniem tego może być w jakiś sposób zapis dziejów ewangelicyzmu na terenie Czechowic-Dziedzic. Dzisiaj po latach jest to wyraźnie widoczne”.
Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach opisali bardzo ciekawą, a nieznaną większości mieszkańców historię ewangelickiej mniejszości wyznaniowej.

Układ książki jest następujący:
W miejsce słowa wstępnego................................................................s.5
Historia Reformacji na Śląsku Cieszyńskim
i terenie Czechowic-Dziedzic.............................................................s.7
Od początków parafii do końca drugiej wojny światowej. ...............s.14
Od zakończenie drugiej wojny światowej do współczesności..........s. 22
Księża parafii w Czechowicach-Dziedzicach. ...................................s. 36
Słownik terminów ewangelickich. ....................................................s. 44
Informacje o Kościele Ewangelickim.................................................s. 49
Krótka historia parafii-językniemiecki. .............................................s. 52
Krótka historia parafii -język angielski.............................................s. 55
Dzieje Parafii w fotografii.................................................................s. 59
Bibliografia. .....................................................................................s. 71

Fragmenty tekstu:
Jak podają źródła, pierwsze ewangelickie nabożeństwa po okresie kontrreformacji na terenie Czechowic i Dziedzic miały miejsce  wl896 roku. Początkowo odprawiano je w domach prywatnych, a od roku 1907 raz w miesiącu, w wynajętej na ten cel sali restauracji Gebauera naprzeciwko dworca kolejowego w Dziedzicach. W pierwszym nabożeństwie uczestniczyło siedem osób. Tak mała liczba osób związana była z niesprzyjającą atmosferą panującą w restauracji. Powagę zakłócali konsumenci alkoholu, stale uchylający drzwi do pomieszczenia, w którym odbywało się nabożeństwo.
 
Hotel Gebauera
Hotel Gebauera

W związku z tą sytuacją wierni myśleli o budowie obiektu sakralnego choćby niewielkiego, ale własnego. Wykorzystano okazję związaną z budową prywatnej niemieckiej szkoły podstawowej (obecnie nr 4) i na sąsiadującej parceli, ofiarowanej przez Leona Zipsera, właściciela dworu, wybudowano w latach 1910-11 Ewangelicki Dom Modlitwy. W domu tym znalazła się kaplica, zakrystia oraz pomieszczenia mieszkalne na parterze, pierwszym piętrze i poddaszu.
Uroczyste nabożeństwo z okazji poświęcenia budynku i kaplicy, stanowiącej stację kaznodziejską parafii bielskiej, odbyło się dnia 17 grudnia 1911 roku. W roku 1915 Naczelna Rada Kościoła Ewangelickiego w Wiedniu, do którego administracyjnie należał wówczas Śląsk Cieszyński, podniosła rangę stacji kaznodziejskiej, do zboru filialnego parafii w Bielsku. W międzyczasie nastąpiło urzędowe wydzielenie działki ewangelickiej na katolickim cmentarzu w Dziedzicach.
 
Ewangelicki Dom Modlitwy
Ewangelicki Dom Modlitwy
 
W książce znajduje się dużo fotografii dokumentujących ważne wydarzenia z życia Parafii Ewangelickiej.
ksiazka10_3.jpg
 
ksiazka10_4.jpg