• Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza
na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r w "Piwnicy Muz" ,
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
Początek zebrania – przy kworum – o godz. 18:00,
przy braku kworum o godz. 18:15.

Porządek Walnego Zebrania
• Przywitanie przybyłych uczestników zebrania, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa,
stwierdzenie prawomocności Zebrania.
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta oraz Komisji Mandatowej/Skrutacyjnej.
• Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2023 – Anna Wlazło i Andrzej Roehrich.
• Przyjęcie sprawozdania w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
• Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa, przedstawienie Sprawozdania Finansowego z 2023.
• Przyjęcie sprawozdań w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Jan Berger.
• Przyjęcie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie.
• Propozycja dotycząca absolutorium dla Zarządu Towarzystwa za 2023 r. – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
• Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
• Wybór nowego Sekretarza Towarzystwa (w związku z rezygnacją złożoną przez Teresę Lewczak).
• Przedstawienie i zatwierdzenie poprawek do Statutu – Przewodniczący Walnego Zebrania
• Uchwalenie rocznego planu i budżetu Towarzystwa na rok 2024.
• Wolne wnioski.
• Zakończenie Walnego Zebrania.

Na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze

zaprasza

Przewodniczący Andrzej Roehrich