• ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza

na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,

które odbędzie się w dniu 27 luty 2020r w Piwnicy Muz,

Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.

Początek zebrania – przy kworum – o godz. 17:15,

przy braku kworum o godz. 17:30.

Porządek Walnego Zebrania:

1.Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
3.Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za kadencję styczeń 2019 – luty 2020 – Przewodnicząca A.Wlazło.
4.Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – R.Tekieli. Przyjęcie sprawozdania finansowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
5.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.
6.Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
7.Przedstawienie i zatwierdzenie przez Walne Zebranie zmian w Statucie  – Przewodnicząca A.Wlazło.
8.Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020 - 2022.
9.Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa, wybór przewodniczącego, zastępców, skarbnika, sekretarza.
10.Propozycje działań Towarzystwa Przyjaciół na lata 2020-2022.
11.Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2020.
12.Wolne wnioski.
13.Zakończenie.