Lipcowa wycieczka na Opolszczyznę i do Czech

  W lipcu 2023 roku zapraszamy na wycieczkę na Opolszczyznę i do Czech.
  Wyjazd 22 lipca 2023 r., o godzinie 6:00 spod budynku czechowickiego MDK, powrót ok. 22:00.
  Ilość miejsc: 45
  Koszt: 170,00 złotych + 180 CZK (przewodnik w autokarze zbiera 40,00 zł + 180 CZK).
  Kwotę 130,00 złotych za transport prosimy wpłacić w sekretariacie MDK Czechowice-Dziedzice.
  Zapisy od 4 lipca 2023 r.

  Program.
  1/ Od 10:00 Zwiedzanie Paczkowa - rynek, ratusz, mury miejskie, kościoły. Spacer z przewodnikiem. Czas na kawę i ciastko.
  2/ 12:00 Zwiedzanie Muzeum Gazownictwa
  Muzeum zostało utworzone w byłej gazowni w listopadzie 1991 r. i stanowi jedyny w kraju obiekt, gdzie w całości zachowały się urządzenia do produkcji gazu miejskiego. Muzeum to obecnie dynamiczna i różnorodna ekspozycja, oddająca tempo zmian i szybkość technologicznego rozwoju gazownictwa. Przedmiotem ekspozycji jest stara architektura przemysłowa, zabytkowy ciąg produkcyjny oraz zbiory eksponatów związanych z gazownictwem. Zbiór muzealny zawiera ponad 3 tysiące eksponatów, gazowe urządzenia gospodarstwa domowego i przemysłowego. Bogatą kolekcję poza lampami gazowymi stanowią kuchenki, piecyki grzewcze, lokówki, żelazka, a nawet lodówka gazowa. Większość eksponatów jest w pełni sprawna technicznie. Muzeum posiada największą w Europie kolekcji gazomierzy domowych (600 sztuk). Oświetlenie terenu stanowią czynne latarnie gazowe, a budynki i urządzenia wyglądają prawie jak 100 lat temu, gdy wybudowano gazownię. W muzeum przeprowadzane są działania typu „światło i dźwięk”, koncerty lub spektakle plenerowe. Doświadczycie Państwo tych atrakcji.
  3/ Przejazd do Czech i zwiedzanie: Jánský Vrch to zamek położony w powiecie Jesenik, w kraju ołomunieckim, w Czechach. Zamek stoi na wzgórzu nad miastem Javornik na północno-zachodnim krańcu czeskiego Śląska, na obszarze wchodzącym w skład księstwa nyskiego. Przez większość swojej historii zamek należał do książąt-biskupów wrocławskich. Pierwsza wzmianka o zamku w źródłach pisanych pochodzi z 1307 roku, kiedy to był jeszcze własnością książąt świdnickich. W 1348 Bolko II świdnicki sprzedał go księciu-biskupowi Preczalusowi z Pogardella i od tego czasu zamek należał do biskupów wrocławskich. W XV wieku zamek został znacznie zniszczony przez husytów i dlatego potrzebne były duże naprawy. Odbudowa zamku nastąpiła pod koniec XV wieku za panowania biskupa Jana IV Rotha, a dokończył ją jego następca biskup Jan V Thurzo. W tym czasie zamek został również przemianowany na Johannesberg („Góra Jana”), na cześć patrona biskupów wrocławskich, Jana Chrzciciela. Pierwotny zamek warowny został później przebudowany w stylu barokowym. W tym czasie zamek Johannesberg i miasto Javornik stały się także kulturalnym centrum Górnego Śląska. Do najsłynniejszych mieszkających tam osobistości należał August Carl Ditters von Dittersdorf, wiedeński kompozytor i skrzypek. Do początku Xxw. pozostawał ważnym ośrodkiem życia kulturalnego regionu.
  Zwiedzanie będzie się odbywało w dwóch grupach z przewodnikami.
  4/ Przejazd do Otmuchowa. Spacer po wałach Jeziora Otmuchowskiego, bazylika i zamek. Będzie także czas na obiad.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wykład czerwcowy Jacka Cwetlera

  Zapraszamy 26 czerwca 2023 roku, o godzinie 18:30, do "Piwnicy Muz" czechowickiego MDK gdzie odbędzie się kolejny wykład poświęcony dziejom Śląska Cieszyńskiego. Tym razem , Jacek Cwetler, kustosz czechowickiej Izby Regionalnej, opowie o rzemiośle, cechach i rzemieślnikach Śląska Cieszyńskiego.
  Wstęp wolny.
  Będzie to ostatni wykład przed wakacjami; kolejne we wrześniu br.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  Czechowice-Dziedzice, 15 czerwca 2023.

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza
  na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
  które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r w Piwnicy Muz,
  Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
  Początek zebrania – przy kworum – o godz. 17:00,
  przy braku kworum o godz. 17:15.

  Porządek Walnego Zebrania
  1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa,
  stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji
  Mandatowej/Skrutacyjnej.
  3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2022r. – Przewodnicząca A.Wlazło; przyjęcie
  sprawozdania przez WZ.
  4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – R.Tekieli. Przyjęcie sprawozdania finansowego
  składanego w Urzędzie Skarbowym oraz sprawozdania Skarbnika przez WZ.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.; przyjęcie sprawozdania
  Komisji Rewizyjnej przez WZ.
  6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie
  absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
  7. Przedstawienie propozycji składu nowych władz Towarzystwa – propozycja ustępującego
  Zarządu.
  8. Wybory Przewodniczącego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027 zgodnie
  z zapisem w Statucie.
  9. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa.
  10. Propozycje działań i preliminarz wydatków Towarzystwa na lata 2023-2027.
  11. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2023.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie Walnego Zebrania.

  Wykład majowy Jacka Cwetlera oraz wystawa wizyty Marszałka Francji, Anglii i Polski Ferdynanda Focha

  Zapraszamy 8 maja 2023 roku, o godzinie 18:30 w czechowickim MDK, w "Piwnicy Muz", wykład poświęcony wizycie , aczkolwiek krótkiej, Marszałka Francji, Anglii i Polski Ferdynanda Focha.

  "Goniec Śląski" z 4 maja 1923 roku, donosił:
  - "Dnia 2 maja, na udekorowanym zielenią i barwami francusko-polskiemi dworcu dziedzickim ruch od świtu. Przychodzące dość często pociągi od strony Katowic pełne podróżnych śpieszących na uroczystą chwilę, powitanie Marszałka Francji.
  - W poczekalni zbierają się delegacje, wśród których odznacza się orginalnymi kostiumami delegacja górników górnoślaskich. Sporo dziennikarzy, kilkunastu fotografów i operatorów filmowych.
  - O godzinie 7 rano dokonał przeglądu kompanji honorowej generał Szeptycki, poczem minister wojny generał Kazimierz Sosnowski przeszedł przed frontem i odebrał raport.
  - O godzinie 7 min. 30 przy dźwiękach "Marsylianki" wjechał na dworzec pociąg wiedeński, wiozący Marszałka. Gdy umilkła orkiestra, wśród ciszy i skupienia wysiadł z wagonu Marszałek w otoczeniu adiutantów.
  Gen. Sosnowski, salutując, wygłosił krótkie przemówienie, w którem podkreśliwszy zasługi bohaterskiej armji francuskiej w dziele wyzwolenia Polski, dał wyraz czci i miłości, jakie żywi Polska dla pogromcy potęgi niemieckiej.
  - Jako widoczny wyraz hołdu, oświadczył gen. Sosnowski, Prezydent Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, przesyła buławę i dypolom Marszałka Polski oraz najwyższe odznaczenie wojskowe Rzeczpospolitej ,Order Virtuti Militari I klasy.
  Kończąc swe przemówienie gen. Sosnkowski wręczył Marszałkowi Fochowi dyplom i buławę.
  - Marszałek Ferdynand Foch krótko, po żołniersku odpowiadając, podkreślił radość, jaką odczuwa wjeżdżając w granice odrodzonej Polski.
  - Po przedstawieniu świty i przedstawicieli władz, Marszalek Foch, z buławą w ręku, w otoczeniu generalicji przeszedł przed frontem kompanji honorowej, zyworozmawiając z generałem Szeptyckim.
  - Dłuższą chwilę zatrzymał się Marszałek przed sztandarem 3 Pułku Piechoty (Podhalańczycy), oddawszy cześć, przeszedł do delegacji cywilnych, z pośród których górnicy śląscy ofiarowali Marszałkowi obelisk wykuty z jednej bryły węgla.
  Po defiladzie, o godzinie 8 min. 5, Marszałek Foch wraz z otoczeniem wyjechał z Dziedzic do Warszawy."

  Tak, 97 lat temu mieszkańcy Czechowic, Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Bestwiny, Bielska, Białej, Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska oraz delegacje z Małopolski i Warszawy witali na dziedzickim dworcu Marszałka Francji, Wielkiej Brytani i Polski (od pobytu w Dziedzicach już nim był). Do Dziedzic przybyła z Warszawy delegacja, w której składzie znaleźli się m.in. gen. Kazimierz Sosnkowski i jego dwóch adiutantów, przedstawiciele Prezydenta RP, przedstawiciele Prezydium Rady Ministrów, w tym sekretarz premiera Władysława Sikorskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Wojny. Wśród znamienitych gości można było dostrzec hrabiego Edwarda Krasińskiego, posła Wojciecha Korfantego (przybył z delegacją górników) oraz Ludwika Neudeau z paryskiego" Tempa", który obsługiwał, jako korespondent prasowy, wizytę Marszałka w Polsce. Marszałka przywitała również delegacja dzieci ze Szkoły Wydziałowej (dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 5), która wręczyła Marszałkowi bukiet kwiatów, a mała Andzia Windisch wyrecytowała wiersz na cześć dostojnego Gościa. Na dziedzickim dworcu kolejowym, marszałek Ferdynand Foch, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych Armii w czasie I wojny światowej. przebywał raptem pół godziny, ale to od Dziedzic zaczął się jego dwutygodniowy ,triumfalny, przejazd przez Polskę. Także na dziedzickim dworcu Ferdynand Foch "stał się" Marszałkiem Polski (podobno taka była wola Marszałka Józefa Piłsudskiego), wręczono mu bowiem w Dziedzicach buławę marszałkowską. Podczas swych wojaży po Polsce odwiedził jeszcze Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Warszawę, Poznań, Kraków, Lwów, wszędzie serdecznie i entuzjastycznie przyjmowany. W Krakowie zdarzyła mu się ciekawa przygoda związana z krakowskim hejnałem, ale po szczegóły odsyłam do książki Leszka Mazana " Z marjackiej wieży hejnał płynie".
  Podczas podróży po Polsce eskortowało Marszałka osiem samolotów pod komendą gen. Papina.
  Najważniejsze uroczystości związane z pobytem Ferdynanda Focha w Polsce odbyły się w Warszawie, w dniach 3 i 4 maja, kiedy to Marszalek uczestniczył w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, na Placu Saskim (dziś Piłsudskiego), był także na nabożeństwie odprawionym przez kardynała Kakowskiego, w Katedrze warszawskiej.
  Wspólnie z Prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim, premierem Władysławem Sikorskim, marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem, marszałkiem Senatu Wojciechem Trąbczyńskim i marszałkiem Józefem Piułsudskim odsłonił pomnik ks. Józefa Poniatowskiego, dłuta duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena, na Placu Saskim przed Pałacem Saskim i przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika Poniatowskiego, Marszałek Foch osobiście udekorował polskich oficerów – m.in. gen. Józefa Hallera – orderami Legii Honorowej. Wziął także udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu RP.
  Po 14-dniowym objeździe Polski, Marszałek Ferdynad Foch pojechał do Czechosłowacji.

  Wykładowi towarzyszy wystawa w galerii MDK Czechowice-Dziedzice poświęcona 100 rocznicy wizyty marszałka Focha w Dziedzicach. Wstęp wolny.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Zaproszenie na festiwal historyczny w Paczkowie i Ziębicach

  W najbliższy weekend 29-30 kwiecień 2023 w Paczkowie i Ziębicach odbędzie się "Festiwal historyczny" poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi i początkom przemysłu naftowego w Galicji i na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Do projektu zostali zaproszeni Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic oraz Izba Regionalna w Czechowicach-Dziedzicach.

  Czechowickie instytucje będą reprezentować na Festiwalu: Janusz Chmielniak i Jacek Cwetler. Zaprezentują wykłady i prezentacje poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi, historii lampy naftowej i o początkach przemysłu naftowego na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Janusz Chmielniak zaprezentuje część swojej kolekcji lamp, po wystawie której będzie oprowadzał osobiście.

  Jeśli ktoś nie ma jeszcze planów na weekend majowy, to może warto wybrać się na "Festiwal Historyczny"  do Paczkowa.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wycieczka majowa na opolszczyznę

  W maju zapraszamy na wycieczkę po Opolszczyźnie.

  Termin: 13 maj 2023, wyjazd o godz. 7:00; powrót ok. 20:00.
  Ilość miejsc: 45.
  Zapisy od 4 kwietnia br.
  Koszt: 150,00 zł/os., w tym 60 zł zbierane w autokarze przez przewodnika.
  Wyjazd spod MDK w Czechowicach-Dziedzicach

  Program:
  1/ Muzeum Robotów w Mosznej.
  Fabryka robotów – To prawdopodobnie jedyne takie muzeum na kuli ziemskiej! Wielkie „wow” oraz mocne wrażenia są w tym miejscu gwarantowane. Autorem tych wyjątkowych dzieł i właścicielem muzeum jest Sebastian Kucharczyk. Kreatywny mieszkaniec Opolszczyzny zawodowo zajmował się budowlanką, jednak po pewnym czasie zamienił swoje hobby w pełnoprawną pracę artystyczną. Wszystkie ekspozycje wykonane zostały własnoręcznie w prywatnym warsztacie. Pierwszy robot, którego udało się odtworzyć waży aż 480 kg! Pan Sebastian pracował nad nim przez 10 miesięcy. Został dopracowany w najmniejszym szczególe i z dumą pełni rolę pierwowzoru. Nieustanny rozwój branży filmowej sprawia, że kolejne eksponaty znajdują się już na liście do realizacji. Pan Sebastian w godzinach otwarcia muzeum często opowiada o swojej pasji i godzinach spędzonych w warsztacie. Zacznijmy od początku… Gdzie zaczyna się historia każdego modelu, nim trafi na wystawę do nowoczesnego muzeum? Możecie być zaskoczeni, gdyż… na złomowisku! Zdolny projektant po „łowach” na okolicznych złomowiskach wraca do warsztatu. Następnie tnie, spawa, konstruuje i maluje. Czas poświęcony na budowę zależy od wielkości robota. Cały proces tworzenia znajduje się w głowie artysty i wśród kadrów z filmów fantasy. Stary katalizator, rura wydechowa, tłoki z wiertarki pneumatycznej – w warsztacie pana Sebastiana wszystko dostaje drugie życie! Większość tych elementów jest przeznaczona do recyklingu, a pan Sebastian nie dość, że je „upolował”, to jeszcze tchnął w nie nowe życie. I to dosłownie! Duża część stworzonych postaci potrafi się ruszać, świecić, a nawet – ku zdziwieniu zwiedzających – wydaje dźwięki niczym filmowe oryginały. Oryginalny Bumblebee, to tytułowy bohater filmu z 2018 roku. Wykonany był z żółtego Chevroleta Camaro. Robota o tym samym imieniu od niedawna możecie podziwiać w muzeum. Na pierwszy rzut oka jest jego wierną kopią. Jednak jak się okazuje, z Chevroletem nie ma wiele wspólnego. Powstał z ponad 1000 części i podzespołów, które pochodzą łącznie z kilkunastu samochodów. Jeden element tego gigantycznego robota pochodzi… z polskiego Malucha! Zaskoczeni? My też!
  Bumblebee z Moszny to 630 kilogramów wagi i 3 metry wysokości. Można by rzec, że to niezła kupa złomu. Jednak, gdy złom wpada w ręce prawdziwego artysty powstają z niego prawdziwe cuda. Eksponat ten pochłonął aż 760 godzin czasu spędzonego w warsztacie. Całkiem sporo, prawda? A to historia tylko jednego robota z kilkuset eksponatów, które można podziwiać w fabryce robotów w Mosznej. Oprócz bohaterów „Gwiezdnych Wojen” i robotów, które przypominają Transformers’ów w muzeum znajdziecie też wiele innych eksponatów. Na uwagę zasługuje m.in. tytułowy bohater filmu z 2008 roku – Wall-E. Jego eksponat w muzeum wiernie odzwierciedla filmową gwiazdę, skradając serca nie tylko najmłodszych turystów. Dzięki temu, że się porusza i wydaje dźwięki, wzbudza niemały zachwyt wśród turystów. Pan Sebastian wykonuje również płaskorzeźby i obrazy nowoczesne. Do ich przygotowania także używa materiałów przeznaczonych do recyklingu. Stare rowery, części samochodów, kawałki blachy aluminiowej. Każdy projekt jest inny, niepowtarzalny i pełen ekspresji. Łączy je tylko jedna cecha – pochodzenie. Elementy płaskorzeźb także pochodzą ze złomowiska. A dzięki nieograniczonej wyobraźni artysty powstają jedyne w swoim rodzaju nowoczesne dzieła. W muzeum robotów znajdziecie też wiele przedmiotów codziennego użytku, które zostały wykonane tą samą metodą. Fabryka robotów Moszna to świetna atrakcja bez względu na wiek. Mury muzeum niechętnie opuszczają zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Pomysłowy właściciel, chętnie dzieli się swoją pasją, wzbudzając wśród turystów podziw i szacunek. To jak? Dołączycie do grona turystów zachwyconych fabryką robotów? A może już jesteście w drodze do tego nietuzinkowego muzeum?

  2/ Pałac w Mosznej.
  Po kilkuletniej renowacji pałacu i parku można zobaczyć je w pełnej krasie.
  Zwiedzamy wnętrza pałacowe i spacer po parku przypałacowym
  Będzie też czas na kawę i dobry sernik, lub co kto woli.
  Zwiedzanie z audio-przewodnikiem.

  3/ Kościół wKrapkowicach-Otmęcie
  Ponad 800 lat liczący sobie kościół wystawili Templariusze. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1223 roku. Od 1302 roku był pod patronatem Cystersów z Jemielnicy, natomiast w latach 1534 - 1638 w posiadaniu protestantów. Kroniki kościelne wspominają, że w 1723 roku parafia kupiła od ówczesnej właścicielki Otmętu Magdaleny von Larisch wschodnią wieżę zamkową, by ją połączyć z kościołem. Późniejsza świątynia została zbudowana na początku XIV wieku w stylu gotyckim i była połączona z zamkiem. W latach 1534–1638 kościół był we władaniu protestantów. W 1723 , wschodnia wieża zamkowa została połączona ze świątynią. W tym czasie został zbudowany nowy korpus znajdujący się między wieżą a gotyckim prezbiterium. W latach 1912–1914 kościół został rozbudowany. W 1945 roku świątynia została spalona, a w 1946 roku została odbudowana w stylu neobarokowym, dzięki staraniom księdza proboszcza Franciszka Duszy. W dniu 15 sierpnia 1946 kościól został konsekrowany. W późniejszych latach świątynia otrzymała wyposażenie i została wymalowana, a w 1964 roku został konsekrowany nowy ołtarz główny. Z dawnego kościoła dotrwała do dnia dzisiejszego wieża w stylu gotyckim, wybudowana z kamienia łamanego oraz kilka elementów architektury z XIV wieku, używanych obecnie jako wsporniki. Zachowały się także płyty nagrobkowe Jerzego Buchty (właściciela Otmętu, zmarłego w 1608) oraz Fryderyka Czettricz von Kinsberg (zmarłego w 1610). Przy kościele znajduje się kaplica z połowy XIX w. murowana, neogotycka. Kościół otoczony jest murem kamiennym z przełomu XVI i XVII wieku.

   

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wystawa W Galerii MDK o Marszałku Foch-u.

  27 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00  zapraszamy do Galerii czechowickiego MDK, na wernisaż wystawy poświęcony 100 rocznicy wizyty Marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski  - Ferdynanda Focha na Dworcu w Dziedzicach, która miała miejsce w dniu 2 maja 1923 roku.
  Wystawa jest objęta honorowym patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic -  Mariana Błachuta.
  Wystawa będzie czynna, w godzinach pracy kina "Świt", do 9 maja br.
  Wstęp wolny.
   
  Naczelny Wódz Armii Sprzymierzonych, Marszałek Ferdynad Foch na dworcu w Dziedzicach.
   
  "Goniec Śląski" z 4 maja 1923 roku:
  - "Dnia 2 maja, na udekorowanym zielenią i barwami francusko-polskiemi dworcu dziedzickim ruch od świtu. Przychodzące dość często pociągi od strony Katowic pełne podróżnych śpieszących na uroczystą chwilę, powitanie Marszałka Francji.
  - W poczekalni zbierają się delegacje, wśród których odznacza się orgynalnymi kostiumami delegacja górników górnośląskich. Sporo dziennikarzy, kilkunastu fotografów i operatorów filmowych.
  - O godzinie 7 rano dokonał przeglądu kompanji honorowej generał Szeptycki, poczem minister wojny generał Kazimierz Sosnowski przeszedł przed frontem i odebrał raport.
  - O godzinie 7 min. 30 przy dźwiękach "Marsylianki" wjechał na dworzec pociąg wiedeński, wiozący Marszałka. Gdy umilkła orkiestra, wśród ciszy i skupienia wysiadł z wagonu Marszałek w otoczeniu adiutantów.
  Gen. Sosnowski, salutując, wygłosił krótkie przemówienie, w którem podkreśliwszy zasługi bohaterskiej armji francuskiej w dziele wyzwolenia Polski, dał wyraz czci i miłości, jakie żywi Polska dla pogromcy potęgi niemieckiej.
  - Jako widoczny wyraz hołdu, oświadczył gen. Sosnowski, Prezydent Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, przesyła buławę i dypolom Marszałka Polski oraz najwyższe odznaczenie wojskowe Rzeczpospolitej ,Order Virtuti Militari I klasy.
  Kończąc swe przemówienie gen. Sosnkowski wręczył Marszałkowi Fochowi dyplom i buławę.
  - Marszałek Ferdynand Foch krótko, po żołniersku odpowiadając, podkreślił radość, jaką odczuwa wjeżdżając w granice odrodzonej Polski.
  - Po przedstawieniu świty i przedstawicieli władz, Marszałek Foch, z buławą w ręku, w otoczeniu generalicji przeszedł przed frontem kompanji honorowej, żyworo zmawiając z generałem Szeptyckim.
  - Dłuższą chwilę zatrzymał się Marszałek przed sztandarem 3 Pułku Piechoty (Podhalańczycy), oddawszy cześć, przeszedł do delegacji cywilnych, z pośród których górnicy śląscy ofiarowali Marszałkowi obelisk wykuty z jednej bryły węgla.
  Po defiladzie,o godzinie 8 min. 5, Marszałek Foch wraz z otoczeniem wyjechał z Dziedzic do Warszawy."
   
  Tak, 97 lat temu mieszkańcy Czechowic, Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Bestwiny, Bielska, Białej, Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska oraz delegacje z Małopolski i Warszawy witali na dziedzickim dworcu Marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski (od pobytu w Dziedzicach już nim był). Do Dziedzic przybyła z Warszawy delegacja, w której składzie znaleźli się m.in. gen. Kazimierz Sosnkowski i jego dwóch adiutantów, przedstawiciele Prezydenta RP, przedstawiciele Prezydium Rady Ministrów, w tym sekretarz premiera Władysława Sikorskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Wojny. Wśród znamienitych gości można było dostrzec hrabiego Edwarda Krasińskiego, posła Wojciecha Korfantego (przybył z delegacją górników) oraz Ludwika Neudeau z paryskiego" Tempa", który obsługiwał, jako korespondent prasowy, wizytę Marszałka w Polsce. Marszałka przywitała również delegacja dzieci ze Szkoły Wydziałowej (dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 5), która wręczyła Marszałkowi bukiet kwiatów, a mała Andzia Windisch wyrecytowała wiersz na cześć dostojnego Gościa. Na dziedzickim dworcu kolejowym, marszałek Ferdynand Foch, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych Armii w czasie I wojny światowej. przebywał raptem pół godziny, ale to od Dziedzic zaczął się jego dwutygodniowy ,triumfalny, przejazd przez Polskę. Także na dziedzickim dworcu Ferdynand Foch "stał się" Marszałkiem Polski (podobno taka była wola Marszałka Józefa Piułsudskiego), wręczono mu bowiem w Dziedzicach buławę marszałkowską.
  Podczas swych wojaży po Polsce odwiedził jeszcze Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Warszawę, Poznań, Kraków, Lwów, wszędzie serdecznie i entuzjastycznie przyjmowany. 
  Podczas podróży po Polsce eskortowało Marszałka osiem samolotów pod komendą gen. Papina Po 14-dniowym objeździe Polski, Marszałek Ferdynad Foch pojechał do Czechosłowacji.
  Aż łza się w oku kręci patrząc na dzisiejszy dziedzicki dworzec, że był onegdaj świadkiem tak wspaniałych uroczystości...
   
  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny
   

  Kwietniowy wykład Jacka Cwetlera

  W 2023 roku obchodzony jest "Rok Mikołaja Kopernika", związany 550 rocznicą urodzin wielkiego astronoma. Astronom, matematyk, lekarz (medyk), ekonomista, fortyfikator, ksiądz-kanonik. Studiował w Krakowie, Ferrarze, Bolonii, Padwie i Rzymie. Związany z biskupstwem Warmińskim - Olsztyn, Frombork. Autor rewolucji 'kopernikańskiej' - układ geocentryczny Ptolemeusza zamienił we własny heliocentryczny. Swoje tezy zawarł w dziele "O obrotach sfer niebieskich", które trafiło na wiele lat na indeks kościelny.

  Z tej okazji zapraszamy w kwietniu na wykład pt. " 550-ta rocznica urodzin Mikołaja Kopernika".
  Termin: 24 kwiecień 2023 r, godzina 18:30.
  Miejsce: MDK Czechowice-Dziedzice, "Piwnica Muz".

  Wstęp wolny.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej