Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  Czechowice-Dziedzice, 15 czerwca 2023.

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza
  na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
  które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r w Piwnicy Muz,
  Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
  Początek zebrania – przy kworum – o godz. 17:00,
  przy braku kworum o godz. 17:15.

  Porządek Walnego Zebrania
  1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa,
  stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji
  Mandatowej/Skrutacyjnej.
  3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2022r. – Przewodnicząca A.Wlazło; przyjęcie
  sprawozdania przez WZ.
  4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – R.Tekieli. Przyjęcie sprawozdania finansowego
  składanego w Urzędzie Skarbowym oraz sprawozdania Skarbnika przez WZ.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.; przyjęcie sprawozdania
  Komisji Rewizyjnej przez WZ.
  6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie
  absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
  7. Przedstawienie propozycji składu nowych władz Towarzystwa – propozycja ustępującego
  Zarządu.
  8. Wybory Przewodniczącego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027 zgodnie
  z zapisem w Statucie.
  9. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa.
  10. Propozycje działań i preliminarz wydatków Towarzystwa na lata 2023-2027.
  11. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2023.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie Walnego Zebrania.

  Wykład majowy Jacka Cwetlera oraz wystawa wizyty Marszałka Francji, Anglii i Polski Ferdynanda Focha

  Zapraszamy 8 maja 2023 roku, o godzinie 18:30 w czechowickim MDK, w "Piwnicy Muz", wykład poświęcony wizycie , aczkolwiek krótkiej, Marszałka Francji, Anglii i Polski Ferdynanda Focha.

  "Goniec Śląski" z 4 maja 1923 roku, donosił:
  - "Dnia 2 maja, na udekorowanym zielenią i barwami francusko-polskiemi dworcu dziedzickim ruch od świtu. Przychodzące dość często pociągi od strony Katowic pełne podróżnych śpieszących na uroczystą chwilę, powitanie Marszałka Francji.
  - W poczekalni zbierają się delegacje, wśród których odznacza się orginalnymi kostiumami delegacja górników górnoślaskich. Sporo dziennikarzy, kilkunastu fotografów i operatorów filmowych.
  - O godzinie 7 rano dokonał przeglądu kompanji honorowej generał Szeptycki, poczem minister wojny generał Kazimierz Sosnowski przeszedł przed frontem i odebrał raport.
  - O godzinie 7 min. 30 przy dźwiękach "Marsylianki" wjechał na dworzec pociąg wiedeński, wiozący Marszałka. Gdy umilkła orkiestra, wśród ciszy i skupienia wysiadł z wagonu Marszałek w otoczeniu adiutantów.
  Gen. Sosnowski, salutując, wygłosił krótkie przemówienie, w którem podkreśliwszy zasługi bohaterskiej armji francuskiej w dziele wyzwolenia Polski, dał wyraz czci i miłości, jakie żywi Polska dla pogromcy potęgi niemieckiej.
  - Jako widoczny wyraz hołdu, oświadczył gen. Sosnowski, Prezydent Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, przesyła buławę i dypolom Marszałka Polski oraz najwyższe odznaczenie wojskowe Rzeczpospolitej ,Order Virtuti Militari I klasy.
  Kończąc swe przemówienie gen. Sosnkowski wręczył Marszałkowi Fochowi dyplom i buławę.
  - Marszałek Ferdynand Foch krótko, po żołniersku odpowiadając, podkreślił radość, jaką odczuwa wjeżdżając w granice odrodzonej Polski.
  - Po przedstawieniu świty i przedstawicieli władz, Marszalek Foch, z buławą w ręku, w otoczeniu generalicji przeszedł przed frontem kompanji honorowej, zyworozmawiając z generałem Szeptyckim.
  - Dłuższą chwilę zatrzymał się Marszałek przed sztandarem 3 Pułku Piechoty (Podhalańczycy), oddawszy cześć, przeszedł do delegacji cywilnych, z pośród których górnicy śląscy ofiarowali Marszałkowi obelisk wykuty z jednej bryły węgla.
  Po defiladzie, o godzinie 8 min. 5, Marszałek Foch wraz z otoczeniem wyjechał z Dziedzic do Warszawy."

  Tak, 97 lat temu mieszkańcy Czechowic, Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Bestwiny, Bielska, Białej, Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska oraz delegacje z Małopolski i Warszawy witali na dziedzickim dworcu Marszałka Francji, Wielkiej Brytani i Polski (od pobytu w Dziedzicach już nim był). Do Dziedzic przybyła z Warszawy delegacja, w której składzie znaleźli się m.in. gen. Kazimierz Sosnkowski i jego dwóch adiutantów, przedstawiciele Prezydenta RP, przedstawiciele Prezydium Rady Ministrów, w tym sekretarz premiera Władysława Sikorskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Wojny. Wśród znamienitych gości można było dostrzec hrabiego Edwarda Krasińskiego, posła Wojciecha Korfantego (przybył z delegacją górników) oraz Ludwika Neudeau z paryskiego" Tempa", który obsługiwał, jako korespondent prasowy, wizytę Marszałka w Polsce. Marszałka przywitała również delegacja dzieci ze Szkoły Wydziałowej (dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 5), która wręczyła Marszałkowi bukiet kwiatów, a mała Andzia Windisch wyrecytowała wiersz na cześć dostojnego Gościa. Na dziedzickim dworcu kolejowym, marszałek Ferdynand Foch, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych Armii w czasie I wojny światowej. przebywał raptem pół godziny, ale to od Dziedzic zaczął się jego dwutygodniowy ,triumfalny, przejazd przez Polskę. Także na dziedzickim dworcu Ferdynand Foch "stał się" Marszałkiem Polski (podobno taka była wola Marszałka Józefa Piłsudskiego), wręczono mu bowiem w Dziedzicach buławę marszałkowską. Podczas swych wojaży po Polsce odwiedził jeszcze Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Warszawę, Poznań, Kraków, Lwów, wszędzie serdecznie i entuzjastycznie przyjmowany. W Krakowie zdarzyła mu się ciekawa przygoda związana z krakowskim hejnałem, ale po szczegóły odsyłam do książki Leszka Mazana " Z marjackiej wieży hejnał płynie".
  Podczas podróży po Polsce eskortowało Marszałka osiem samolotów pod komendą gen. Papina.
  Najważniejsze uroczystości związane z pobytem Ferdynanda Focha w Polsce odbyły się w Warszawie, w dniach 3 i 4 maja, kiedy to Marszalek uczestniczył w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, na Placu Saskim (dziś Piłsudskiego), był także na nabożeństwie odprawionym przez kardynała Kakowskiego, w Katedrze warszawskiej.
  Wspólnie z Prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim, premierem Władysławem Sikorskim, marszałkiem Sejmu Maciejem Ratajem, marszałkiem Senatu Wojciechem Trąbczyńskim i marszałkiem Józefem Piułsudskim odsłonił pomnik ks. Józefa Poniatowskiego, dłuta duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena, na Placu Saskim przed Pałacem Saskim i przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika Poniatowskiego, Marszałek Foch osobiście udekorował polskich oficerów – m.in. gen. Józefa Hallera – orderami Legii Honorowej. Wziął także udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu RP.
  Po 14-dniowym objeździe Polski, Marszałek Ferdynad Foch pojechał do Czechosłowacji.

  Wykładowi towarzyszy wystawa w galerii MDK Czechowice-Dziedzice poświęcona 100 rocznicy wizyty marszałka Focha w Dziedzicach. Wstęp wolny.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Zaproszenie na festiwal historyczny w Paczkowie i Ziębicach

  W najbliższy weekend 29-30 kwiecień 2023 w Paczkowie i Ziębicach odbędzie się "Festiwal historyczny" poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi i początkom przemysłu naftowego w Galicji i na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Do projektu zostali zaproszeni Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic oraz Izba Regionalna w Czechowicach-Dziedzicach.

  Czechowickie instytucje będą reprezentować na Festiwalu: Janusz Chmielniak i Jacek Cwetler. Zaprezentują wykłady i prezentacje poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi, historii lampy naftowej i o początkach przemysłu naftowego na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem Galicji. Janusz Chmielniak zaprezentuje część swojej kolekcji lamp, po wystawie której będzie oprowadzał osobiście.

  Jeśli ktoś nie ma jeszcze planów na weekend majowy, to może warto wybrać się na "Festiwal Historyczny"  do Paczkowa.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wycieczka majowa na opolszczyznę

  W maju zapraszamy na wycieczkę po Opolszczyźnie.

  Termin: 13 maj 2023, wyjazd o godz. 7:00; powrót ok. 20:00.
  Ilość miejsc: 45.
  Zapisy od 4 kwietnia br.
  Koszt: 150,00 zł/os., w tym 60 zł zbierane w autokarze przez przewodnika.
  Wyjazd spod MDK w Czechowicach-Dziedzicach

  Program:
  1/ Muzeum Robotów w Mosznej.
  Fabryka robotów – To prawdopodobnie jedyne takie muzeum na kuli ziemskiej! Wielkie „wow” oraz mocne wrażenia są w tym miejscu gwarantowane. Autorem tych wyjątkowych dzieł i właścicielem muzeum jest Sebastian Kucharczyk. Kreatywny mieszkaniec Opolszczyzny zawodowo zajmował się budowlanką, jednak po pewnym czasie zamienił swoje hobby w pełnoprawną pracę artystyczną. Wszystkie ekspozycje wykonane zostały własnoręcznie w prywatnym warsztacie. Pierwszy robot, którego udało się odtworzyć waży aż 480 kg! Pan Sebastian pracował nad nim przez 10 miesięcy. Został dopracowany w najmniejszym szczególe i z dumą pełni rolę pierwowzoru. Nieustanny rozwój branży filmowej sprawia, że kolejne eksponaty znajdują się już na liście do realizacji. Pan Sebastian w godzinach otwarcia muzeum często opowiada o swojej pasji i godzinach spędzonych w warsztacie. Zacznijmy od początku… Gdzie zaczyna się historia każdego modelu, nim trafi na wystawę do nowoczesnego muzeum? Możecie być zaskoczeni, gdyż… na złomowisku! Zdolny projektant po „łowach” na okolicznych złomowiskach wraca do warsztatu. Następnie tnie, spawa, konstruuje i maluje. Czas poświęcony na budowę zależy od wielkości robota. Cały proces tworzenia znajduje się w głowie artysty i wśród kadrów z filmów fantasy. Stary katalizator, rura wydechowa, tłoki z wiertarki pneumatycznej – w warsztacie pana Sebastiana wszystko dostaje drugie życie! Większość tych elementów jest przeznaczona do recyklingu, a pan Sebastian nie dość, że je „upolował”, to jeszcze tchnął w nie nowe życie. I to dosłownie! Duża część stworzonych postaci potrafi się ruszać, świecić, a nawet – ku zdziwieniu zwiedzających – wydaje dźwięki niczym filmowe oryginały. Oryginalny Bumblebee, to tytułowy bohater filmu z 2018 roku. Wykonany był z żółtego Chevroleta Camaro. Robota o tym samym imieniu od niedawna możecie podziwiać w muzeum. Na pierwszy rzut oka jest jego wierną kopią. Jednak jak się okazuje, z Chevroletem nie ma wiele wspólnego. Powstał z ponad 1000 części i podzespołów, które pochodzą łącznie z kilkunastu samochodów. Jeden element tego gigantycznego robota pochodzi… z polskiego Malucha! Zaskoczeni? My też!
  Bumblebee z Moszny to 630 kilogramów wagi i 3 metry wysokości. Można by rzec, że to niezła kupa złomu. Jednak, gdy złom wpada w ręce prawdziwego artysty powstają z niego prawdziwe cuda. Eksponat ten pochłonął aż 760 godzin czasu spędzonego w warsztacie. Całkiem sporo, prawda? A to historia tylko jednego robota z kilkuset eksponatów, które można podziwiać w fabryce robotów w Mosznej. Oprócz bohaterów „Gwiezdnych Wojen” i robotów, które przypominają Transformers’ów w muzeum znajdziecie też wiele innych eksponatów. Na uwagę zasługuje m.in. tytułowy bohater filmu z 2008 roku – Wall-E. Jego eksponat w muzeum wiernie odzwierciedla filmową gwiazdę, skradając serca nie tylko najmłodszych turystów. Dzięki temu, że się porusza i wydaje dźwięki, wzbudza niemały zachwyt wśród turystów. Pan Sebastian wykonuje również płaskorzeźby i obrazy nowoczesne. Do ich przygotowania także używa materiałów przeznaczonych do recyklingu. Stare rowery, części samochodów, kawałki blachy aluminiowej. Każdy projekt jest inny, niepowtarzalny i pełen ekspresji. Łączy je tylko jedna cecha – pochodzenie. Elementy płaskorzeźb także pochodzą ze złomowiska. A dzięki nieograniczonej wyobraźni artysty powstają jedyne w swoim rodzaju nowoczesne dzieła. W muzeum robotów znajdziecie też wiele przedmiotów codziennego użytku, które zostały wykonane tą samą metodą. Fabryka robotów Moszna to świetna atrakcja bez względu na wiek. Mury muzeum niechętnie opuszczają zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. Pomysłowy właściciel, chętnie dzieli się swoją pasją, wzbudzając wśród turystów podziw i szacunek. To jak? Dołączycie do grona turystów zachwyconych fabryką robotów? A może już jesteście w drodze do tego nietuzinkowego muzeum?

  2/ Pałac w Mosznej.
  Po kilkuletniej renowacji pałacu i parku można zobaczyć je w pełnej krasie.
  Zwiedzamy wnętrza pałacowe i spacer po parku przypałacowym
  Będzie też czas na kawę i dobry sernik, lub co kto woli.
  Zwiedzanie z audio-przewodnikiem.

  3/ Kościół wKrapkowicach-Otmęcie
  Ponad 800 lat liczący sobie kościół wystawili Templariusze. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1223 roku. Od 1302 roku był pod patronatem Cystersów z Jemielnicy, natomiast w latach 1534 - 1638 w posiadaniu protestantów. Kroniki kościelne wspominają, że w 1723 roku parafia kupiła od ówczesnej właścicielki Otmętu Magdaleny von Larisch wschodnią wieżę zamkową, by ją połączyć z kościołem. Późniejsza świątynia została zbudowana na początku XIV wieku w stylu gotyckim i była połączona z zamkiem. W latach 1534–1638 kościół był we władaniu protestantów. W 1723 , wschodnia wieża zamkowa została połączona ze świątynią. W tym czasie został zbudowany nowy korpus znajdujący się między wieżą a gotyckim prezbiterium. W latach 1912–1914 kościół został rozbudowany. W 1945 roku świątynia została spalona, a w 1946 roku została odbudowana w stylu neobarokowym, dzięki staraniom księdza proboszcza Franciszka Duszy. W dniu 15 sierpnia 1946 kościól został konsekrowany. W późniejszych latach świątynia otrzymała wyposażenie i została wymalowana, a w 1964 roku został konsekrowany nowy ołtarz główny. Z dawnego kościoła dotrwała do dnia dzisiejszego wieża w stylu gotyckim, wybudowana z kamienia łamanego oraz kilka elementów architektury z XIV wieku, używanych obecnie jako wsporniki. Zachowały się także płyty nagrobkowe Jerzego Buchty (właściciela Otmętu, zmarłego w 1608) oraz Fryderyka Czettricz von Kinsberg (zmarłego w 1610). Przy kościele znajduje się kaplica z połowy XIX w. murowana, neogotycka. Kościół otoczony jest murem kamiennym z przełomu XVI i XVII wieku.

   

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wystawa W Galerii MDK o Marszałku Foch-u.

  27 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00  zapraszamy do Galerii czechowickiego MDK, na wernisaż wystawy poświęcony 100 rocznicy wizyty Marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski  - Ferdynanda Focha na Dworcu w Dziedzicach, która miała miejsce w dniu 2 maja 1923 roku.
  Wystawa jest objęta honorowym patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic -  Mariana Błachuta.
  Wystawa będzie czynna, w godzinach pracy kina "Świt", do 9 maja br.
  Wstęp wolny.
   
  Naczelny Wódz Armii Sprzymierzonych, Marszałek Ferdynad Foch na dworcu w Dziedzicach.
   
  "Goniec Śląski" z 4 maja 1923 roku:
  - "Dnia 2 maja, na udekorowanym zielenią i barwami francusko-polskiemi dworcu dziedzickim ruch od świtu. Przychodzące dość często pociągi od strony Katowic pełne podróżnych śpieszących na uroczystą chwilę, powitanie Marszałka Francji.
  - W poczekalni zbierają się delegacje, wśród których odznacza się orgynalnymi kostiumami delegacja górników górnośląskich. Sporo dziennikarzy, kilkunastu fotografów i operatorów filmowych.
  - O godzinie 7 rano dokonał przeglądu kompanji honorowej generał Szeptycki, poczem minister wojny generał Kazimierz Sosnowski przeszedł przed frontem i odebrał raport.
  - O godzinie 7 min. 30 przy dźwiękach "Marsylianki" wjechał na dworzec pociąg wiedeński, wiozący Marszałka. Gdy umilkła orkiestra, wśród ciszy i skupienia wysiadł z wagonu Marszałek w otoczeniu adiutantów.
  Gen. Sosnowski, salutując, wygłosił krótkie przemówienie, w którem podkreśliwszy zasługi bohaterskiej armji francuskiej w dziele wyzwolenia Polski, dał wyraz czci i miłości, jakie żywi Polska dla pogromcy potęgi niemieckiej.
  - Jako widoczny wyraz hołdu, oświadczył gen. Sosnowski, Prezydent Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski, przesyła buławę i dypolom Marszałka Polski oraz najwyższe odznaczenie wojskowe Rzeczpospolitej ,Order Virtuti Militari I klasy.
  Kończąc swe przemówienie gen. Sosnkowski wręczył Marszałkowi Fochowi dyplom i buławę.
  - Marszałek Ferdynand Foch krótko, po żołniersku odpowiadając, podkreślił radość, jaką odczuwa wjeżdżając w granice odrodzonej Polski.
  - Po przedstawieniu świty i przedstawicieli władz, Marszałek Foch, z buławą w ręku, w otoczeniu generalicji przeszedł przed frontem kompanji honorowej, żyworo zmawiając z generałem Szeptyckim.
  - Dłuższą chwilę zatrzymał się Marszałek przed sztandarem 3 Pułku Piechoty (Podhalańczycy), oddawszy cześć, przeszedł do delegacji cywilnych, z pośród których górnicy śląscy ofiarowali Marszałkowi obelisk wykuty z jednej bryły węgla.
  Po defiladzie,o godzinie 8 min. 5, Marszałek Foch wraz z otoczeniem wyjechał z Dziedzic do Warszawy."
   
  Tak, 97 lat temu mieszkańcy Czechowic, Dziedzic, Ligoty, Zabrzega, Bestwiny, Bielska, Białej, Cieszyna, Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska oraz delegacje z Małopolski i Warszawy witali na dziedzickim dworcu Marszałka Francji, Wielkiej Brytanii i Polski (od pobytu w Dziedzicach już nim był). Do Dziedzic przybyła z Warszawy delegacja, w której składzie znaleźli się m.in. gen. Kazimierz Sosnkowski i jego dwóch adiutantów, przedstawiciele Prezydenta RP, przedstawiciele Prezydium Rady Ministrów, w tym sekretarz premiera Władysława Sikorskiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Wojny. Wśród znamienitych gości można było dostrzec hrabiego Edwarda Krasińskiego, posła Wojciecha Korfantego (przybył z delegacją górników) oraz Ludwika Neudeau z paryskiego" Tempa", który obsługiwał, jako korespondent prasowy, wizytę Marszałka w Polsce. Marszałka przywitała również delegacja dzieci ze Szkoły Wydziałowej (dzisiejsza Szkoła Podstawowa nr 5), która wręczyła Marszałkowi bukiet kwiatów, a mała Andzia Windisch wyrecytowała wiersz na cześć dostojnego Gościa. Na dziedzickim dworcu kolejowym, marszałek Ferdynand Foch, naczelny wódz Sił Sprzymierzonych Armii w czasie I wojny światowej. przebywał raptem pół godziny, ale to od Dziedzic zaczął się jego dwutygodniowy ,triumfalny, przejazd przez Polskę. Także na dziedzickim dworcu Ferdynand Foch "stał się" Marszałkiem Polski (podobno taka była wola Marszałka Józefa Piułsudskiego), wręczono mu bowiem w Dziedzicach buławę marszałkowską.
  Podczas swych wojaży po Polsce odwiedził jeszcze Katowice, Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, Warszawę, Poznań, Kraków, Lwów, wszędzie serdecznie i entuzjastycznie przyjmowany. 
  Podczas podróży po Polsce eskortowało Marszałka osiem samolotów pod komendą gen. Papina Po 14-dniowym objeździe Polski, Marszałek Ferdynad Foch pojechał do Czechosłowacji.
  Aż łza się w oku kręci patrząc na dzisiejszy dziedzicki dworzec, że był onegdaj świadkiem tak wspaniałych uroczystości...
   
  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny
   

  Kwietniowy wykład Jacka Cwetlera

  W 2023 roku obchodzony jest "Rok Mikołaja Kopernika", związany 550 rocznicą urodzin wielkiego astronoma. Astronom, matematyk, lekarz (medyk), ekonomista, fortyfikator, ksiądz-kanonik. Studiował w Krakowie, Ferrarze, Bolonii, Padwie i Rzymie. Związany z biskupstwem Warmińskim - Olsztyn, Frombork. Autor rewolucji 'kopernikańskiej' - układ geocentryczny Ptolemeusza zamienił we własny heliocentryczny. Swoje tezy zawarł w dziele "O obrotach sfer niebieskich", które trafiło na wiele lat na indeks kościelny.

  Z tej okazji zapraszamy w kwietniu na wykład pt. " 550-ta rocznica urodzin Mikołaja Kopernika".
  Termin: 24 kwiecień 2023 r, godzina 18:30.
  Miejsce: MDK Czechowice-Dziedzice, "Piwnica Muz".

  Wstęp wolny.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Kwietniowa wycieczka do Poznania

  W kwietniu zapraszamy na wycieczkę do Poznania.
  Termin: 22 kwiecień 2023 r.
  Wyjazd o godzinie 5:00 spod MDK w Czechowicach-Dziedzicach. Powrót ok. 23:00.
  Ilość miejsc :45.

  Zapisy od 6 marca 2023 r., w sekretariacie MDK w Czechowicach-Dziedzicach.
  Koszt wycieczki: 240,00 zł/os. (200,00 zł transport + 40,00 zł - bilety do muzeów i przewodnicy).

  Program:

  1/ Katedra Poznańska
  Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
  Jeden z najstarszych polskich kościołów, i najstarsza polska katedra(od 968), być może miejsce Chrztu Mieszka I, położona na Ostrowie Tumskim. Jest miejscem pochówku pierwszych Piastów - Mieszka I i Bolesława Chrobrego, "Złota Kaplica". Obecna katedra powstała w XIV–XV wieku, częściowo odbudowana po zniszczeniach wojennych II wojny światowej.

  2/ Muzeum Narodowe w Poznaniu.
  Wystawa prac Jacka Malczewskiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie.
  Wystawa "Idę w świat i trwam. Obrazy Jacka Malczewskiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki" jest gestem pomocy i solidarności w ochronie dziedzictwa. Twórczość Jacka Malczewskiego będąca świadectwem i krytyczną analizą burzliwej i dramatycznej historii Polski, współcześnie staje się świadkiem (doświadczającym) barbarzyństwa wojny. Symbolicznie podróż tych obrazów jest jak wojenna tułaczka w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia, jak Ukraińscy uchodźcy. Twórczość Malczewskiego, jako sztuka autorefleksyjna, podszyta nierzadko ironią, dystansem, humorem opowiada nie tylko o historii, ale i o roli miejsc i powinności artysty uwikłanego w złożony splot odniesień wobec tego co było, co jest i co będzie. Główną osią narracyjną nie jest jednak opowieść o romantycznych, czy symbolicznych interpretacjach sztuki Jacka Malczewskiego, a przypomnienie i ukazanie jak bardzo współcześnie są aktualne pytania, które artysta zadawał sobie i innym. Nie odbierając godności sztuce Mistrza, a podkreślając znaczenie dziedzictwa, którym się opiekujemy i zachowujemy dla przyszłych pokoleń. Jego wartość widziana jako części naszej tożsamości i dziedzictwa – także światowego, wartości, która w obliczu wojny może zostać wzięta w nawias, ukryta, zniszczona… Wystawa opowiada o kruchości dziedzictwa oraz jego wartości, przedstawiona jako opowieść o solidarności, o pracy muzealnika, artysty w czasie wojny, o ratowaniu dziedzictwa, o tym czym jest dziedzictwo oraz co i z jakich powodów należy chronić. Są to znaczenia, które jeszcze mocniej uwypuklają się w obliczu wojny. Tytuł wystawy zaczerpnięty został z wiersza Reinera Maria Rilkego. Odnosi się on do tego co ruchome, kruche i niepewne, ale i do tego co wieczne i ważne. Drugim utworem spinającym klamrą narrację wystawy jest wiersz Wisławy Szymborskiej Koniec i początek.
  Po każdej wojnie
  ktoś musi posprzątać
  Jaki taki porządek
  sam się przecież nie zrobi.

  3/ Muzeum Instrumentów Muzycznych.
  Układ i aranżacja nowej ekspozycji Muzeum Instrumentów Muzycznych wyrosły z idei ukazania instrumentów muzycznych poprzez kontekst epoki, zespołu, miejsca i tradycji. Zwiedzając ekspozycje Muzeum, wyruszamy w podróż przez wieki, miejsca, zjawiska, kultury. Każda z 16 galerii odsyła widza do jakiegoś obszaru lub zjawiska, które jest jej przewodnią problematyką. Obok głównego tematu często w danej galerii pojawiają się dodatkowe konteksty lub dopełnienia. Dwie pierwsze kondygnacje prowadzą zwiedzającego przez wybrane zagadnienia z historii artystycznej muzyki europejskiej. Parter ekspozycji obejmuje okres od późnego średniowiecza do końca XVIII wieku. Wybrane zagadnienia z historii muzyki zarówno ogólnoeuropejskiej, jak również polskiej czy lokalnie poznańskiej, przedstawiają świat rodzącej się świeckiej muzyki instrumentalnej oraz dominującą w okresie baroku przestrzeń sakralnej muzyki wokalno -instrumentalnej. Pierwsze piętro ekspozycji prowadzi widza przez przemijający w XVIII w. czas muzyki dworskiej, podążając w dalszej jego części do sal koncertowych, słynnych wirtuozów, muzyki kameralnej, salonowej aż do awangardowej muzyki wieku XX. Drugie piętro z kolei przybliża tradycje muzyczne różnych kultur świata. Odkrywa bogactwo form instrumentów oraz ich funkcji w danej kulturze. Przedstawia niezwykłą różnorodność sposobów muzykowania – od najprostszych prekolumbijskich grzechotek i gwizdków po bardzo złożoną dźwiękowo i strukturalnie muzykę indyjską.
  Ekspozycja Muzeum Instrumentów Muzycznych podzielona została na 16 galerii:
  na parterze:
  1.Muzyka późnego średniowiecza – Alta e Bassa Musica
  2.Czas renesansowego muzykowania – Epoka Konsortów
  3.Epoka baroku – muzyka polichóralna – Cori Spezzati
  4.Muzyka sakralna XVIII w. – Kapela Jasnogórska Capella Claromontana
  5.Muzyka sakralna i świecka XVIII w. Collegium Musicorum Posnaniensis
  na I piętrze:
  6.Francuska muzyka dworska XVIII w.
  7.Muzyka II poł XVIII w.
  8.Muzyka Symfoniczna XIX w.
  9.Muzyka Kameralna XIX w.
  10. Awangarda XX w.
  11. Muzyka fortepianowa XIX w.
  na II piętrze:
  12. Instrumenty z rejonu Morza Czarnego
  13. Polskie instrumenty ludowe
  14. Muzyka Orientu – instrumenty z Indii, Iranu, Mongolii i Kazachstanu
  15. Muzyka Orientu – instrumenty z Chin, Wietnamu i Birmy, Korei Płd. i Japonii
  16. Instrumenty z terenów Ameryki Południowej i Afryki
  Przewodnik multimedialny po ekspozycji można wypożyczyć bez dodatkowych opłat (podstawą do wydania przewodnika jest bilet wstępu do Muzeum).
  Oprócz ogólnych informacji o obiektach, znajdują się w nim przykłady dźwiękowe, zdjęcia detali oraz rozszerzone opisy obiektów. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu jest jedyną tego typu placówką w Polsce i jedną z nielicznych w Europie.

  4/ Rynek poznański - czas wolny.

   

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Marcowy wykład Jacka Cwetlera

  W marcu 2023 roku, zapraszamy na wykład "Teodor Talowski i jego budowle".

  Termin 27 marzec 2023r., godz. 18:30.
  Miejsce: MDK w Czechowicach-Dziedzicach, "Piwnica Muz".
  Wstęp wolny.


  Bohaterami marcowego wykładu będą budowle, zaprojektowane przez krakowskiego architekta Teodora Talowskiego, jednego z najwybitniejszych architektów Europy, przełomu XIX i XX w.
  Teodor Marian Talowski, ur. 23 marca 1857 w Zassowie, zm. 1 maja 1910 we Lwowie – polski architekt i malarz. Jest uważany za jednego z najważniejszych polskich architektów przełomu XIX i XX wieku. Jego twórczość o charakterze eklektycznym wykazuje związki z secesją i historyzmem. Jest autorem licznych kościołów, kaplic, kamienic i budynków użyteczności publicznej.
  Urodzony w Zassowie, uczęszczał do gimnazjum w Krakowie. Rozpoczął studia architektoniczne w Wiedniu pod kierunkiem Karola Königa, a po dwóch latach (w 1877) przeniósł się do Lwowa, gdzie u Juliana Zachariewicza uzyskał dyplom architekta. W 1881 powrócił do Krakowa, gdzie został asystentem na Wydziale Budownictwa w Wyższej Szkole Techniczno-Przemysłowej w Krakowie, a 4 lata później – profesorem. W 1901 objął katedrę rysunku Politechniki Lwowskiej, a później katedrę kompozycji architektury średniowiecznej. W 1906 roku pracę przerwała długa choroba, prowadząca do śmierci w 1910 roku. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w grobowcu rodzinnym Talowskich i Paszkowskich w kwaterze „W”, rząd wschodni.

  Lista obiektów, budowli i projektów Teodora Talowskiego, najprawdopodobniej nie jest pełna.
  Kościoły:
  Bóbrka
  Kaczyka, (ob. Cacica – Rumunia), 1904
  Chorzelów, 1908
  Dobrzechów, 1887-94
  Kamień
  Kamionka Strumiłłowa, 1901
  Krościenko Wyżne, 1908
  Laszki, 1905
  Libiąż
  Lwow, kościół św.Elżbiety, 1904-11
  Nagoszyn
  Nowy Sącz, kościół św. Elżbiety
  Nowy Sącz, kościół św. Kazimierza
  Nowy Targ,
  Otynia, 1902–1905 (województwo stanisławowskie)
  Podhajczyki Justynowe, 1905-1910/11
  Podwołczyska, 1907–1909 (województwo tarnopolskie); wysadzony w powietrze przez komunistyczne władze w 1965
  Przyszowa
  Radziwiłłów
  Skałat, 1901
  Sucha Beskidzka, 1895-1907
  Tarnopol (kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy)
  Tłuste (przebudowa), 1902
  Wadowice Górne, 1904
  Wyżyniany (poszerzenie)
  Żyrardów (projekt niezrealizowany)

  Domy i kamienice w Krakowie:
  Dom pod Śpiewającą Żabą, S. i H. Rychterów, ul. Retoryka 1, 1889-90
  dom przy ul. Retoryka 3, 1891
  Festina lente, ul. Retoryka 7, 1887
  Dom pod Osłem, (Faber est suae quisque fortunae), ul. Retoryka 9, 1891
  Długo myśl – prędko czyń K. Stadmüllera, ul. Retoryka 15, 1888
  Dom pod Pająkiem, róg Karmelickiej i Batorego, 1889
  dom przy ul. Długiej 54, 1891
  kamienica Goetzów-Okocimskich, ul. św. Jana, 1896-97
  dom własny przy ul. Batorego 26, 1885
  dom przy ul. Smoleńsk 18, 1887
  dom J. Rottera przy ul. Smoleńsk 20, 1888–89
  dom Z. Bednarskiej przy ul. Pędzichów 19, 1897
  dom Seweryny Górskiej, ul. Garbarska 7a (nie istnieje), 1886–87

  Wille, domy i pałace:
  willa dr Dembowskiego (Koci Zamek), Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja, 1900
  Dwór Dobieckich, Cianowice, 1890
  pałac w Dobrzechowie,1890
  dwór Skrzeczyńskich w Lubzinie, 1899
  dwór Żeleńskich w Grodkowicach, 1905
  projekt przebudowy pałacu w Horyńcu
  pałac Czetwertyńskich, Kijów
  willa J. Wangego, ul. św. Zofii 30, Lwów, 1899
  dwór w Łaszczowie (przebudowa)
  dwór w Michałowicach, 1892-1897
  dwór Piotra Colonna-Czosnowskiego, Obory (Wołyń), 1903
  przebudowa zamku H. Korwin-Milewskiego na wyspie Santa Catharina k. Rovinij
  projekt przebudowy pałacu w Siedliskach
  projekt pałacu w Wysuszce1905
  pałac Popielów w Ściborzycach

  Kaplice:
  Nowy Sącz, 1895–8
  kaplica grobowa, Kobylanka 1898
  kaplica cmentarna Loewenfeldów, w Chrzanowie,1898–1900
  projekt kaplicy dla Jana Zwiernickiego, Zwiernik, 1905
  Grzęda

  Szpitale:
  Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie, 1906
  Sucha, 1900

  Grobowce:
  Reyów, Przecław, 1902
  Skrzyńskich, Zagórzany
  Talowskich, Kraków

  Inne:
  gmach Sokoła w Jarosławiu
  gmach Sokoła w Krakowie (przebudowa)
  gmach „Sokoła” w Pilźnie, 1907
  szkoła w Okocimiu,, 1900
  projekt ossuarium pod Sławkowem
  przebudowa ratusza w Jarosławiu
  mauzoleum Potockich w podziemiach kościoła w Łańcucie
  wiadukt kolejowy nad ulicą Lubicz, w Krakowie, 1897–98
  epitafium Wincentego Jabłońskiego w kościele Zwiastowania NMP w Krakowie
  kazalnica w Suchej Beskidzkiej,
  sokolnie: przy ul. Piłsudskiego w Krakowie i w Wadowicach
  pawilon na wystawę we Lwowie
  elektrownia w Krakowie przy ul. Łobzowskiej
  Szkoła w Dębicy – obecnie I LO im. króla Władysława Jagiełły

  Teodor Talowski był architektem, którego charakteryzowała indywidualność i niecodzienność. Jego projektów nie da się jednoznacznie zaklasyfikować – tworzył dzieła łączące wątki secesyjne (architektura asymetryczna, ornamentyka fantastyczna), historyczne (formy późnogotyckie, renesansowe i manierystyczne stosowane swobodnie) i modernistyczne. Powszechnie zaliczany jest do nurtu eklektycznego, a zdaniem Zbigniewa Beierfsdorfa wpisuje się w nurt nazwany przez C.V. Meeksa picturesque eclecticism. Badacze podkreślają także widoczną w jego budynkach „estetykę malowniczości” oraz ekspresjonizm i symbolizm, uzyskane przy pomocy różnych środków. Nie zerwał z formami historycznymi, ale obdarzony wielką fantazją malowniczo zestawiał asymetryczne bryły, urągając wszelkiej harmonii, akcentował różnice faktur i dążył do wydobycia maksimum ekspresji z wyolbrzymionego detalu i ornamentu. Dzięki talentowi i wielkiej fantazji stworzył własny oryginalny język form z pogranicza obumierającego historyzmu oraz rodzącej się secesji i modernizmu.
  Jego budowle charakteryzuje swoboda w tworzeniu układów przestrzennych, nieregularne rzuty i skomplikowane układy wnętrz. Fasady są często asymetryczne, zdobione sentencjami, napisami i wyolbrzymionymi detalami. Jego budynki sprawiają wrażenie budowli o długiej i bogatej historii, niby ze starych, dobrych czasów, ale bliżej niesprecyzowanych. Chętnie operował efektami światłocieniowymi poprzez stosowanie wykuszy i ryzalitów, cofania części budynków itp. oraz wykorzystywał nieregularne cegły połączone z ciosami kamiennymi i tynkiem, tworzące kontrasty fakturowe i kolorystyczne. Dbał o materiały – wszystkie detale były odkuwane z kamienia, podczas gdy normalnie stosowano seryjne odlewy i stosował specjalną nieregularną cegłę (ciemną, z ceramicznymi guzami i zendrówkami), produkowaną we własnej cegielni, według własnej receptury, którą zabrał do grobu. W efekcie fasady jego budowli (zwłaszcza kamienic) są bardzo charakterystyczne.
  Jego działalność architektoniczna przypada na ostatnie 15 lat XIX wieku i pierwsze lata XX wieku, a rozpoczął ją od projektu kościoła w Dobrzechowie. Duży dorobek Talowskiego obejmuje projekty różnego typu – kościoły (ponad 70), kamienice (w Krakowie 16), kaplice, grobowce, pałace, dwory i wille, szpitale i inne, głównie na terenie Galicji. Światowej kariery nie zrobił, był dostrzegany także poza Galicją, m.in. po pokazaniu swoich projektów na wystawie architektury w Turynie. Za swoje projekty otrzymał medal na wystawie lwowskiej w 1884.Jak zostało już wspomniane, pierwszym jego dziełem był kościół w Dobrzechowie z lat 1888–1892. W wyniku jego budowy oraz budowy innych kościołów Talowski podjął studia nad architekturą sakralną, których podsumowaniem były Projekty kościołów Teodora Talowskiego o charakterze wzornika (opublikowane w 1897 w Krakowie). Jednak projekty kościołów ustępują pod względem oryginalności kamienicom. Talowski wziął udział w konkursie na budowę kościoła pw. św. Elżbiety we Lwowie, podczas którego dwie z trzech wersji jego projektów otrzymały pierwszą nagrodę. Jedną wersję zrealizowano w latach 1903–1911 we Lwowie, a drugą w Tarnopolu pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

   

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej