Październikowy wykład Jacka Cwetlera

  W październiku br., zapraszamy na wykład Jacka Cwetlera poświęcony architekturze dworców kolejowych w Cesarstwie Austro-Węgierskim.
  Termin: 30 październik 2023 r., godz. 18:30
  Miejsce: "Piwnica Muz" MDK Czechowice-Dziedzice
  Wstęp wolny.

  Liczne linie kolei żelaznych, które przebiegały przez austro-węgierskie cesarstwo, wymagały solidnej infrastruktury kolejowej. Dworce stawały się centrami przesiadkowymi, transportowymi, magazynowymi i warsztatowymi - lokomotywownie. Były wielkie (Wiedeń, Lwów, Kraków, Bohumin, Dziedzice, etc.), gdyż oprócz kolejowych instytucji, poczekalni, kas biletowych , znajdowało się na nich wiele innych pomieszczeń (mieszkania, restauracje, magazyny, urzędy celne i wiele innych). Bardzo często przy dworcach budowano rampy kolejowe, magazyny, składy i biura. Dworce były często centrami węzłów kolejowych. Budynki dworców miały oryginalną architekturę, wykończenia, detale architektoniczne i wiele innych miejsc potrzebnych do funkcjonowania kolei. O tym będzie październikowy wykład.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wycieczka pogranicza na październik

  W październiku zapraszamy na wycieczkę pogranicze Małopolski i Podkarpacia Strachocina; Sanok; Biecz.
  Termin : 7 październik 2023
  Wyjazd spod MDK w Czechowicach -Dziedzicach, o godzinie 6:00, powrót ok. 22:00.
  Ilość miejsc: 45
  Zapisy od 8 września 2023 roku, w sekretariacie MDK w Czechowicach-Dziedzicach.
  Koszt: 230,00 zł (w tym 50,00 zł, które zbierze przewodnik w autokarze).

  Plan wycieczki:

  1/ Strachocina, wieś położona w dolinie potoku Różowego, otoczona wysokimi wzgórzami. Dolina otwiera się na wschód, na dolinę Sanu, przebijającego się w tych terenach przez Góry Słone. Historia wsi zaczyna się w drugiej połowie XIV wieku, akt fundacyjny wystawił król Kazimierz Wielki, na rzecz braci Piotra i Grzegorza z Kunowej (10 maj 1369). Pierwszym wójtem był imć Strachota. Strachocina była wsią królewską. Potem "poszła" w dzierżawę aż do 1772 roku (I rozbiór Polski).W XVI i XVII wieku dzierżawcami był ród Bobolów (dworek, istniejący do dziś, "Bobolówka" - główne miejsce kultu św. Andrzeja Boboli). W 1624 roku wieś najechali Tatarzy pod wodzą Kantemira. Spalili kościół, plebanię, dworek Bobolów i reszta wsi. Wieś odbudowano. Kolejny najazd tatarskich wojsk nastąpił w 1655 roku. Andrzej Bobola pochodził ze szlacheckiego rodu, osiadłego w Małopolsce, pieczętującego się herbem Leliwa, urodził się 30 listopada 1591 roku w Strachocinie. Kult św. Andrzeja Boboli w Strachocinie zainicjował ksiądz Stanisław Adamiak, w miejscowym kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W okresie II Rzeczpospolitej św. Andrzej Bobola został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości. Od 16 maja 2002 św. Andrzej Bobola jest drugorzędnym patronem Polski. Decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, święty od 21 września 1999 jest patronem Czechowic-Dziedzic,, a jego postać umieszczono na prawej części herbu miasta.

  2/ Sanok, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku – pierwsze i największe pod względem liczby zgromadzonych obiektów muzeum etnograficzne w Polsce założone po drugiej wojnie światowej. Położone jest na terenie Białej Góry, części dzielnicy Wójtostwo, na prawym brzegu Sanu, w paśmie Sanocko-Turczańskich. Park etnograficzny zajmuje powierzchnię 38 ha. Muzeum otwarte jest przez cały rok. Muzeum prezentuje kulturę ludową pogranicza na obszarze pogórzy oraz wschodniej części polskich Karpat (Bieszczady i Beskid Niski). Są to tereny, które do lat czterdziestych zamieszkane były przez kilka grup etnograficznych, z których Pogórzanie są grupą polską, a Bojkowie, Łemkowie i Zamieszańcy, są grupami ruskimi. W wyniku wojny i działań władz państwowych w latach powojennych, doprowadzono do rozproszenia na tym obszarze grup ruskich i przerwania ciągłości kulturowej na ziemiach przez nie zamieszkałych. Ze względu na znaczenie dla kultury regionu było pierwszym założonym po II wojnie światowej muzeum etnograficznym w Polsce, które dzięki kontaktom zagranicznym uzyskało jeszcze w latach siedemdziesiątych status samodzielnej placówki administracyjnej i naukowej, z pierwszym w historii polskiego muzealnictwa statutem typu skansenowskiego. Statut Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku był pierwszym tego rodzaju aktem prawnym w Polsce i posłużył następnie wielu innym placówkom do opracowywania własnych statutów normujących działalność powstających parków etnograficznych. Z inicjatywy Aleksandra Rybickiego w Parku Etnograficznym powstała również pierwsza w Polsce stacja doświadczalna środków do konserwacji drewna zabytkowego. Za jego czasów powstały w Sanoku również dwie pracownie: konserwatorska i budowlana, które funkcjonują do dzisiaj. Rybicki rozpoczął wydawanie czasopisma naukowego „Biuletyn Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku” (od 1964). Uzupełnieniem oferty skansenowskiej są organizowane na terenie placu muzealnego cykliczne festiwale muzyki, rękodzieła i ludowego jadła. Zapraszani są wykonawcy m.in. z Węgier, Słowacji i Ukrainy.
  Do najważniejszych tradycyjnych imprez organizowanych w okresie letnim należą:
  - Kiermasz Karpackich Smaków
  - Festiwal Zaklęte w Drewnie
  - Jarmark Folklorystyczny.

  3/ Biecz, dom z basztą.
  Dom Barianów-Rokickich (Dom z Basztą), tzw. Stara Apteka, stoi przy ulicy Węgierskiej, w sąsiedztwie okazałej Kolegiaty Bożego Ciała. Kamienica przylega do baszty obronnej z XIV wieku, połączonej z systemem murów obronnych, które wzmacniały średniowieczny system fortyfikacyjny Biecza. Baszta zwana jest też rajcowską, ponieważ to rajcowie bieccy zobowiązani byli do jej obrony w razie zagrożenia z zewnątrz. Dwukondygnacyjną kamieniczkę w ciągu wieków kilkakrotnie przebudowywano. Od początku miała charakter obronny, o czym świadczą otwory strzelnicze w zachodniej części strychu. Budynek jest zwieńczony renesansową attyką i nakryty wklęsłym dachem – jego połacie nachylone są do wewnątrz budynku, a woda odprowadzana specjalnym systemem rynien. W Domu z Basztą zachowały się renesansowe nadproża i pierwotny układ pomieszczeń na różnych poziomach. Dom wybudowany został w 1523 roku. W dwadzieścia cztery lata później Barbara Uździeniczka sprzedała go Marcinowi Barianowi-Rokickiemu – aptekarzowi, rajcy i burmistrzowi Biecza. Najpierw on sam, a później członkowie jego rodziny prowadzili tu aptekę. W 1683 roku budynek wraz z apteką przeszedł na własność Mikołaja Akierbama, męża Katarzyny Rokickiej (praprawnuczki Marcina). Pod koniec XVII wieku Starą Aptekę kupił starosta libuski Jan Rey z Nagłowic i budynek przestał pełnić rolę apteki. W kolejnych wiekach właściciele kamienicy zmieniali się kilkakrotnie. W 1963 roku Dom z basztą został wykupiony przez władze miejskie Biecza i przeszedł na własność miasta. Po trwających ponad 10 lat pracach renowacyjno-konserwatorskich wg projektu Andrzeja Krzyżanowskiego, w 1978 nastąpiło otwarcie Domu z Basztą jako obiektu muzealnego. W ramach remontu przywrócono kamienicy oryginalny, renesansowy wygląd. We wnętrzach urządzono wystawę związaną z aptekarstwem, na którą składają się eksponaty pozyskane w ramach prac archeologicznych. Ponadto ekspozycję wzbogaciły okazy z bieckiej apteki Fusków i apteki w Brzostku, w której pracował Ignacy Łukasiewicz. W kamienicy urządzona została także wystawa poświęcona tradycjom muzycznym Biecza i regionu. Natomiast na pięciu poziomach baszty rajcowskiej prezentowane są wyroby dawnych rzemiosł bieckich. Dom z Basztą jest jednym z oddziałów Muzeum Ziemi Bieckiej – obok Kromerówki, Baszty kowalskiej oraz Turmy pod wieżą ratuszową.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Terminy spotkań członków Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

  Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic ustalono, że członkowie
  stowarzyszenia będą się spotykali raz w miesiącu - w drugi poniedziałek - o godzinie 18:00 - w Izbie Regionalnej.
  Terminarz:
  11.09.2023; 09.10.2023; 13.11.2023; 11.12.2023;
  15.01.2024; 12.02.2024;11.03.2024;
  15.04.2024; 13.05.2024 oraz 10.06.2024.
   
  W związku z zawieszeniem na 3 miesiące
  obrad Walnego Zebrania w dniu 28.08.2023 - ustalono
  termin kontynuacji Walnego Zebrania
  na dzień 27.11.2023 roku.

  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  Czechowice-Dziedzice, 07.08.2023

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza
  na Walne Zebranie,
  które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2023 r w Piwnicy Muz,
  Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
  Początek zebrania – przy kworum – o godz. 18:00,
  przy braku kworum o godz. 18:15.

  Porządek Walnego Zebrania
  1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, , stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  2. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczącego Walnego Zebrania i
  Protokolanta.
  3. Wybory Przewodniczącego oraz Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
  4. Wybory przedstawicieli do reprezentacji Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic w Banku
  Spółdzielczym
  5. Ustalenie terminów comiesięcznych zebrań członków Towarzystwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie.

  Wrześniowa wycieczka do Paczkowa i Niemodlina

  Zapraszamy na ostatni z cyklu wyjazdów na Opolszczyznę - wycieczka do Paczkowa i Niemodlina.

  Termin: 2 wrzesień 2023 rok
  Wyjazd o godzinie 6:00 spod MDK Czechowice-Dziedzice, powrót ok. 21:00
  Ilość miejsc: 45
  Koszt: 210,00 złotych ( przewodnik zbiera w autokarze po 80,00 złotych /osoby).

  W Paczkowie:
  1/ Winnica Hople.
  Trzygodzinny pobyt w winnicy, którą zwiedzimy z przewodnikiem. Poznamy jej dzieje, sposoby uprawy winorośli i produkcji win. Będzie także degustacja win pochodzących z Winnicy Hople.
  2/ Metamuzeum Motoryzacji czyli muzeum samochodów (prywatne).
  Tuż obok Winnicy Hople, w stuletniej stodole, urządzone jest muzeum samochodów, pochodzących z różnych stron świata i z różnych dekad. Samochody i automobile świetnie zachowane, na chodzie. Gratka nie tylko dla miłośników czterech kół. Muzeum zwiedzamy z przewodnikiem.
  Kolejny punkt do Niemodlin:
  3/ Zamek w Niemodlinie.
  Rezydencja książąt opolskich, niemodlińskich i strzeleckich w stylu późnego renesansu, z gotyckimi reliefami i barokowymi elementami. Czteroskrzydłowy, wokół zasadniczo prostokątnego dziedzińca, skrzydło zachodnie z kwadratową wieżą bramną (w górnej części ośmioboczną), skrzydło wschodnie niższe (dwukondygnacyjne), pozostałe skrzydła - trzykondygnacyjne. W narożnikach dziedzińca częściowo wtopione w bryłę cztery wieże z klatkami schodowymi. Dachy mansardowe (skrzydła północne i południowe) oraz dwuspadowe (skrzydła wschodnie i zachodnie), hełm wieży dwukondygnacyjny, prześwitowy, późnobarokowy. Zamek, dzięki promocji i atrakcjom – takim jak średniowieczna izba tortur, kopia Bursztynowej Komnaty, biesiady i widowiska rycerskie, stado danieli zamieszkujących park – stał się jednym z najpopularniejszych obiektów turystycznych województwa opolskiego. Zamek zwiedzamy z przewodnikiem.
  4/ Czas wolny w Niemodlinie.

  Zapisy od 20 lipca 2023 roku, w sekretariacie MDK w Czechowicach-Dziedzicach.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wrześniowy koncert na zamku w Mosznej

  We wrześniu zapraszamy na wyjątkową wycieczkę do zamku w Mosznej (Opolszczyzna).
  Wyjazd 23 września 2023 roku, o godzinie 14:00 spod MDK Czechowice-Dziedzice. Powrót ok. 23:00.
  Ilość miejsc: 45 .
  Koszt: 160,00 złotych /osoby
  W programie wyjazdu " Jesienny koncert operetkowy" w wykonaniu Teatru Castello oraz wieczorny koncert w ogrodach zamkowych, z cyklu "Światło i dźwięk". Pokaz odbędzie się przy parkowych fontannach.
  Zapisy od 12 lipca 2023 roku, w sekretariacie MDK Czechowice-Dziedzice.
  Prosimy o dokonanie wpłat w wysokości 160,00 złotych/ osoby do 15 sierpnia br., w siedzibie czechowickiego MDK lub dokonując przelewu internetowo na konto MDK.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wrześniowy wykład Dawida Mikołajczyka

  We wrześniu zapraszamy na wykład Dawida Mikołajczyka pt. "Orkiestry Pułków Piechoty, organizacja i działalność w II Rzeczpospolitej.".
  Termin: 25 wrzesień 2023 r., godzina 18:30
  Miejsce: "Piwnica Muz" Miejski Dom Kultury Czechowice-Dziedzice
  Na prelekcji przedstawiona zostanie historia działalności Orkiestr Pułków Piechoty Wojska Polskiego od odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, aż do przegranej kampanii 1939 roku. Zaprezentowane zostanie umundurowanie, wyposażenie orkiestrantów oraz pamiątki z Nimi związane. Wykład poprowadzi Dawid Mikołajczyk SRH 73 pułk piechoty.
  Wstęp wolny.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Lipcowa wycieczka na Opolszczyznę i do Czech

  W lipcu 2023 roku zapraszamy na wycieczkę na Opolszczyznę i do Czech.
  Wyjazd 22 lipca 2023 r., o godzinie 6:00 spod budynku czechowickiego MDK, powrót ok. 22:00.
  Ilość miejsc: 45
  Koszt: 170,00 złotych + 180 CZK (przewodnik w autokarze zbiera 40,00 zł + 180 CZK).
  Kwotę 130,00 złotych za transport prosimy wpłacić w sekretariacie MDK Czechowice-Dziedzice.
  Zapisy od 4 lipca 2023 r.

  Program.
  1/ Od 10:00 Zwiedzanie Paczkowa - rynek, ratusz, mury miejskie, kościoły. Spacer z przewodnikiem. Czas na kawę i ciastko.
  2/ 12:00 Zwiedzanie Muzeum Gazownictwa
  Muzeum zostało utworzone w byłej gazowni w listopadzie 1991 r. i stanowi jedyny w kraju obiekt, gdzie w całości zachowały się urządzenia do produkcji gazu miejskiego. Muzeum to obecnie dynamiczna i różnorodna ekspozycja, oddająca tempo zmian i szybkość technologicznego rozwoju gazownictwa. Przedmiotem ekspozycji jest stara architektura przemysłowa, zabytkowy ciąg produkcyjny oraz zbiory eksponatów związanych z gazownictwem. Zbiór muzealny zawiera ponad 3 tysiące eksponatów, gazowe urządzenia gospodarstwa domowego i przemysłowego. Bogatą kolekcję poza lampami gazowymi stanowią kuchenki, piecyki grzewcze, lokówki, żelazka, a nawet lodówka gazowa. Większość eksponatów jest w pełni sprawna technicznie. Muzeum posiada największą w Europie kolekcji gazomierzy domowych (600 sztuk). Oświetlenie terenu stanowią czynne latarnie gazowe, a budynki i urządzenia wyglądają prawie jak 100 lat temu, gdy wybudowano gazownię. W muzeum przeprowadzane są działania typu „światło i dźwięk”, koncerty lub spektakle plenerowe. Doświadczycie Państwo tych atrakcji.
  3/ Przejazd do Czech i zwiedzanie: Jánský Vrch to zamek położony w powiecie Jesenik, w kraju ołomunieckim, w Czechach. Zamek stoi na wzgórzu nad miastem Javornik na północno-zachodnim krańcu czeskiego Śląska, na obszarze wchodzącym w skład księstwa nyskiego. Przez większość swojej historii zamek należał do książąt-biskupów wrocławskich. Pierwsza wzmianka o zamku w źródłach pisanych pochodzi z 1307 roku, kiedy to był jeszcze własnością książąt świdnickich. W 1348 Bolko II świdnicki sprzedał go księciu-biskupowi Preczalusowi z Pogardella i od tego czasu zamek należał do biskupów wrocławskich. W XV wieku zamek został znacznie zniszczony przez husytów i dlatego potrzebne były duże naprawy. Odbudowa zamku nastąpiła pod koniec XV wieku za panowania biskupa Jana IV Rotha, a dokończył ją jego następca biskup Jan V Thurzo. W tym czasie zamek został również przemianowany na Johannesberg („Góra Jana”), na cześć patrona biskupów wrocławskich, Jana Chrzciciela. Pierwotny zamek warowny został później przebudowany w stylu barokowym. W tym czasie zamek Johannesberg i miasto Javornik stały się także kulturalnym centrum Górnego Śląska. Do najsłynniejszych mieszkających tam osobistości należał August Carl Ditters von Dittersdorf, wiedeński kompozytor i skrzypek. Do początku Xxw. pozostawał ważnym ośrodkiem życia kulturalnego regionu.
  Zwiedzanie będzie się odbywało w dwóch grupach z przewodnikami.
  4/ Przejazd do Otmuchowa. Spacer po wałach Jeziora Otmuchowskiego, bazylika i zamek. Będzie także czas na obiad.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Wykład czerwcowy Jacka Cwetlera

  Zapraszamy 26 czerwca 2023 roku, o godzinie 18:30, do "Piwnicy Muz" czechowickiego MDK gdzie odbędzie się kolejny wykład poświęcony dziejom Śląska Cieszyńskiego. Tym razem , Jacek Cwetler, kustosz czechowickiej Izby Regionalnej, opowie o rzemiośle, cechach i rzemieślnikach Śląska Cieszyńskiego.
  Wstęp wolny.
  Będzie to ostatni wykład przed wakacjami; kolejne we wrześniu br.

  Zapraszamy
  Anna Wlazło i Jacek Cwetler

  Po kliknięciu w "Czytaj dalej" plakat informacyjny

  Czytaj dalej

  Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  Czechowice-Dziedzice, 15 czerwca 2023.

  ZAPROSZENIE

  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza
  na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
  które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2023 r w Piwnicy Muz,
  Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
  Początek zebrania – przy kworum – o godz. 17:00,
  przy braku kworum o godz. 17:15.

  Porządek Walnego Zebrania
  1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa,
  stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji
  Mandatowej/Skrutacyjnej.
  3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2022r. – Przewodnicząca A.Wlazło; przyjęcie
  sprawozdania przez WZ.
  4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – R.Tekieli. Przyjęcie sprawozdania finansowego
  składanego w Urzędzie Skarbowym oraz sprawozdania Skarbnika przez WZ.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.; przyjęcie sprawozdania
  Komisji Rewizyjnej przez WZ.
  6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie
  absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
  7. Przedstawienie propozycji składu nowych władz Towarzystwa – propozycja ustępującego
  Zarządu.
  8. Wybory Przewodniczącego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2023-2027 zgodnie
  z zapisem w Statucie.
  9. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa.
  10. Propozycje działań i preliminarz wydatków Towarzystwa na lata 2023-2027.
  11. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2023.
  12. Wolne wnioski.
  13. Zakończenie Walnego Zebrania.