• Informacje
  • Władze

Władze

 


od lewej stoją: Jan Berger, Czesław Białek, Zenon Zieliński, Tadeusz Bajorek, Roman Tekieli, Teresa Lewczak - Sekretarz, Ewa Bolek - Skarbnik, Jacek Szkucik, Andrzej Roehrich - Przewodniczący, Eldegarda Foltyn - I Zastępca, Stanisław Zagól - II Zastępca, Marek Byrski,

Skład Zarządu:

Andrzej Roehrich - Przewodniczący
Eldegarda Foltyn - I Zastępca
Stanisław Zagól - II Zastępca
Teresa Lewczak - Sekretarz
Ewa Bolek - Skarbnik
Jacek Szkucik
Marek Byrski
Roman Milerski
Roman Tekieli
Zenon Zieliński

Skład Komisji Rewizyjnej:
Jan Berger - Przewodniczący
Tadeusz Bajorek
Czesław Białek - Sekretarz