• Historia
  • Herby

Zabrzeg

zabrzeg.jpg

Herb znany jest z pieczęci na dokumencie z 1922 roku, na której przedstawiony jest kościół i napis: ZARZĄD GMINNY ZABRZEG.

Herb ten w kolorach może mieć niebieskie tło, czarny kościół i złote krzyże.

Bronów

bronw.jpg Herb to promienisty trójkąt z okiem Opatrzności. Godło to przyjęto jednak dopiero w ciągu XIX wieku, gdyż najstarsza pieczęć jest jeszcze bezherbowa. Jest to pieczęć owalna, XVIII-wieczna i wyobraża napis BRA/VNE dwiema gałązkami lauru otoczony (25-23 mm). Wyciśnięta jest na dokumencie z 1835 r. Dopiero następna pieczęć, sprawiona w połowie XIX wieku, ma jako godło trójkąt promienisty i napis: + GMINA = BRONOW (29 mm), a wyciśnięta jest na dokumencie z 1888 r. Trzecia pieczęć ma ten sam trójkąt, tylko że jego promienie tworzą kolisty kręg dookoła. Napis: + GMINA = BRONÓW (38 mm).

Kolory i rysunek tego herbu mogą być takie: złoty trójkąt i promienie na tle niebieskim.

Ligota

ligota.jpg Herb jest z 4 pieczęci, z których każda nieco inne ma wyobrażenie. Najstarsza z nich sięga XVIII wieku i ma pod pięciopałkową koroną jedynie trzy litery .E.L.G. (=Ellgoth) bez żadnego więcej napisu (22 mm); znalazła się na dokumencie z 1835 r. Następna pieczęć pochodzi z 1887 r. i wyobraża koronę nad trzema kłosami, oraz nosi napis: GEMEINDE VORSTAND /ELLGOTH/ 1837 (30 mm). Wyciśnięta jest na dokumencie z 1888 r. Trzecia pieczęć pochodzi z początków XX lub z końca XIX wieku i nosi jako godło 2 skrzyżowane kłosy z sierpem, a w napisie: URZĄD GMINNY w LIGOCIE (31 mm), wystąpiła zaś na dokumentach z 1901 r. i 1907 r. Ostatnia wreszcie pieczęć jest bezherbowa, z napisem: URZĄD GMINNY w LIGOCIE (owal 22-42 mm); powstała po 1918 r.

Oddany w barwach herb może mieć: złotą koronę i kłosy a niebieskie tło.

Czechowice

czechowice.jpg Herb znany jest z 3 pieczęci o prawie jednakim wyobrażeniu. Najstarsza owalna pieczęć przedstawia sierp nad małym krzaczkiem stojący i napis wyjątkowo łaciński: SIGILLUM PAGI CZECHOWITZ (owal 30-25 mm), a wyciśnięta jest na dokumencie z 1874 r. Następna pieczęć, w końcu XIX wieku zrobiona, wyobraża już sierp nad snopkiem zboża i ma napis polski: PRZEŁOŻEŃSTWO GMINY CZECHOWICE (33 mm), a znalazła się na dokumentach z 1901, 1907 i 1931 r. Wynika z tego, że używana byłą zarówno w ostatnich latach austriackich, jak i w pierwszych polskich. Po r. 1931 sprawiono trzecią z rzędu pieczęć, z takim samym co poprzednio wyobrażeniem snopa i sierpa i z napisem: Przełożeństwo Gminy Czechowice (29 mm). Obok niej używała gmina drugiej, większej, z napisem: PRZEŁOŻEŃSTWOGMINY Czechowice (35 mm), z tym samym herbem w środku. 

Dziedzice

dziedzice.jpg
Dziedzice używały pieczęci z wyobrażeniem orki, tj. dwa konie, ciągnące pług, kierowany przez rolnika. Ma ona napis: PRZEŁOŻEŃSTWO GMINNE w DZIEDZICACH (30 mm), powstała zaraz po 1918 r.

Herb ten w kolorach może mieć białe konie, złoty pług, biało ubranego wieśniaka, czarną ziemię i niebieskie tło.

Czechowice-Dziedzice

stary-herb.jpgHerb już dla miasta Czechowice-Dziedzice, zatwierdzono w styczniu 1975 roku. Przedstawiał on błękitną tarczę z umieszczonym na niej sześciokątnym wzorem strukturalnym benzenu w kolorze pomarańczowym. W ramiona wzoru wkomponowano złote kłosy zboża. Wewnątrz, na białym polu, widniał fragment koła zębatego w kolorze szarym (1).
Herb ten, zadziwiający swoim kształtem i kolorystyką, o wymowie znanej tylko wtajemniczonym, a mający niewiele wspólnego z zasadami heraldyki, obrazował ówczesny rolniczno-przemysłowy charakter miasta, a zwłaszcza potężny przemysł chemiczny.
(1) Uchwała Nr VI/16/75 Rady Narodowej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28.01.1975 r. w sprawie ustalenia herbu miasta Czechowic-Dziedzic.

nowy-herb.jpgNa mocy uchwały z dnia 26 czerwca 2001 roku zmieniony herb miasta Czechowice-Dziedzice miał następującą postać: w tarczy błękitnej, półorzeł złoty oraz postać św. Andrzeja Boboli w szacie czarnej.