Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

  Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza
  na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
  które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r w "Piwnicy Muz" ,
  Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
  Początek zebrania – przy kworum – o godz. 18:00,
  przy braku kworum o godz. 18:15.

  Porządek Walnego Zebrania
  • Przywitanie przybyłych uczestników zebrania, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa,
  stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta oraz Komisji Mandatowej/Skrutacyjnej.
  • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2023 – Anna Wlazło i Andrzej Roehrich.
  • Przyjęcie sprawozdania w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
  • Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa, przedstawienie Sprawozdania Finansowego z 2023.
  • Przyjęcie sprawozdań w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Jan Berger.
  • Przyjęcie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie.
  • Propozycja dotycząca absolutorium dla Zarządu Towarzystwa za 2023 r. – Przewodniczący Komisji
  Rewizyjnej.
  • Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
  • Wybór nowego Sekretarza Towarzystwa (w związku z rezygnacją złożoną przez Teresę Lewczak).
  • Przedstawienie i zatwierdzenie poprawek do Statutu – Przewodniczący Walnego Zebrania
  • Uchwalenie rocznego planu i budżetu Towarzystwa na rok 2024.
  • Wolne wnioski.
  • Zakończenie Walnego Zebrania.

  Na Walne Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze

  zaprasza

  Przewodniczący Andrzej Roehrich

  7 Czechowicka Noc Kultury

  14 czerwca 2024 roku, o godzinie 17.00, na skwerze przed Miejską Biblioteką Publiczną przy ulicy Padewskiego, rozpocznie się 7 Czechowicka Noc Kultury.
  Program imprezy niebawem w sieci i na słupach ogłoszeniowych w mieście i gminie.
  Tematem przewodnim tegorocznej Czechowickiej Nocy Kultury  jest boks, czyli dzieje  pięściarzy czechowickiej sekcji bokserskiej RKS Stal Czechowice.
  Będą oczywiście i inne atrakcje, konkursy (z nagrodami), dobre jedzenie i mnóstwo zabawy.
  A na koniec zapraszamy na film niespodziankę.
   
  Zapraszamy.
   

  Wycieczka majowa

  W maju zapraszamy na wycieczkę do Raciborza i Rybnika.
   
  Termin: 25 maj 2024 r. Wyjazd o 8,00 spod MDK w Czechowicach-Dziedzicach. Powrót ok. 20,00.
  Ilość miejsc 45.
   
  Koszt : 120, 00 /os ( w tym po 60,00 zł zbiera przewodnik w autokarze).
   
  Program
  9,00 Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
          Arboretum Bramy Morawskiej usytuowane jest we wschodniej części Raciborza, po prawej stronie rzeki Odry. Kompleks leśny położony jest w południowo-zachodniej części Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich".  Arboretum znajduje się w korytarzu ekologicznym, tzw. Pradolinie Górnej Odry o znaczeniu międzynarodowym. Ogród botaniczny zajmuje powierzchnię 164 ha, którą można podzielić na dwa zasadnicze obszary. Pierwszy o powierzchni około 35 ha, na którym znajduje się zagospodarowany i ogrodzony ogród właściwy, gdzie umieszczono kolekcje roślin i ośrodki dydaktyczne. Drugi obszar to część przyrodniczo-krajobrazowa z fragmentami naturalnej przyrody, która zajmuje pozostałą część powierzchni.
   
  11,00 Muzeum Miejskie
  Muzeum w Raciborzu powstało ok. 1819 roku. Wtedy rozpoczęto gromadzenie różnych przedmiotów, które były wykorzystywane przez wykładowców jako pomoce naukowe do nauczania młodzieży. Do pewnego czasu gromadzili je w swoich pracowniach, segregując na kategorie tematyczne i przydzielając do danego działu (Historii Naturalnej, Numizmatyczny, Sztuki i Starożytności, Rysunków, Matematyczno - Fizyczny, Geograficzny, Muzyczny i Sztuki Pomnikowej). Potem powstał pomysł utworzenia Muzeum w Raciborzu, aby można było udostępnić zbiory szerszej publiczności. Władze miejskie poparły inicjatywę i przeznaczyły na ten cel budynek pokościelny (ul. Gimnazjalna 1), który od 1911 roku niszczał nieużytkowany. Oficjalne otwarcie muzeum odbyło się 4 grudnia 1927 roku. W budynku, oprócz eksponatów należących do muzeum, pokazano również bogate zbiory archeologiczne należące do Prowincjonalnego Urzędu ds. Opieki nad Zabytkami Kultury i Prehistorii (od 1934 był to Krajowy Urząd ds. Prehistorii Górnego Śląska w Raciborzu). Mieściła się tam również biblioteka. Zwiększająca się liczba eksponatów sprawiła, że w latach 30. XX wieku postanowiono przenieść bibliotekę w inne miejsce, zwiększając w ten sposób powierzchnię przeznaczoną na ekspozycję. W trakcie prac związanych z nową organizacją wystaw, przeprowadzanych w latach 1936–1938, w kościele odkryto polichromię  z I połowy XVII w., przedstawiające "Zesłanie Ducha Świętego"  oraz Adorację Świątobliwej Eufemii. W dniu 12 lutego 1938 nastąpiło otwarcie muzeum po nowej aranżacji wnętrza. Część eksponatów (Dział Historii Naturalnej) przeniesiono do budynku naprzeciw muzeum. Zabytki archeologiczne natomiast zostały przeniesione do budynku przy obecnej ul. Wojska Polskiego tworząc wystawę „Prahistoria regionu”.

  Zasoby muzeum zostały podzielone na dziedziny. Obecnie znajdują się w nim 4 działy merytoryczne tzw. działalności podstawowej: Archeologii,Etnografii, Historii, Sztuki i Rzemiosła Artystycznego oraz działy pomocnicze: Oświatowy i Administracyjny, a także pracownie: fotograficzna i techniczna. Muzeum posiada około 30 tys. sztuk i zespołów zabytków w działach merytorycznych.

  Wśród eksponatów na szczególną uwagę zasługują:

  • Mumia Dżed - Amonet - ius - anch wraz z kartonażem i 2 sarkofagami, darowana w 1861 roku przez barona Anzelma von Rothschilda, będąca gł elementem wystawy W domu Ozyrysa. Jest to jedyna wystawa na Śląsku przedstawiająca zabytki starożytnego Egiptu;
  • grób ze złamanym mieczem odkryty w trakcie prac remontowych w prezbiterium kościoła, być może jest to grób ostatniego z książąt raciborskich z rodu Przemyślidów czeskich, Walentyna;
  • piec z przełomu XV i XVI wieku, zrekonstruowany na podstawie znalezionych podczas prac remontowych kafli, prawdopodobnie najstarszy tego typu zabytek w Polsce;
  • zbiór XIX-wiecznych raciborskich strojów ludowych, w szczególności kolekcja bogato zdobionych czepców;
  • kolekcja 249 różnego rodzaju wyrobów cynowych z okresu od XVII do XIX wieku, wśród nich między innymi są talerze, misy, dzbany czy wilkomy;
  • dwie karty graduału raciborskiego.
   
  13,00 Zamek Piastowski w Raciborzu.
            Wzmiankowany w "Kronice' Galla Anonima we wpisie datowanym na rok 1108. Pierwsze partie ceglane powstały prawdopodobnie w połowie XIII w.
            Przypuszcza się, że pierwsza wzmianka o raciborskim grodzie powstała około 845 roku w nocie zwanej " Geografem Bawarskim". Wspomina ona o plemieniu Gołęszyców;
            Gołężyców (org. Golensizi) zamieszkującym dorzecze Górnej Odry, które posiadało tam pięć grodów. Na podstawie badań przypuszcza się, że jednym z tych grodów był
            właśnie Racibórz. Domniema się także, że mogło tu być Eburium, legendarna stolica Kwadów. 
            Kaplica zamkowa pw. św. Tomasza Kantauryjskiego 
            Kaplica powstała w latach 1288–1293 w wyniku wzniesienia nowego, murowanego zamku. Kaplica od połowy XIX wieku, nazywana jest perłą gotyku śląskiego Budowla
            nazywana jest również śląską Sainte-Chapelle.
              Świątynia wraz z domem zamkowym została dostawiona do pierwszej partii murów od wschodu Znajduje się we wschodnim skrzydle zamku, między budynkiem bramnym a
           głównymi budowlami zamkowymi. Kaplica stoi na fundamentach poprzedniej świątyni. Początkowo była wolno stojąca. Wzniesiona jest na rzucie prostokąta o wymiarach 8,5
           na 13 metrów, jest orientowana, murowana z cegły w wątku wendyjskim, otynkowana i posiada detale kamienne z ciosu.
  17,00 Zabytkowa Kopalnia "Ignacy" w Rybniku
            Kopalnia znajduje się w Rybniku w dzielnicy Niewiadom przy ul. Ignacego Mościckiego i została udostępniona do zwiedzania od 1999 roku. Gł. atrakcją skansenu są 2
            maszyny parowe: pierwsza z 1900 roku obsługująca szyb Głowacki, druga z 1920 roku, działa przy szybie Kościuszko. W budynku administracyjnym znajduje się wystawa
           poświęcona górnictwu Umożliwia oglądanie eksponatów związanych z historią i kulturą górnictwa. W 2004 kopalnia została uznana najlepszym produktem turystycznym roku
           w województwie śląskim.  Od 19 października 2006 zabytkowa kopalnia Ignacy znajduje się na trasie Szlaku Zabytków Techniki. Na terenie kopalni znajduje się 46-
           metrowa wieża ciśnień, obecnie wykorzystywana jako punkt widokowy.
   
   
  Czas wolny będzie w Raciborzu na miejskim rynku.
   
  Pozdrawiam.
  Jacek Cwetler