Wystawa

W Izbie Regionalnej dostępna jest do zwiedzania wystawa poświęcona 75 rocznicy powstania Armii Krajowej. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Leszka Zęby (członka Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic) oraz Antoniego Ziółkowskiego.

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie

W dniu 21 marca bieżącego roku, odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Przyjęto sprawozdania Zarządu, Przewodniczącego i Skarbnika Towarzysttwa Zarząd uzyskał absolutorium WZ. Przyjęto plan i budżet na rok 2017.

Zmiany w składzie Zarządu Towarzystwa: Powołano do składu p. Annę Wlazło. Z Zarządu ustąpił Kolega Czesław Białek. Pani Anna Wlazło została nowym Skarbnikiem Towarzystwa. Pani Ewa Kmiecik-Wronowicz ustąpiła z funkcji Skarbnika ze względów zawodowych. Pan Czesław Białek został członkiem Komisji rewizyjnej Towarzystwa.

Dziękuję wszystkim członkom Towarzystwa, Sympatykom i wszystkim, którzy przez cały ubiegły rok wspierali nas, współpracowali z nami i dobrze nam życzyli. Dziękuję za wszelką pomoc  p. Monice Maciejowskiej i Małgorzacie Janusz. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom  z Towarzystwa, gratuluję nowych funkcji nowo wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Jacek Cwetler
Przewodniczący
Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic