Konkurs historyczny pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Konkurs odbędzie się 30 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w piątek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (dawne Gimnazjum nr 1) w Czechowicach – Dziedzicach na ulicy Polnej 33.  Będzie to test wiedzy składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, obejmujący wiadomości z przesłanych do szkół informatorów związanych z 100. rocznicą utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej.

Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 25 listopada 2018 r.

Szczegóły TUTAJ

Nowa wystawa o kolei w czechowickim MDK

W holu kina Świt jest prezentowana nowa wystawa. Została przygotowana w ubiegłym roku w Ratingen przez tamtejsze Muzeum Górnośląskie (Oberschlesischen Landesmuseum ). Okazją były obchody dwóch rocznic 175 lecia: uruchomienia ruchu kolejowego w ramach działalności Towarzystwa Kolei Górnośląskiej w 1842 roku oraz Kolei Wrocławsko-(Świdnicko)-Świebodzickiej rok później. Wystawa wyjaśnia kontekst historyczny prężnego rozwoju dróg żelaznych na Śląsku, dawne towarzystwa kolejowe oraz wybrane, ważne węzły kolejowe. Wśród tych ostatnich stacja Dziedzice również znalazła swoje miejsce. Wystawa ma charakter edukacyjny, tak że serdecznie zapraszamy do odwiedzin i poszerzenia lub też uzupełnienia wiedzy. Wystawa jest dostępna w godzinach pracy kina Świt do 30 listopada. Od 1 grudnia ekspozycja będzie prezentowana w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie. Współorganizatorami wystawy jest Izba Regionalna , Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic i Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykład "Kobiety Polskie 1918"

Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na wykład Pana Jacka Cwetlera, który odbędzie się 17 grudnia 2018 roku, o godzinie 18,30, w czechowickim MDK - "Piwnica Muz", o intrygującym tytule "Kobiety Polskie 1918". Opowieść o  Polkach okresu przełomu w 1918 roku, kiedy powstawało odrodzone państwo polskie. Wspaniałe i szkoda, że w większości zapomniane. Prezent dla wszystkich współmieszkanek naszego miasta od autora wykładu z okazji  100 rocznicy nadania praw wyborczych kobietom.

Ania Wlazło

Wykład "Była Jugosławia wymarzoną wspólnotą narodów południowosłowiańskich."

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic serdecznie zaprasza na kolejny grudniowy wykład, który odbędzie się w Piwnicy Muz  w czechowickim MDK - dnia 10.12.2018, a poprowadzi go: Dr hab. Lilianna Miodońska-Rączka. Na wykład zapraszamy na godzinę 18:30. Wykład nosi tytuł - "Była Jugosławia wymarzoną wspólnotą narodów południowosłowiańskich." Dr. Lilianna opowie nam o: " ...Ostatnia dekada minionego stulecia przyniosła radykalne zmiany polityczno -społeczne w Europie. Nie ominęły one również Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, w której dotychczasowy system federacyjny okazał się niespełniającym oczekiwań pozostających w nim narodów. Co zatem sprawiło, że zrodzona w XIX w., budząca nadzieję idea zjednoczenia Słowian Południowych całkowicie zatraciła swą atrakcyjność, co ostatecznie doprowadziło do rozpadu państwa i wyodrębnienia sześciu niezależnych organizmów politycznych?"

Serdecznie zapraszamy
Jacek Cwetler i Anna Wlazło

Wykład J. Chmielniaka "Zaginione światło"

W grudniu br., kolejny wykład Janusza Chmielniaka z cyklu "Zaginione światło". Tym razem autor książki "Ewolucja światła" zabierze nas do Gabinetu Osobliwości, gdzie czekają najdziwaczniejsze artefakty związane ze światłem oraz opowieści o cudownych lampach... niekoniecznie Alladyna.

Zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

W imieniu własnym oraz Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic serdecznie zapraszam na kolejne zebranie które odbędzie się:
data: 20 Listopada 2018 (wtorek)
godzina: 17:00
miejsce: Izba Regionalna przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach.
Na zebraniu będziemy omawiali sprawy bieżące.

Anna Wlazło - skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

Wycieczka

Zapraszamy na pierwszą wycieczkę w roku kalendarzowym 2019. Wybrany przez nas kierunek to Opole, w którym będziemy zwiedzali m.in.:
- Muzeum Polskiej Piosenki,
- pospacerujemy po uroczym parku,
- zobaczymy staw zamkowy,
- rzucimy okiem na Wieżę Piastowską - najodważniejsi będą mogli ją zdobyć
- spacerując po Starym Mieście i podziwiając piękno Opola, będziemy chcieli udać się na zwiedzanie Ratusza opolskiego.
Na Rynku przewidziany jest również czas wolny.
Wyjazd spod MDK Cz-Dz o godz. 6:00, a powrót ok godz. 21:00.

Cmentarz żydowski przy ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach

Na początku 2018 roku do Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zgłosił się Pan Sławomir Pastuszka - członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach aby wspólnie podjąć działania zmierzające do ocalenia jednej z najmłodszych Żydowskich Nekropolii w Województwie Śląskim.

Czytaj dalej

Wystawa filatelistyczna

11 listopada po Koncercie Galowym w czechowickim MDK, zapraszamy na wernisaż Wystawy Filatelistycznej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na wystawie zostaną zaprezentowane znaczki, całostki, stemple okolicznościowe związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, Legionami i czynem legionowym. Na wystawie znajdą się także eksponaty ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego i z Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach. Wystawa potrwa do 14 grudnia br.

Złoty Jubileusz LMiR

We wrześniu w Warszawie odbyły się uroczystości poświęcone 100 leciu Ligi Morskiej i Rzecznej. W uroczystościach "wziął" udział sztandar Ligi Morskiej i Kolonialnej z Dziedzic, który pochodzi jeszcze sprzed II wojny światowej. Obecnie jest własnością Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się początkiem długiego i trudnego procesu odbudowy zrujnowanego przez zaborców i I Wojnę Światową wywalczonych w Wersalu ziem. W pierwszym rzędzie chodziło o infrastrukturę i gospodarkę, ale także o scalenia w jedną społeczność obywateli różnych państw oraz stworzenie nowej administracji cywilnej i wojskowej. Ważnym zadaniem było także zagospodarowanie rzek , które miały być kwiobiegiem polskiej gospodarki oraz skrawka Bałtyku, świerzo otwartego okna na świat. W realizację  tego właśnie zadania włączyli się natychmiast marynarze służący dotąd w wojennych i handlowych flotach okupantów. Już 1. 10. 1918 r. pod kierownictwem kontradmirała Kazimiera Porębskiego powołali Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, którego spadkobiercom jest dzisiaj – Liga Morska i Rzeczna. Mimo upływu 100 – lat od  powstania, przemian ustrojowych i społecznych, cele jakie sobie wyznaczyło są ciągle aktualne np.: „ opracowanie zasad organizacji żeglugi i portów; wyznaczenie kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej i morskiej ; przeprowadzenie szkolenia zawodowego wśród pracowników żeglugi; popularyzacja idei żeglugi i sportów wodnych wśród społeczeństwa”. Na ten fakt zwrócił uwagę 29. 09. 2018 podczas uroczystej Mszy św. w Katedrze Polowej WP w Warszawie gen. bryg. ks. bp Józef Guzdek. Zachęcił też obecnych członków LMiR do codziennej realizacji tych cełow, „gdyż jest to potrzebne i niezbędne dla istnienia i pomyślności Polski”. W „modlitwie wiernych”  Prezes Okręgu w Bielsku-Białej Edward Szpoczek w imieniu zgromadzonych wielbił Boga, dziękował za dar rzek i mórz oraz prosił o doradczą  pomoc w ich właściwym wykorzystywaniu. Z Katedry ponad 300 uczestników uroczystości przeszło w kolumnie marszowej ulicami stolicy na Zamek Królewski gdzie w głownej sali wysłuchali okolicznościowego przemówienia Prezesa Ligi Andrzeja Królikowskiego oraz listów gratulacyjnych  m.in. od  Premiera Mateusza Morawieckiego, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, I Wicewojewody Śląskiego Jana Chrząszcza, Posła na Sejm RP Małgorzaty Pępek, Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki, Burmistrza Czechowic – Dziedzic Mariana Błachuta, Wójta Jaworza Radosława Ostałkiewicza, Wójta Czernichowa Adama Kosa, Dyr. Muzeum Fauny i Flory Moskiej i Śródlądowej w Jaworzu Barbary Szermańskiej, Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Kazimiera Karolczaka itd.  W jubileuszowych uroczystościach wzięło udział 23 ligowców  reprezentujących członków SK  z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Drogomyśla, Jasienicy, Jaworza, Łodygowic i Krakowa.

 Edward Szpoczek

Czytaj dalej