Wykład Błażeja Torańskiego

W dniu 18.02.2019 zapraszamy na ciekawy wykład Błażeja Torańskiego, który odbędzie się w Piwnicy Muz (MDK) o godz. 18:30. Auto opowie nam o swojej książce - Knebel. Cenzura w PRL-u
Notka o autorze: Błażej Torański

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Działaczem NZS – Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Pracował m.in. w czasopismach: Dziennik Łódzki, Wprost, Prawo i Życie, Rzeczpospolita. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Przyrodni brat Teresy Torańskiej. W 2017 otrzymał Nagrodę im Janusza Kurtyki, przyznaną przez SDP za rok 2016 za publikacje na łamach pism "Odra" i "Do Rzeczy". W 2018 otrzymał nagrodę Zarządu Łódzkiego Oddziału SDP za książkę pt. "Knebel. Cenzura w PRL-u" - Książka zawiera wywiady z 21 rozmówcami: dziennikarzami, reżyserami, grafikami, kompozytorami, artystami, literatami, odsłaniającymi kulisy swoich kontaktów z cenzurą. Ujawniają mechanizmy, dzięki którym, władza potrafiła skutecznie zmusić twórców do trudnych ustępstw, a wielu nawet do współpracy.

Historia wielkiej miłości królewny Marianny.

Zapraszamy na kolejny wykład naszego kolegi - Janusza Chmielniaka, który odbędzie się 11 lutego 2019r, o godz. 16:30 - MDK Czechowice-Dziedzice, "Piwnica Muz".
Historia wielkiej miłości królewny Marianny. Opowieść o niezwykłym związku pomiędzy Marianną Orańską i Johannesem van Rossumem inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Po raz pierwszy zostaną publicznie zaprezentowane fragmenty powstającej właśnie książki "WYBACZ MARIANNO".
Kilka słów od autora wykładu:
"Pałac Marianny Orańskiej odwiedzałem wielokrotnie. Najpierw na etapach szybko postępującej destrukcji, potem w różnych fazach rekonstrukcyjnych. Miejsce to przyciągało niezrozumiałą wówczas siłą. Czułem tam coś niezwykłego, co nie przytrafia się zbyt często- nostalgię i smutek. Znałem historię pałacu od czasów budowy aż po wczesne lata powojenne. Jednak dopiero gdy poznałem fragmenty losu pierwotnej właścicielki pałacu, zrozumiałem z czym miałem do czynienia. W tych murach nadal skryta jest tajemnica. Tajemnica uczucia, które powstało wbrew całemu światu, bezwarunkowego i bezprzykładnego. Zbieg okoliczności sprawił że fragmentów tej niezwykłej historii mogłem wysłuchać. Postanowiłem wówczas uwiecznić tą opowieść. Podjąłem się próby rekonstrukcji zdarzeń, które sprawiły że Marianna Orańska i Johannes Rossum przedłożyli uczucie ponad wszystko. Marianna utraciła ogromny majątek, zyskując w zamian miłość. Johannes odnalazł miłość swojego życia, by resztę swych dni przebyć w poczuciu winy. Tak powstał fundament pod opowieść „Wybacz Marianno”. Nie jest to opowieść historyczna, choć jest oparta o historię. Nie jest to romans, choć oparty o romantyczne zdarzenia. To próba odtworzenia ludzkich emocji kiedy uczucie ogarnia każdą cząstkę ludzkiego losu. Minionych wydarzeń nie można przeżyć ponownie, można jednak przywrócić towarzyszące im emocje."  -  Janusz Chmielniak
Wstęp wyłącznie dla osób pełnoletnich! 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2019 r w Izbie Regionalnej, Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42. Początek zebrania – przy kworum – o godz. 16:30, przy braku kworum o godz. 16:45.
Porządek Walnego Zebrania
    1. Przywitanie przybyłych, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
    2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej.
    3. Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za kadencję marzec 2018 – styczeń 2019 – Przewodniczący J.Cwetler.
    4. Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa – A.Wlazło. Przyjęcie sprawozdania finansowego złożonego w Urzędzie Skarbowym.
    5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący J.Berger.
    6. Propozycja dotycząca absolutorium – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa.
    7. Przedstawienie i zatwierdzenie przez Walne Zebranie nowego Statutu – Przewodniczący J.Cwetler.
    8. Wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2019-2023.
    9. Ukonstytuowanie się nowych Władz Towarzystwa, wybór przewodniczącego, zastępców, skarbnika, sekretarza.
    10. Propozycje działań Towarzystwa Przyjaciół na lata 2019-2023.
    11. Uchwalenie rocznego planu i budżetu na rok 2019.
    12. Wolne wnioski.
    13. Zakończenie.

Wycieczka

16 lutego 2019 chętni mogą zobaczyć interesujące zakątki miasta Łodzi. Zapraszamy do Muzeum Książki Artystycznej -  to coś dla moli książkowych oraz do Muzeum Mody Polskiej, gdzie zobaczymy wystawę  "Jerzy Antkowiak - Moda Polska" to coś dla wszystkich interesujących się trendami w modzie i nie tylko; po tych wrażeniach pójdziemy na spacer po najdłuższej ulicy, czyli słynnej Piotrkowskiej, na której życie tętni prawie 24 godziny na dobę.

Zapraszamy na kolejna odsłonę z cyklu "Zaginione światło"

Styczniowy wykład Janusza Chmielniaka, o tajemniczo brzmiącym tytule - POKÓJ CZYSZCZENIA LAMP. Zapomniane aparaty oświetleniowe, stosowane przed dziesiątkami a nawet setkami lat w transporcie szynowym. Dziś zupełnie zapomniane czekają na swoje ponowne odkrycie. Zapraszamy do POKOJU CZYSZCZENIA LAMP! 21 styczeń 2019 roku, godz. 18,30 - "Piwnica MUZ", czechowickie MDK.

Spotkanie z majorem-pilotem Tadeuszem Ćwikiem

14 stycznia 2019 roku, w Piwnicy Muz, czechowickiego MDK odbędzie się spotkanie z majorem-pilotem Tadeuszem Ćwikiem, naocznym świadkiem amerykańskiego nalotu bombowego na rafinerię Vacuum Oil Co., w Czechowicach. Opowie o swej fascynacji lotnictwem, o swojej służbie  wojskowej oraz o historii bielskiego lotnictwa i szybownictwa. W załączniku plakat, który zawiera szczegóły spotkania.

Zapraszamy Ania Wlazło i Jacek Cwetler

Styczniowe wykłady

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań-wykładów w Piwnicy Muz:
w dniu 28.01.2019 Jacek Cwetler rozpocznie wykładem o cesarzu Napoleonie Bonaparte, z okazji 250 rocznicy urodzin, która wypadnie 15 sierpnia przyszłego roku. Napoleon zmienił oblicze Europy i świata na przełomie XVIII i XIX wieku, którego skutki i wpływy w odczuwamy do dziś. Cesarz, wódz, kodyfikator, miłośnik sztuki i kobiet. Rozpętał wiele wojen, w których zginęło lub zostało rannych miliony żołnierzy i cywilów, rabuś dzieł sztuki, cyniczny kobieciarz. Był wielką nadzieją dla Polaków na obczyźnie (Włochy, Francja), ale skończyło się tylko na Księstwie Warszawskim i wielskiej miłości z Marią Walewską. Zapraszam na opowieść o kontrowersyjnym, ale bardzo barwnym i i ciekawym człowieku, który w samotności dokonał żywota na Wyspie Świętej Heleny w 1821 roku (niebawem więc będzie 200 rocznica jego śmierci)
Więcej szczegółów na plakacie.

Spotkanie świąteczne

Zapraszamy na coroczne spotkanie świąteczne członków Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, które w tym roku postanowiliśmy zorganizować wspólnie z Chórem Moniuszko:
termin: 20.12.2018 (czwartek)
godzina: 17:00
miejsce: Strażnica OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach
Edelgarda Foltyn (p.o. Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic) i Czesław Białek (Przewodniczący Chóru Moniuszko)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt - gdyż spotkanie organizujemy z własnych składek, ze skarbnikiem TPCz-Dz - Anną Wlazło, Kustoszem Izby Regionalnej - Jackiem Cwetlerem lub Przewodniczącym Chóru Moniuszko - Czesławem Białkiem.

Zaproszenie

W imieniu własnym oraz Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zapraszam wszystkich zainteresowanych na grudniowe zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 14.12.2018 (piątek) o godzinie 17:00 w Izbie Regionalnej przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane jest na godzinę 16:30 w Izbie Regionalnej. Bardzo proszę o liczne przybycie, gdyż oprócz spraw bieżących, zostaną rozpoczęte tematy dotyczące przygotowania propozycji i materiałów na Walne Zebranie, które planowane jest w styczniu 2019 oraz 60-lecia TPCz-Dz, które planowane jest w III kwartale 2019.

Anna Wlazło - skarbnik