Zapraszamy na kolejna odsłonę z cyklu "Zaginione światło"

Styczniowy wykład Janusza Chmielniaka, o tajemniczo brzmiącym tytule - POKÓJ CZYSZCZENIA LAMP. Zapomniane aparaty oświetleniowe, stosowane przed dziesiątkami a nawet setkami lat w transporcie szynowym. Dziś zupełnie zapomniane czekają na swoje ponowne odkrycie. Zapraszamy do POKOJU CZYSZCZENIA LAMP! 21 styczeń 2019 roku, godz. 18,30 - "Piwnica MUZ", czechowickie MDK.

Spotkanie z majorem-pilotem Tadeuszem Ćwikiem

14 stycznia 2019 roku, w Piwnicy Muz, czechowickiego MDK odbędzie się spotkanie z majorem-pilotem Tadeuszem Ćwikiem, naocznym świadkiem amerykańskiego nalotu bombowego na rafinerię Vacuum Oil Co., w Czechowicach. Opowie o swej fascynacji lotnictwem, o swojej służbie  wojskowej oraz o historii bielskiego lotnictwa i szybownictwa. W załączniku plakat, który zawiera szczegóły spotkania.

Zapraszamy Ania Wlazło i Jacek Cwetler

Styczniowe wykłady

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl spotkań-wykładów w Piwnicy Muz:
w dniu 28.01.2019 Jacek Cwetler rozpocznie wykładem o cesarzu Napoleonie Bonaparte, z okazji 250 rocznicy urodzin, która wypadnie 15 sierpnia przyszłego roku. Napoleon zmienił oblicze Europy i świata na przełomie XVIII i XIX wieku, którego skutki i wpływy w odczuwamy do dziś. Cesarz, wódz, kodyfikator, miłośnik sztuki i kobiet. Rozpętał wiele wojen, w których zginęło lub zostało rannych miliony żołnierzy i cywilów, rabuś dzieł sztuki, cyniczny kobieciarz. Był wielką nadzieją dla Polaków na obczyźnie (Włochy, Francja), ale skończyło się tylko na Księstwie Warszawskim i wielskiej miłości z Marią Walewską. Zapraszam na opowieść o kontrowersyjnym, ale bardzo barwnym i i ciekawym człowieku, który w samotności dokonał żywota na Wyspie Świętej Heleny w 1821 roku (niebawem więc będzie 200 rocznica jego śmierci)
Więcej szczegółów na plakacie.

Spotkanie świąteczne

Zapraszamy na coroczne spotkanie świąteczne członków Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, które w tym roku postanowiliśmy zorganizować wspólnie z Chórem Moniuszko:
termin: 20.12.2018 (czwartek)
godzina: 17:00
miejsce: Strażnica OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach
Edelgarda Foltyn (p.o. Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic) i Czesław Białek (Przewodniczący Chóru Moniuszko)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt - gdyż spotkanie organizujemy z własnych składek, ze skarbnikiem TPCz-Dz - Anną Wlazło, Kustoszem Izby Regionalnej - Jackiem Cwetlerem lub Przewodniczącym Chóru Moniuszko - Czesławem Białkiem.

Zaproszenie

W imieniu własnym oraz Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zapraszam wszystkich zainteresowanych na grudniowe zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 14.12.2018 (piątek) o godzinie 17:00 w Izbie Regionalnej przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane jest na godzinę 16:30 w Izbie Regionalnej. Bardzo proszę o liczne przybycie, gdyż oprócz spraw bieżących, zostaną rozpoczęte tematy dotyczące przygotowania propozycji i materiałów na Walne Zebranie, które planowane jest w styczniu 2019 oraz 60-lecia TPCz-Dz, które planowane jest w III kwartale 2019.

Anna Wlazło - skarbnik

Informacja

W dniu 20.11.2018 na zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Pan Jacek Cwetler złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz członka Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Oświadczenie zostało wszystkim zebranym odczytane i przyjęte do wiadomości. Decyzja Pana Jacka Cwetlera wynika z faktu objęcia mandatu radnego. W dalszym ciągu pozostaje członkiem Towarzystwa i  razem z nami dalej będzie działał w Towarzystwie.

Funkcję przewodniczącego, do czasu wyborów nowego Przewodniczącego na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, które odbędzie się na wiosnę przyszłego roku, pełnić będzie Pani dr Edelgarda Foltyn, dotychczasowy zastępca.

Skarbnik Towarzystwa – Anna Wlazło

Konkurs historyczny i plastyczny

Współorganizatorami wystaw i konkursów są:

Okręg Bielsko-Bialski Ligi Morskiej i Rzecznej,
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Miejska Izba Regionalna,
Towarzystwo Przyjaciół Czechowic - Dziedzic
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wszystkie wystawy będzie można oglądać  30 listopada w godzinach od 10.00 – 15.00 oraz w sobotę 1 grudnia w godzinach od 9.00 – 12.00.
Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 23 listopada 2018 r.

Wystawa modelarska

Wystawa modelarska obejmuje prezentację dorobku Polskich Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem okrętów wojennych. Swoje prace wystawią modelarze z naszej gminy, Panowie Adam i Szymon Cieślik, Rafał Tarmaz,  Marcin Bierski, Robert Pietrzyk oraz Pan Leszek Góra wraz z modelarzami z Klubu Modeli Kartonowych „Modelik” z Bielska-Białej. Przypominamy, że rok obecny to także setna rocznica powstania lotnictwa polskiego oraz wojsk pancernych i sztabu generalnego. Nie zabraknie więc także prezentacji  sprzętu innych rodzajów i związków sił zbrojnych. Jednak szczególnie chcemy zachęcić  młodych adeptów modelarstwo do zainteresowania tym właśnie sposobem kształtowania charakteru, spędzania wolnego czasu, zdobywania umiejętności manualnych, kształtowania wizualizacji przestrzennej i zdobywania wiedzy historycznej.  Dawne tradycje modelarskie naszego regionu przypomni Pan Adam Cieślik, nasz nestor modelarstwa lotniczego, projektant i konstruktor wielu znakomitych konstrukcji, wychowawca wielu pokoleń modelarzy. Wszystkich chętnych zaprezentować swoje modele, prace plastyczne lub wziąć udział w konkursie SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 25 listopada 2018 r. Wszystkie wystawy będzie można oglądać  30 listopada w godzinach od 10.00 – 15.00 oraz w sobotę 1 grudnia w godzinach od 9.00 – 12.00.

Czytaj dalej

Konkurs plastyczny pod patronatem Burmistrza naszej gminy.

Pragnąc przypomnieć rozwój i wkład polskiej floty w budowę wolej ojczyzny proponujemy uczniom czechowickich szkół udział w konkursie plastycznym pod hasłem  100 lat Polskiej Marynarki Wojennej.  W zamyśle chcielibyśmy pokazać poprzez artystyczny wyraz służbę na okrętach, piękno tych jednostek morskich i rzecznych, uroki służby na ich pokładach, wkład w tworzenie i rozwój naszego kraju, przemiany które nastąpiły w okresie wieku jej istnienia. Format i technika dowolna. Prace artystów z czechowickich szkół będą pokazane na wernisażu prac plastycznych w naszej szkole 30 listopada w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w sobotę 1 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.00 – 12.00.

Wszystkich chętnych SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 20 listopada 2018 r. Prace proszę dostarczyć do naszej szkoły – SP 10 ul. Polna 33 w Czechowicach – Dziedzicach (dawne Gimnazjum nr 1) do 23 listopada 2018 r. do godziny 14.30. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród 30 listopada ok. godz. 14.00. Ze względu na przepisy RODO prosimy opiekunów uczniów którzy biorą udział w konkursie  o dostarczenie druków zgody na umieszczenie ich wizerunku na stronie internetowej szkoły. Druk do pobrania TUTAJ.