II Czechowicka Noc Muzeów

Już 19 maja o godz. 17.00 Izba Regionalna i Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach wraz ze współorganizatorami, zapraszają na nietypową odsłonę Nocy Muzeów. Mnóstwo atrakcji kulturalno-historycznych w wielu lokacjach na terenie miasta.

Czytaj dalej

Wystawa

W Izbie Regionalnej dostępna jest do zwiedzania wystawa poświęcona 75 rocznicy powstania Armii Krajowej. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Leszka Zęby (członka Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic) oraz Antoniego Ziółkowskiego.

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie

W dniu 21 marca bieżącego roku, odbyło się Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Przyjęto sprawozdania Zarządu, Przewodniczącego i Skarbnika Towarzysttwa Zarząd uzyskał absolutorium WZ. Przyjęto plan i budżet na rok 2017.

Zmiany w składzie Zarządu Towarzystwa: Powołano do składu p. Annę Wlazło. Z Zarządu ustąpił Kolega Czesław Białek. Pani Anna Wlazło została nowym Skarbnikiem Towarzystwa. Pani Ewa Kmiecik-Wronowicz ustąpiła z funkcji Skarbnika ze względów zawodowych. Pan Czesław Białek został członkiem Komisji rewizyjnej Towarzystwa.

Dziękuję wszystkim członkom Towarzystwa, Sympatykom i wszystkim, którzy przez cały ubiegły rok wspierali nas, współpracowali z nami i dobrze nam życzyli. Dziękuję za wszelką pomoc  p. Monice Maciejowskiej i Małgorzacie Janusz. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom  z Towarzystwa, gratuluję nowych funkcji nowo wybranym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Jacek Cwetler
Przewodniczący
Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

Wyjazdy

Zaproszenie

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza Członków Towarzystwa, Sympatyków Towarzystwa i wszystkie Osoby, które pasjonują się dziejami Czechowic-Dziedzic i Śląska Cieszyńskiego, na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w Izbie Regionalnej, Miejski Dom Kultury ul. Niepodległości 42 w dniu 21 marca 2017r. Początek zebrania – przy kworum – o godz. 16:00, przy braku kworum o godz. 16:15.

Czytaj dalej

Wystawa w MDK

MDK w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na wystawę malarstwa Gianni Rossi Liryka abstrakcji geometrycznej oraz spotkanie z Artystą, w dniu 18 marca 2017 roku.
Obrazy Gianniego Rossi wpisują się w nurt współczesnego abstrakcjonizmu, w którym dominują linie segmentowe i żywe barwy połyskujące dzięki zastosowaniu akrylu, kolażu oraz mieszanki pyłu marmurowego i papieru.
Gianni Rossi przemierza ścieżki abstrakcji lirycznej, na których elegancja zakrzywionych linii i obrazowe frazowanie podkreślają tła pełne humoru i prawdy podczas gdy znaki, znaczki i symbole wplatają figlarne efekty i fragmenty ściślej geometryczne w sposób abstrakcyjny.
Wstęp wolny.