V Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych

W sobotę 10 października 2009 roku Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic było gospodarzem V Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych. Goście przybywający na zjazd witani byli w progach nowo wyremontowanego Miejskiego Domu Kultury przez umundurowanych reprezentantów Ochotniczej Straży Pożarnej panów: Franciszka Waloszczyka i Leszka Ziębę.

Czytaj dalej

Napisali o nas

W 13 numerze Gazety Czechowickiej z dnia 19 czerwca 2009 roku znalazł się artykuł o zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic cyklu wycieczek po naszym mieście.

Czytaj dalej

Spotkanie z młodzieżą

13 maja 2009 roku odbyło się spotkanie Barbary Pająk nauczycielki historii, członkini władz Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, autorki książek i artykułów o Czechowicach-Dziedzicach z młodzieżą.

Czytaj dalej

Na ratunek!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, firm, którym nieobca jest troska o nasze wspólne dziedzictwo kulturalne. W zbiorach Izby Regionalnej najcenniejszym eksponatem jest rafa do lnu. Urządzenie do obróbki lnu z drugiej połowy XVIII wieku. Na naszych terenach rafa przestała być wykorzystywana w końcu XVIII wieku, kiedy przestano uprawiać len, co wynikało z konieczności przeznaczenia większych areałów na uprawę zbóż. Zboża przynosiły większy dochód ze względu na duże zapotrzebowanie na zboże na przemysłowym Górnym Śląsku i ludnym Bielsku.

Czytaj dalej

21 stycznia 2009 r.

21 stycznia w rocznicę tragicznych wydarzeń ze stycznia 1945 roku (piszemy o nich w artykule „Rocznica tragedii na Trzemszy.” ) przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym tragedię więźniów podobozu obozu oświęcimskiego w Czechowicach.

Czytaj dalej

Rocznica tragedii na Trzemszy.

W styczniu mija kolejna rocznica tragiczncyh wydarzeń jakie rozegraly się w 1945 roku  w podobozie oświęcimskim w Czechowicach na Trzemszy (obok stacji Czechowice-Dziedzice Przystanek).

Czytaj dalej

Spotkanie autorskie

9 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w Izbie Regionalnej odbyło się spotkanie, promujące najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, książkę autorstwa Barbary Pająk  i  Erwina Woźniaka pt.: „50-lecie zorganizowanego ruchu regionalnego w Czechowicach-Dziedzicach”. Na spotkaniu licznie zgromadzili się działacze Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, którzy od 50 już lat tworzą aktywne grono regionalistów w naszym mieście.

Czytaj dalej

Otwarcie wystawy z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości

10 listopada 2008 roku w Izbie Regionalnej odbyła się uroczystość otwarcia wystawy z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Grupa regionalistów wraz z Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury p. Bolesławem Folkiem wysłuchała wykładu p. Erwina Woźniaka na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawiając polityczne i militarne aspekty polskiego czynu niepodległościowego podczas I wojny światowej, autor przypomniał również ważne fakty z historii naszego regionu.

Czytaj dalej

Wycieczka nauczycieli

15 października 2008 roku grupa 40 nauczycieli wzięła udział w wycieczce, której celem było zaprezentowanie zabytków Czechowic - Dziedzic. Organizatorami byli: Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic i Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. 

Czytaj dalej