Spotkanie świąteczne

Zapraszamy na coroczne spotkanie świąteczne członków Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, które w tym roku postanowiliśmy zorganizować wspólnie z Chórem Moniuszko:
termin: 20.12.2018 (czwartek)
godzina: 17:00
miejsce: Strażnica OSP przy ul. Barlickiego w Czechowicach-Dziedzicach
Edelgarda Foltyn (p.o. Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic) i Czesław Białek (Przewodniczący Chóru Moniuszko)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt - gdyż spotkanie organizujemy z własnych składek, ze skarbnikiem TPCz-Dz - Anną Wlazło, Kustoszem Izby Regionalnej - Jackiem Cwetlerem lub Przewodniczącym Chóru Moniuszko - Czesławem Białkiem.

Zaproszenie

W imieniu własnym oraz Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zapraszam wszystkich zainteresowanych na grudniowe zebranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 14.12.2018 (piątek) o godzinie 17:00 w Izbie Regionalnej przy MDK w Czechowicach-Dziedzicach. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane jest na godzinę 16:30 w Izbie Regionalnej. Bardzo proszę o liczne przybycie, gdyż oprócz spraw bieżących, zostaną rozpoczęte tematy dotyczące przygotowania propozycji i materiałów na Walne Zebranie, które planowane jest w styczniu 2019 oraz 60-lecia TPCz-Dz, które planowane jest w III kwartale 2019.

Anna Wlazło - skarbnik

Informacja

W dniu 20.11.2018 na zebraniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Pan Jacek Cwetler złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz członka Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Oświadczenie zostało wszystkim zebranym odczytane i przyjęte do wiadomości. Decyzja Pana Jacka Cwetlera wynika z faktu objęcia mandatu radnego. W dalszym ciągu pozostaje członkiem Towarzystwa i  razem z nami dalej będzie działał w Towarzystwie.

Funkcję przewodniczącego, do czasu wyborów nowego Przewodniczącego na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, które odbędzie się na wiosnę przyszłego roku, pełnić będzie Pani dr Edelgarda Foltyn, dotychczasowy zastępca.

Skarbnik Towarzystwa – Anna Wlazło

Konkurs historyczny i plastyczny

Współorganizatorami wystaw i konkursów są:

Okręg Bielsko-Bialski Ligi Morskiej i Rzecznej,
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Miejska Izba Regionalna,
Towarzystwo Przyjaciół Czechowic - Dziedzic
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wszystkie wystawy będzie można oglądać  30 listopada w godzinach od 10.00 – 15.00 oraz w sobotę 1 grudnia w godzinach od 9.00 – 12.00.
Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 23 listopada 2018 r.

Wystawa modelarska

Wystawa modelarska obejmuje prezentację dorobku Polskich Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem okrętów wojennych. Swoje prace wystawią modelarze z naszej gminy, Panowie Adam i Szymon Cieślik, Rafał Tarmaz,  Marcin Bierski, Robert Pietrzyk oraz Pan Leszek Góra wraz z modelarzami z Klubu Modeli Kartonowych „Modelik” z Bielska-Białej. Przypominamy, że rok obecny to także setna rocznica powstania lotnictwa polskiego oraz wojsk pancernych i sztabu generalnego. Nie zabraknie więc także prezentacji  sprzętu innych rodzajów i związków sił zbrojnych. Jednak szczególnie chcemy zachęcić  młodych adeptów modelarstwo do zainteresowania tym właśnie sposobem kształtowania charakteru, spędzania wolnego czasu, zdobywania umiejętności manualnych, kształtowania wizualizacji przestrzennej i zdobywania wiedzy historycznej.  Dawne tradycje modelarskie naszego regionu przypomni Pan Adam Cieślik, nasz nestor modelarstwa lotniczego, projektant i konstruktor wielu znakomitych konstrukcji, wychowawca wielu pokoleń modelarzy. Wszystkich chętnych zaprezentować swoje modele, prace plastyczne lub wziąć udział w konkursie SERDECZNIE ZAPRASZAMY. Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 25 listopada 2018 r. Wszystkie wystawy będzie można oglądać  30 listopada w godzinach od 10.00 – 15.00 oraz w sobotę 1 grudnia w godzinach od 9.00 – 12.00.

Czytaj dalej

Konkurs plastyczny pod patronatem Burmistrza naszej gminy.

Pragnąc przypomnieć rozwój i wkład polskiej floty w budowę wolej ojczyzny proponujemy uczniom czechowickich szkół udział w konkursie plastycznym pod hasłem  100 lat Polskiej Marynarki Wojennej.  W zamyśle chcielibyśmy pokazać poprzez artystyczny wyraz służbę na okrętach, piękno tych jednostek morskich i rzecznych, uroki służby na ich pokładach, wkład w tworzenie i rozwój naszego kraju, przemiany które nastąpiły w okresie wieku jej istnienia. Format i technika dowolna. Prace artystów z czechowickich szkół będą pokazane na wernisażu prac plastycznych w naszej szkole 30 listopada w godzinach od 10.00 do 15.00 oraz w sobotę 1 grudnia 2018 r. w godzinach od 9.00 – 12.00.

Wszystkich chętnych SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 20 listopada 2018 r. Prace proszę dostarczyć do naszej szkoły – SP 10 ul. Polna 33 w Czechowicach – Dziedzicach (dawne Gimnazjum nr 1) do 23 listopada 2018 r. do godziny 14.30. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród 30 listopada ok. godz. 14.00. Ze względu na przepisy RODO prosimy opiekunów uczniów którzy biorą udział w konkursie  o dostarczenie druków zgody na umieszczenie ich wizerunku na stronie internetowej szkoły. Druk do pobrania TUTAJ.

Konkurs historyczny pod patronatem Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Konkurs odbędzie się 30 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w piątek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 (dawne Gimnazjum nr 1) w Czechowicach – Dziedzicach na ulicy Polnej 33.  Będzie to test wiedzy składający się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, obejmujący wiadomości z przesłanych do szkół informatorów związanych z 100. rocznicą utworzenia Polskiej Marynarki Wojennej.

Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 25 listopada 2018 r.

Szczegóły TUTAJ

Nowa wystawa o kolei w czechowickim MDK

W holu kina Świt jest prezentowana nowa wystawa. Została przygotowana w ubiegłym roku w Ratingen przez tamtejsze Muzeum Górnośląskie (Oberschlesischen Landesmuseum ). Okazją były obchody dwóch rocznic 175 lecia: uruchomienia ruchu kolejowego w ramach działalności Towarzystwa Kolei Górnośląskiej w 1842 roku oraz Kolei Wrocławsko-(Świdnicko)-Świebodzickiej rok później. Wystawa wyjaśnia kontekst historyczny prężnego rozwoju dróg żelaznych na Śląsku, dawne towarzystwa kolejowe oraz wybrane, ważne węzły kolejowe. Wśród tych ostatnich stacja Dziedzice również znalazła swoje miejsce. Wystawa ma charakter edukacyjny, tak że serdecznie zapraszamy do odwiedzin i poszerzenia lub też uzupełnienia wiedzy. Wystawa jest dostępna w godzinach pracy kina Świt do 30 listopada. Od 1 grudnia ekspozycja będzie prezentowana w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ligocie. Współorganizatorami wystawy jest Izba Regionalna , Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic i Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykład "Kobiety Polskie 1918"

Mam zaszczyt zaprosić wszystkich na wykład Pana Jacka Cwetlera, który odbędzie się 17 grudnia 2018 roku, o godzinie 18,30, w czechowickim MDK - "Piwnica Muz", o intrygującym tytule "Kobiety Polskie 1918". Opowieść o  Polkach okresu przełomu w 1918 roku, kiedy powstawało odrodzone państwo polskie. Wspaniałe i szkoda, że w większości zapomniane. Prezent dla wszystkich współmieszkanek naszego miasta od autora wykładu z okazji  100 rocznicy nadania praw wyborczych kobietom.

Ania Wlazło