Otwarcie wystawy z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości

10 listopada 2008 roku w Izbie Regionalnej odbyła się uroczystość otwarcia wystawy z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Grupa regionalistów wraz z Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury p. Bolesławem Folkiem wysłuchała wykładu p. Erwina Woźniaka na temat odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawiając polityczne i militarne aspekty polskiego czynu niepodległościowego podczas I wojny światowej, autor przypomniał również ważne fakty z historii naszego regionu.
Na szczególną uwagę zasługują informacje o okolicznościach ważnego dla losów całej Polski aktu 5 listopada z 1916 roku, który rodził się w sąsiedniej Pszczynie podczas spotkania w dniu 18 października 1916 r dwóch cesarzy Wilhelma II i Franciszka Józefa I . Opisując losy sprawy polskiej, przybliżył także słuchaczom postać Józefa Piłsudskiego, po czym szczegółowo opisał drogę naszej małej ojczyzny Śląska Cieszyńskiego do Niepodległej. 19.10.1918 roku powstała Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego, której członkiem był m. in. urodzony w Zabrzegu ksiądz Józef Londzin, a także wójt Czechowic Józef Mola. 27.10.1918 roku w Cieszynie miała miejsce potężna manifestacja niepodległościowa, w której brało udział 40 tys. Polaków, wśród nich mieszkańcy Czechowic i Dziedzic. Do Cieszyna wyruszył wówczas specjalny pociąg z Dziedzic. Proklamowano tam rezolucję o przyłączeniu Śląska Cieszyńskiego do Polski. 31.10/1.11 1918r. Polacy objęli dowództwo nad stacjonującym w Cieszynie garnizonem. 3.11. 1918 przed dziedzickim dworcem przemawiał ks. J. Londzin. 5.11.1918 r. ślubowanie na wierność  Radzie Narodowej Śląska Cieszyńskiego złożyli wójtowie Józef Mola z Czechowic i Paweł Kieloch z Dziedzic. Przypieczętowało to wolę mieszkańców połączenia z niepodległą Polską.

Po wysłuchaniu wykładu otwarto wystawę, której autorem jest p. Erwin Woźniak, a oprawę plastyczną stworzył p. Jan Grygierczyk. Zgromadzono interesujące eksponaty. Na szczególną uwage zasługują niepodległościowe regionalia tj. oryginalny rękopis dzieła pt.: "Zbiór Monumentów Legjonowych z wojny światowej własnością Legionisty Franciszka Krzusa z Dziedzic z 2 brygady 3 Pułku 2 Kompanii 1914-1918." Obszerne dzieło zawiera autentyczne materiały legionowe, które stały się kanwą do wydania w 1997 roku książki pt.:  "Pamiętnik Legionisty. Czyn legionowy mieszkańców Czechowic-Dziedzic i sąsiednich miejscowości Śląka Cieszyńskeigo." Na wystawie wiele eksponatów jest ilustracją czynu legionowego mieszkańców - 40 ochotników, którzy 25.10.1914 roku wyruszyli do Legionów. Specjalne miejsce poświęcono też  zasłużonej dla wychowania patriotycznego organizacji Sokół oraz Powstaniom Śląskim, które nie objęły naszego miasta , ale wielu powstańców i uchodźców znalazło schronienie w szpitalu wojskowym, który usytuowany był na terenach przylegających do placu targowego i linii kolejowej w Dziedzicach.

Wystawa jest otwarta dla zwiedzających. Serdecznie zapraszamy.

 

Zofia Barzyk