Spotkanie autorskie

9 grudnia 2008 roku o godz. 1600 w Izbie Regionalnej odbyło się spotkanie, promujące najnowsze wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, książkę autorstwa Barbary Pająk  i  Erwina Woźniaka pt.: „50-lecie zorganizowanego ruchu regionalnego w Czechowicach-Dziedzicach”. Na spotkaniu licznie zgromadzili się działacze Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, którzy od 50 już lat tworzą aktywne grono regionalistów w naszym mieście.

Byli wśród nich twórcy Towarzystwa i Izby oraz potomkowie tych, którym nie było dane doczekać tego pięknego jubileuszu.  Przybył także burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut oraz  przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stanisław Kopeć.
Licznie zgromadzonych gości przywitał przewodniczący Towarzystwa Erwin Woźniak, który zaproponował zgodnie z obyczajem wielu towarzystw regionalnych Śląska Cieszyńskiego, pieśni „Ojcowski dom”

OJCOWSKI DOM

Ojcowski dom to istny raj,
Dar Ojca Niebieskiego,
Chociażbyś przeszedł cały świat
Nie znajdziesz piękniejszego

Tuś się dziecino pierwszy raz
Do matki uśmiechnęła,
Tuś się uczyła Boga znać,
Tuś modlić się zaczęta.

Tutaj na każdym kroku Cię
 Oczy ojcowskie strzegły
Tutaj w zabawach ciągłych Ci

Dni Twoje młode biegły.
A gdy ci przyjdzie wynijść stąd
I odejść w świat daleki
Ojcowski Dom dziecino miej
 W pamiąci swej na wieki.

Melodia ludowa, słowa Jan Kubisz

Po odśpiewaniu pieśni przewodniczący Erwin Woźniak podkreślił szczególną rolę ruchów regionalnych na Śląsku Cieszyńskim w przeszłości i obecnie, gdy nadal propagują ideę małej ojczyzny i służą utrzymaniu tożsamości narodowej w Unii Europejskiej. Tym bardziej, więc warte uznania są dokonania ruchu regionalnego w naszym mieście, które zostały opisane w najnowszym wydawnictwie „50-lecie zorganizowanego ruchu regionalnego w Czechowicach-Dziedzicach”. Autorzy Barbara Pająk  i Erwin Woźniak zaprezentowali historię Towarzystwa i Izby Regionalnej podkreślając zasługi wielu wybitnych działaczy wśród nich nieżyjących już niestety twórców Izby Regionalnej: p. Władysława Pająka, Stanisława Niemczyka i Antoniego Mosia. Podziękowania skierowano do zgromadzonych członków i działaczy Towarzystwa, których praca pozwoliła na opublikowanie 41 książek, kilkuset artykułów poświęconych miastu i sołectwom, upamiętnieniu ważnych postaci i wydarzeń tablicami pamiątkowymi. Ten przebogaty dorobek został opisany w prezentowanym na spotkaniu opracowaniu.
Po przedstawieniu publikacji zaproszeni goście w tym p.Wiesław Koutny, Jan Berger, podzieli się swoimi wspomnieniami i wyrazili nadzieję, że uda się stworzyć dla Izby Regionalnej nową, bardziej przestronną siedzibę.
Głos zabrał burmistrz Marian Błachut, który podziękował wszystkim działaczom-regionalistom za wieloletni trud na rzecz ratowania dziedzictwa kulturowego naszego miasta i zadeklarował pomoc i współpracę władz miasta z zarządem Towarzystwa. Również przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Stanisław Kopeć wyraził swoją wdzięczność dla twórców licznych publikacji, które dla młodego pokolenia są cennym źródłem wiedzy o mieście.
Na zakończenie dyskusji B. Pająk i E. Woźniak zaprezentowali najbliższe plany Towarzystwa w tym m.in. przygotowania do V Zjazdu Towarzystw Regionalnych powiatu bielskiego, który odbędzie się w naszym mieście jesienią 2009 roku. Tym spojrzeniem w przyszłość zakończył się ten kolejny już w naszej izbie wieczór autorki, którego bohaterami byli tym razem pasjonaci historii naszego miasta.
Zofia Barzyk
 
Spotkanie autorskie
Autorzy: Henryka Plucińska, Barbara Pająk, Erwin Woźniak
 

 

Spotkanie autorskie
Na pierwszym planie Andrzej Jarczok skarbnik Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
 
Spotkanie autorskie
Na pierwszym planie: Leszek Zięba, Ludmiła Moś, Małgorzata Krawat
 
Spotkanie autorskie
Autorzy: Henryka Plucińska, Barbara Pająk, Krzysztof Berkel
 
Spotkanie autorskie
Przemawia burmistrz Marian Błachut, obok Erwin Woźniak
 
Spotkanie autorskie
Na pierwszym planie: Stanisław Kopeć, Teresa Urbańska, Alfreda Bartoszek, Ludmiła Moś, Leszek Zięba
 
Spotkanie autorskie
Przemawia Jan Berger, na pierwszym planie Teresa Urbańska, Zofia Barzyk
 

 

Spotkanie autorskie
Autografy zbiera Wiesław Koutny
 
Spotkanie autorskie
 
Spotkanie autorskie

{mxc}