Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

10 marca odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Zgromadzenie członkowie naszego Towarzystwa wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Erwina Woźniaka, który podsumował pracę w minionym roku.
 
11 marca 2008 roku wybrano władze Towarzystwa. W skład Zarządu (powiększonego do 11 osób) weszli:
Przewodniczący - Erwin Woźniak,
zastępcy - Wiesław Koutny, Alojzy Biernat,
sekretarz – Leszek Zięba,
skarbnik - Andrzej Jarczok,
członkowie: Barbara Pająk, Jan Berger, Jerzy Giza, Stanisław Zagól, Tadeusz Lutak, Dariusz Srogosz.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Mieczysław Handzlik, członkowie Ewa Kmiecik-Wronowicz, Józef Wrzoł.

Członkowie Towarzystwa byli bardzo aktywni. W roku sprawozdawczym 2008/2009 podjęto wiele różnorodnych działań. 

1. Uaktualniono dane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Zintensyfikowano prace nad książką „Przewodnik po Czechowicach-Dziedzicach”.
3. Wystawiono nasze eksponaty z Izby Regionalnej w Muzeum Śląskim w Katowicach na wystawie „Gospodarstwo”.
4. Udzielono pomocy przy organizacji wycieczek na Jurę Krakowsko-Częstochowską (lipiec) i szlakami zabytków Czechowic-Dziedzic (październik).
5. Wystąpiono o nagrodę dla zespołu regionalistów z Ligoty; zespół ten został nominowany do Nagrody Starosty Bielskiego im. J. Londzina.
6. Wykonano nowe pieczątki.
7. Już w lipcu 2008 roku wystąpiono do Urzędu Miasta o środki na naszą działalność. Kompletny wniosek został złożony 17 stycznia 2009 roku.
8. Zorganizowano spotkanie z Towarzystwem Miłośników Zarzecza (08.08.2008r.)
9. Wydano książkę „50-lecie zorganizowanego ruchu regionalnego w Czechowicach-Dziedzicach.
10. Wydano nową serię widokówek.
11. Zorganizowano wystawę z okazji 90-lecia rocznicy odzyskania niepodległości i wydano z tej okazji folder-zaproszenie.
12. Zorganizowano spotkanie autorskie promujące książkę „50-lecie…” (.09.12.2008).
13. Założyliśmy stronę internetową Towarzystwa: www.towarzystwo.czechowice-dziedzice.pl
14. Oprawiono kilka roczników czasopism regionalnych.
15. Wzięto udział w IV Powiatowym Zjeździe Towarzystw  Regionalnych w Porąbce. Kapituła tego zjazdu powierzyła naszemu Towarzystwu organizację V Zjazdu.
16. Na DVD przegraliśmy stare filmy o Czechowicach-Dziedzicach przy wsparciu TV Katowice
17. Izbę Regionalną odwiedziło 1245 uczestników lekcji muzealnych i zwiedzających (od początku łącznie 26.169). Zbiory wzbogaciły się o 20 książek (łącznie w bibliotece jest 1140 egzemplarzy) oraz o 19 eksponatów i dokumentów muzealnych (łącznie jest ich 2894).
 
Po wysłuchaniu sprawozdania zebrani udzielili Zarządowi Towarzystwa absolutorium za działalność w okresie 11.03.2008 do 09.03.2009 r. Przewodniczący podziękował za ocenę działalności i przedstawił zamierzenia na najbliższy rok. Będzie to rok niezwykle trudny, wymagający wysiłku całego Towarzystwa i naszych wolontariuszy. Przede wszystkim odpowiadamy za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie V Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych. Ponadto pragniemy wydać pionierską pracę „Przewodnik po Czechowicach-Dziedzicach”. Te zadania wymagają rozlicznych szczegółowych czynności i sporo zabiegów. Bolączką naszą będzie brak środków finansowych. Na kończenie przewodniczący prosił nadal o tak aktywną działalność i pomoc w organizacji V Zjazdu Towarzystw Regionalnych.
 
spr2009_01.jpg
Sprawozdanie przewodniczącego pana Erwina Woźniaka.
 
spr2009_02.jpg
Sprawozdanie przewodniczącego pana Erwina Woźniaka.
 
spr2009_03.jpg
Sprawozdanie przewodniczącego pana Erwina Woźniaka.
 
spr2009_04.jpg
 
spr2009_05.jpg
{mxc}