Na ratunek!

Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, firm, którym nieobca jest troska o nasze wspólne dziedzictwo kulturalne. W zbiorach Izby Regionalnej najcenniejszym eksponatem jest rafa do lnu. Urządzenie do obróbki lnu z drugiej połowy XVIII wieku. Na naszych terenach rafa przestała być wykorzystywana w końcu XVIII wieku, kiedy przestano uprawiać len, co wynikało z konieczności przeznaczenia większych areałów na uprawę zbóż. Zboża przynosiły większy dochód ze względu na duże zapotrzebowanie na zboże na przemysłowym Górnym Śląsku i ludnym Bielsku.
Uprawa lnu wymagała pracochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych i przy pozyskiwaniu dobrej jakości włókna. Len osmykiwano na grzebieniach w czasie pogody w polu. Po wymoczeniu lnu-jego dalszą obróbkę, której celem było uzyskanie włókna, prowadzono z wykorzystaniem rafy, cierlicy i międlicy. W tym procesie od lnu oddzielono paździerze. Rafa w Izbie Regionalnej-jeden ze starszych naszych zabytków-wymaga kosztownego kapitalnego remontu. W rękach stolarza-mistrza odzyska swą dawną wartość. Niestety, Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic nie dysponuje odpowiednimi środkami materialnymi, dlatego zwracamy się o pomoc. Oferujemy stałą informację przy eksponacie o ofiarodawcy oraz umieszczenie na liście Darczyńców (z dodatkową informacją) na stronie internetowej Towarzystwa.
 
Niech słowa papieża Jana Pawła II przyświecają naszym działaniom:
„Wyzwólcie sobie chęć zachowania tożsamość,
ochrony regionalnych wartości.
Sami zadbajcie w wasze dziedzictwo kulturalne.
Pielęgnujcie swą odrębność kulturalną.
Jest to najbliższy nam świat, w którym żyjemy na co dzień”
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Izby Regionalnej, ul. Niepodległości 42 (siedziba Domu Kultury) u kustosza p. Erwina Woźniaka (od wtorku do czwartku w godzinach 8:00 – 14:00) lub telefonicznie: 0-32 215-32-85.

 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
 
Rafa do lnu
 
Rafa do lnu