Promotio Urbis dla Erwina Woźniaka

Erwin Woźniak– Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice A.D. 2019

Pan Erwin Woźniak ma nieocenione zasługi w odkrywaniu, pielęgnowaniu i propagowaniu historii Czechowic-Dziedzic. Większość swojego pracowitego życia spędził w Czechowicach-Dziedzicach, które zna jak mało który mieszkaniec i którym zawsze służył z pasją.

W 1991 r. Erwin Woźniak został kustoszem Izby Regionalnej
w Czechowicach-Dziedzicach. Rok później objął funkcję przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Obie te funkcje sprawował przez wiele lat, prowadząc jednocześnie badania historyczno-kulturowe, działając na rzecz opieki nad zabytkami, gromadząc eksponaty do Izby Regionalnej, a także publikując liczne prace autorskie i redagując materiały innych autorów. Wśród nich znajdują się: „Monografia historyczna Czechowic-Dziedzic” - pierwsza monografia miasta oraz książki opisujące dzieje Ligoty, Bronowa i Zabrzega.

Erwin Woźniak jest też pomysłodawcą i współautorem słownika biograficznego, który przywraca do powszechnej pamięci postaci wybitnych mieszkańców Czechowic-Dziedzic.

Sprawując funkcję kustosza Izby Regionalnej  Pan Erwin Woźniak wydatnie pomnożył jej zbiory (w ciągu 20 lat o ok. 200 procent!). Składa się na nie kilkaset zabytków technicznych i etnograficznych, ponad tysiąc książek
o regionie i ponad 2 500 teczek z rozmaitymi materiałami, dokumentami, opracowaniami.

Na poczet zasług Erwina Woźniakazapisać można także uratowanie fragmentów znaleziska srebrnych monet z XIV wieku, czy ocalenie 500-letnich drzwi starego kościoła św. Katarzyny, które znalazły miejsce na ekspozycji Izby Regionalnej.

Dlatego Komisja ds. przyznania nagrody postanowiła przyznać nagrodę „Promotio Urbis Czechowice-Dziedzice” w 2019 roku Panu Erwinowi Woźniakowi.