Wykład dr hab. Lilianny Miodońskiej-Rączki

6 maja 2019r. w "Piwnicy Muz" czechowickiego MDK-u odbędzie się kolejny wykład pani dr hab. Lilianny Miodońskiej Rączki poświęcony Dubrownikowi. Wracamy do tego przepięknego nadmorskiego miasta w Chorwacji aby tym razem poznać jego literacko-teatralne oblicze.

Krótka informacja odnośnie wykładu:
Dubrownik w twórczości literackiej
W okresie humanizmu i Odrodzenia na chorwackim obszarze językowym zaczęły pojawiać się w coraz większej liczbie utwory poetyckie pisane w języku chorwackim i zupełnie już dojrzałe artystycznie. W pasie nadmorskim, ciągnącym się od Zadaru na północy, po Zatokę Kotorską na południu, każde większe miasto stanowiło odrębny ośrodek kultury. Literatura tego obszaru miała całkowicie odmienny charakter, gdyż podlegała innym wpływom kulturowym. Tworzono ją według włoskich wzorów renesansowych, a język ludowy był w powszechnym użyciu, obok łaciny i języka włoskiego. Najwspanialszym ośrodkiem stał się Dubrownik, dla którego przełom XVI i XVII w. był najpiękniejszym okresem w jego dziejach – okresem dobrobytu, radosnego życia i niemal niczym niezakłóconego spokoju. W okresie rozkwitu gospodarczego, przerwanego dopiero tragicznym trzęsieniem ziemi w 1667 r., powstały najwybitniejsze dzieła pisarzy dubrownickich.