Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

W dniu 31 stycznia 2019 roku z lekkim poślizgiem rozpoczęło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, które rozpoczęło po raz kolejny nowy rozdział w swojej historii. Przewodniczący - Pan Jacek Cwetler, podtrzymał swoją decyzję o niekandydowaniu do Władz Towarzystwa i podziękował zebranym za długoletnią współpracę. Dla pocieszenia możemy dodać, że Pan Jacek nadal będzie członkiem Towarzystwa i dalej czynnie będzie z nami pracował, a my oczywiście z nim. Jego wkład w duszę Towarzystwa jest nieoceniony.

Podczas obrad Walnego Zebrania uchwalono dwie poprawki do Statutu Towarzystwa, które dotyczą  - po pierwsze Rejestru w którym wpisane jest Towarzystwo - czyli Krajowy Rejestr Sądowy; a po drugie dokonano korekty kadencji władz Towarzystwa z dwóch do pięciu lat. Treść Statutu po wprowadzonych poprawkach i z podpisami, zostanie umieszczona na stronie w najbliższym czasie.

Najważniejszym punktem Walnego Zebrania były wybory nowych Władz - Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Skład Zarządu na lata 2019-2023:
Anna Wlazło - Przewodnicząca
Renata Nawrocka - I Zastępca
Stanisław Zagól - II Zastępca
Leszek Zięba - Sekretarz
Roman Tekieli - Skarbnik
Edelgarda Foltyn
Jerzy Giza
Tadeusz Janik
Marek Pasierbek
Roman Milerski

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2013:
Jan Berger - Przewodniczący
Tadeusz Bajorek
Czesław Białek - Sekretarz

Zdjęcia z obrad Walnego zebrania:

Zarząd i Komisja Rewizyjna - nowe składy:

od lewej siedzą: Tadeusz Janik, Edelgarda Foltyn, Renata Nawrocka, Anna Wlazło, Leszek Zięba, Stanisław Zagól
od lewej stoją: Jan Berger, Tadeusz Bajorek, Czesław Białek, Roman Tekieli, Roman Milerski, Marek Pasierbek, Jerzy Giza.

Zdjęcia są własnością "Gazety Czechowickiej".