Konkurs historyczny i plastyczny

Współorganizatorami wystaw i konkursów są:

Okręg Bielsko-Bialski Ligi Morskiej i Rzecznej,
Czechowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Miejska Izba Regionalna,
Towarzystwo Przyjaciół Czechowic - Dziedzic
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Wszystkie wystawy będzie można oglądać  30 listopada w godzinach od 10.00 – 15.00 oraz w sobotę 1 grudnia w godzinach od 9.00 – 12.00.
Zapisy w sekretariacie szkoły pod numerem tel. 32 21 55 509. Ze względów organizacyjny prosimy o wcześniejsze powiadomienie – do 23 listopada 2018 r.