Cmentarz żydowski przy ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach

Na początku 2018 roku do Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zgłosił się Pan Sławomir Pastuszka - członek Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach aby wspólnie podjąć działania zmierzające do ocalenia jednej z najmłodszych Żydowskich Nekropolii w Województwie Śląskim.

Kilka faktów historycznych:
1. 17.01.1915r. - uroczyste otwarcie cmentarza, który ma powierzchnię 0,4ha.
2. Jedna z kilku żydowskich nekropolii na Śląsku Cieszyńskim, która po zakończeniu II Wojny Światowej nadal pełniła funkcję grzebalną.
3. Pochowano tu ok. 50 osób.
4. Do 1994 roku na terenie cmentarza istniał dom przedpogrzebowy.
5. Ostatnią osobą pochowaną na cmentarzu był Karol Szarek (Adolf Schreiber) w roku 1991.
Z inicjatywy Pana Sławomira Pastuszki przy współpracy z Panem Dariuszem Gajnym - Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic pozyskało grant od Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny na ocalenie i upamiętnienie cmentarza znajdującego się przy ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach. Stosowna umowa została podpisana w dniu 18.07.2018r.
Planowane działania określone w umowie obejmują:
a) organizację akcji porządkowych na terenie nekropolii w celu oczyszczenia dwóch istniejących kwater grzebalnych,
b) uporządkowanie i zabezpieczenie całego terenu nekropolii,
c) zakup i montaż tablicy informacyjnej prze wejściem na teren nekropolii,
d) wydanie publikacji naukowej zawierającej historię nekropolii wraz z materiałami inwentaryzacyjnymi, którą przygotuje Pan Sławomir Pastuszka; będzie ona bezpłatna i będzie miała na celu dotrzeć do jak największej liczby odbiorców (mieszkańcy Czechowic-Dziedzic, lokalne instytucje), a w przyszłości zostanie umieszczona w wersji on-line w serwisie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, aby rozszerzyć grono odbiorców,
e) zabezpieczenie grobu Erwina Rosenthala poległego w 1945r. żołnierza Wojska Polskiego.
Do tej pory udało się już zorganizować 7 akcji sprzątania nekropolii (15.04.2018, 29.04.2018, 27.05.2018, 10.06.2018, 05.08.2018, 16.08.2018, 28.08.2018) podczas których porządkowano fragmenty cmentarza wykorzystywane do celów pochówkowych. Oczyszczanie z chwastów, porządkowanie części frontowej, dotarcie i uporządkowanie kwater grzebalnych łącznie z kwaterą dziecięcą - to tylko niektóre plany, które po części zostały zrealizowane, jednak nie wszystkim się to spodobało. Akty wandalizmu, które swój początek miały w 1991 roku, widoczne są również i teraz. Nie jest to optymistyczna wizja dla kolejnych akcji sprzątania, jednak trzeba uporządkować ten kawałek historii naszego miasta, nie poddajemy się. Chcielibyśmy jednocześnie zaprosić wszystkich chętnych do pomocy przy tych akcjach sprzątania.
Zwracamy się również z prośbą do wszystkich, którzy w swoich archiwach rodzinnych posiadają fotografie związane z Cmentarzem żydowskim o kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Czechowic-Dziedzic.
W dniu 27.10.2018 został zrealizowany kolejny punkt z zaplanowanych na ten rok działań - przy wejściu do nekropolii została zamontowana tablica informacyjna zakupiona z pozyskanych środków, natomiast ozdobne kute obramowanie przekazane zostało przez wspaniałego darczyńcę.Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic
źródła do artykułu: domena publiczna, materiały Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic