Walne zebranie

Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, w dniu 20 marca 2018 roku, wybrano nowe władze Towarzystwa.

Nowy Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic:

Od lewej, dolny rząd
Małgorzata Janusz - członek Zarządu Towarzystwa
Edelgarda Foltyn - zastępca Przewodniczącego Towarzystwa
Anna Wlazło - Skarbnik Towarzystwa
Tadeusz Bajorek - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Leszek Zięba - Sekretarz Towarzystwa
Jan Berger - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Od lewej stoją:
Roman Tekieli- członek Zarządu Towarzystwa
Jacek Cwetler - Przewodniczący Zarządu Towarzystwa
Czesław Białek - członek Zarządu, Komisja Rewizyjna Towarzystwa
Zbigniew Waloszczyk - członek Zarządu
Jerzy Giza - członek Zarządu
Stanisław Zagół - Zastępca Przewodniczącego Towarzystwa
W skład zarządu Towarzystwa wchodzą również (nieobecni na zdjęciu):
Tadeusz Janik
Alojzy Biernot
Marek Pasierbek

Przyjęto sprawozdania Przewodniczącego Towarzystwa, Skarbnika Towarzystwa oraz Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego Przewodniczącemu, za okres 2016-2018. Jednocześnie przyjęto plan i budżet na nową kadencję Zarządu (2018-2020), podczas której Towarzystwo bedzie obchodzić 60 -lecie swojej działalności.